top of page

De valdes på gårdagens kårval


Så var det då avklarat – Kårvalet 2021. I går valde fullmäktige in nya personer som ska arbeta heltidsarvoderat inom Örebro studentkår, men också studentrepresentanter på universitetsnivå. Här är hela listan på de som valdes!

HELTIDSARVODERADE

Ordförande 2021/2022 Emilia Malm

Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar 2021/2022 Kristin Törnqvist

Vice ordförande med studiesocialt ansvar 2021/2022 Ida Björklund

Chefredaktör Lösnummer 2021/2022 Attessa Nilsson

STUDENTREPRESENTANTER

Universitetsstyrelsen Katarina Kristoffersson (studentrepresentant) Linda Eriksson (doktorandrepresentant)

Disciplinnämnden Emil Larsson Carolina Olsson Stefan Bumbulovic (suppleant)

Skyddskommittén Emma Glännström My Hansson (suppleant)


Commentaires


bottom of page