top of page

Debatt: Halvera ORU:s utsläpp och lev som ni lär!

Följande text är en debattartikel och åsikterna är skribenternas, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Öppet brev till rektor Johan Schnürer från Klimatstudenterna på Örebro universitet

Med detta brev riktar vi oss till rektor Johan Schnürer, universitetsledningen samt fakulteternas ledningar, som har ett gemensamt ansvar för universitetets riktning. För att vi ska ha en chans att hålla oss under det uppsatta 2 graders-målet, enligt Paris-avtalet, krävs en samhällsomställning. Vi vill att Örebro universitet leder denna omställning genom att ta fram en handlingsplan för hur universitetets utsläpp ska halveras fram till 2022.

Klimatstudenterna har bildats för att driva på universitet och högskolor att visa att de tar sin egen forskning på allvar. Vi uppmanar våra lärosäten att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser till slutet av 2022. På detta sätt kan universiteten ta konsekvenserna av den vetenskapliga kunskap de själva producerar och finansierar. I en tid när vetenskap och fakta misstänkliggörs och ignoreras har Örebro universitet, som alla andra lärosäten, ett ansvar att leva som de lär. I detta fall; i linje med klimatforskningen.

Vi applåderar att Örebro universitet i somras tog beslutet att tillsammans med 35 andra lärosäten underteckna Klimatramverket för universitet och högskolor. Det är en bra start för att få fart på klimatarbetet. Men för att vara i linje med forskningen krävs betydligt skarpare åtgärder. Enligt IPCC krävs skyndsamma och långtgående förändringar på en aldrig tidigare skådad nivå i alla delar av samhället för att ha en chans att begränsa uppvärmningen till 2 grader. När Örebro universitet under hösten ska fatta beslut om en handlingsplan för hållbarhet, nya riktlinjer för tjänsteresor och ska upphandla en ny resebyrå finns ett perfekt tillfälle att anta miljömål som är i linje med vad som krävs enligt forskningen.

Vi vill därför att rektor Johan Schnürer, och universitetsledningen beslutar:

  1. att universitetets antar ambitiösare åtgärdsplaner med tydliga riktlinjer för att minska de reserelaterade koldioxidutsläppen, såsom att resande med flyg skall minska med 50 procent inom fyra år.

  2. att flygresor med slutdestination under 500 km (ex. Stockholm, Oslo, Köpenhamn) förbjuds, utan undantag.

  3. att underlätta tjänsteresor med tåg genom att ställa tydliga krav i upphandling av en ny resebyrå

  4. att ge större ekonomiskt stöd till support, utbildning och förenklad information för digitala och resfria möten.

  5. att ställa krav på Akademiska hus att bygga omklädningsrum, cykelgarage och cykelställ som möjliggör ramlåsning för att öka komforten för personal och studenter som pendlar med cykel.

Det är dags för Örebro universitet att ta en ledande roll i omställningen mot ett hållbart samhälle inom planetens gränser!

Klimatstudenterna – Örebro universitet

Maria Soltani Strömberg, studerar till byggingenjör

Niclas Persson, studerar till samhällsvetare

Sophie Brömster, studerar till psykolog

Isak Bergström, studerar till jurist

Läs rektor Johan Schnürers svar här!

Niclas Persson och Sophie Brömster från Klimatstudenterna räcker över brevet till rektor Johan Schnürer. Klicka på bilden för full storlek.


0 visningar

Comments


bottom of page