top of page

ÅTERBLICK PÅ DIGITAL UNDERVISNING; VAD TYCKER STUDENTERNA?

När pandemin fick sitt fotfäste i Sverige var det snabba ryck som gällde. Nästan över en natt stod universitetets lokaler tomma och både personal och studenter fick förhålla sig till en ny vardag. Vad har Örebrostudenterna tyckt och tänkt om en period av zoomundervisning, digitala tentor och en snabb omställning? Fortsätt läsa för att ta reda på det!

Den omvälvande tid som inleddes i mars 2020 är en tid som vi sent kommer glömma. Men nu börjar samhället i mångt och mycket se ut som för två år sedan igen och det går kanske att hävda att vi i Sverige i viss mån befinner i ett slags eftermäle till pandemin. Detta har bland annat inneburit att många studenter har slussats tillbaka till föreläsningssalarna och behövt avvänja sig från regelmässig zoom-undervisning. Därför känns det lämpligt att börja blicka tillbaka så smått, och reflektera över hur livet som student har varit under denna digitalt präglade period.

Lösnummer var intresserade av att veta hur studenter på Örebro universitet, både de som fick förhålla sig till en snabb övergång och de som fick börja sin utbildning på distans, upplevt den senaste tiden. I en enkät som publicerades i facebook-gruppen ”Dom kallar oss studenter” fick medlemmarna chansen att dela sina åsikter anonymt och det som följer här är en sammanställning av de åsikter som kom fram.

Generellt verkar inställningen kring universitetets agerande under den omställningsperiod de tvingades till under 2020 vara positiv hos de studenter som svarade på enkäten. – De försökte ha en plan och ställa om så smidigt som möjligt och tog hänsyn vad studenterna tyckte, uttryckte en student. – Det var riktigt bra sett ur situationen, berättade en annan. Det var dock många som redogjorde för en viss förvirring kring den nya arbetsformen hos både lärare och studenter. – Lärarna var oförberedda och visste inte hur man skulle sköta undervisningen, var en av dessa åsikter.

De studenter som har börjat sin utbildning på distans har också delade upplevelser av situationen. Många verkar ha haft en positiv inställning till den digitala undervisningen och beskriver en tidseffektiv vardag utan långa restider till och från campus. – Det va super med distans! Man sparade mycket tid i-och-med att man slapp frakta sig själv fram och tillbaka till Uni. Massa tid över för att läsa och plugga, beskriver en student.

Andra beskriver svårigheter med t.ex. koncentration och motivation, men den kanske mest framträdande nackdelen med att börja sin utbildning på distans har beskrivits som svårighet att hitta gemenskap. En student formulerar: – Man knyter inte an bekantskaper i lika hög grad som man sannolikt gör när alla träffas på plats. Att bli inkastad i ett anonymt Zoom-rum tillsammans med fem personer som inte har på kameran och som visar föga intresse i uppgiften ger mindre incitament att försöka knyta an till dem än om man sitter vid samma bord rent fysiskt.

En annan berättade: – Vi som började HT-20 fick inget intro alls vilket i princip lämnade oss som flyttat hit från andra städer till vargarna – vi fick lösa gemenskap själva. Nu är jag väldigt extrovert och hade inga problem med det, men tänker på de som inte är lika utåt och hade behövt en push för att träffa andra.

Den digitala omställningen har även betytt en högre omfattning av digitala tentor och examinationer. Här har inställningen generellt varit positiv. En student sammanfattar: – Nu när jag har gjort både digital hemtentamen och salstentamen finner jag en viss fördel i digital hemtentamens hörn. Att kunna röra sig fritt under tentamens gång (ta luft, värma mat lite snabbt, brygga kaffe…) samt att uppgifternas svårighetsgrad mer anpassas till en realistisk sits, där du ofta har tillgång till uppslagsverk snarare än att behöva komma ihåg en sällan använd sats utantill, tilltalar mig mer i ett lärosyfte. Dock uttrycker vissa en påfrestning av långa hemtentor, som sträcker sig över flera dagar, och en viss oklarhet i hur tentorna kommer att se ut.

Lösnummer bad de studenter som svarade på enkäten att utvärdera den senaste tiden som helhet, och det fanns lika många åsikter som det fanns personer. Vissa har älskat att kunna delta i sin utbildning på distans, och beskriver en smidig och enkel vardag, medan andra beskriver problem med motivation och distraktionsmoment. Som alltid här i livet finns det delade meningar kring alla situationer. Vi kan bara hoppas att så många som möjligt får delta i den undervisning som passar dem bäst nu när samhället står inför ännu en stor förändring.


1 visning

Comments


bottom of page