top of page

Örebro studentkårs representanter för 2015/2016

Tre representanter för verksamhetsåret 2015/2016 valdes på Örebro studentkårs fullmäktigemöte den 22 april. Till posten som ordförande kandiderade Jessica Ståhl och Pooyan Masarrat. Vald blev Pooyan Masarrat. Till posten som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar valdes Arvid Hanell, övriga kandidater var Eric Carlsson och Jennie Beigrund. Till vice ordförande med studiesocialt ansvar valdes Kajsa Milstam. De tre förtroendevalda kommer att representera Örebro studentkår under verksamhetsåret 2015/2016.

Foto: Andreas Lundgren

Comments


bottom of page