KÅRVALET: MÖT ÅRETS KANDIDATER

2 april, 2016, 15:25 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 20:e april går valet till de arvoderade posterna vid Örebro studentkår av stapeln. De poster som ska tillsättas är ordförande, vice ordförande med studiesocialt ansvar, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar och Lösnummers chefredaktör. Det är FUM (Örebro studentkårs fullmäktige) som står inför det svåra valet. Vi har tagit reda på lite mer om kandidaterna.

Ordförande

Kandidat 1

Varför vill du bli Örebro studentkårs ordförande?
Jag har under tidigare engagemang fått en god inblick i Örebro studentkår såväl centralt som lokalt. Genom detta har ett genuint intresse för Örebro studentkår och möjligheten att vara med och påverka vår studietid och framtid växt fram. Ett intresse som jag till viss del har kunnat ta tillvara på genom mina tidigare engagemang vid sidan av studier men som jag genom engagemang på heltid verkligen har en möjlighet att vara med och påverka.
Med ett genuint intresse och genom de kunskaper och erfarenheter jag har samlat på mig vet jag att jag inte bara skulle tycka det vore oerhört kul utan även skulle göra ett bra jobb som ordförande och därför väljer jag nu att kandidera!

Vilka är dina hjärtefrågor?
Sedan kårobligatoriet avskaffades har mycket tid gått åt till att omstrukturera Örebro studentkår och skapa en bra grund att stå på, något man idag har lyckats med. Med en bra grund finns därmed nu en möjlighet att än mer fokusera på kårsektionerna och bidra till att stötta och hjälpa dem växa. Något jag brinner för och något jag tror är så vi når ut till fler studenter och något som gör oss starkare tillsammans.

Genom att aktivt arbeta på en central nivå med att öka kunskap, gemenskap och förutsättningar för våra kårsektioner så tror jag vi kommer nå ut till fler studenter. Ju fler studenter vi blir (och ju mer aktiva de blir), desto starkare blir vi, vilket i sin tur leder till att vi tillsammans har större påverkan i frågor som rör vår utbildning, boende och allt annat som hör till studietiden.

Det jag brinner för är med andra ord att kunna skapa ökade förutsättningar för kårsektionerna att växa och bli starkare och på så sätt kunna bidra till att vi studenter får än mer inflytande i frågor som påverkar oss och vår studietid.

 Vilken är din största styrka?
Jag är en person med stort lösningsfokus. Jag tror att allt går att lösa och att rätt inställning, positiv attityd och förmåga att peppa och coacha andra är egenskaper som är viktiga för en ordförande. Egenskaper jag anser mig ha.

Vilka är dina svagheter?
Min svaghet är att jag ibland har svårt att inte lägga mig i och ta på mig ansvaret för allt.
Något jag aktivt arbetat med att förbättra under mitt år som ordförande i Sesam, dvs. att delegera i än större utsträckning och våga släppa kontrollen.

Kandidat 2

Varför vill du bli Örebro studentkårs ordförande?
Jag tror jag skulle passa bra som ordförande för att jag är en person som tar en naturlig ledarroll, jag är inte rädd för att ta beslut och jag lämnar aldrig något åt slumpen.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Jag vill jobba mycket med studentinflytandet. Både på universitetet och i Örebro i stort men primärt på universitetet. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det på universitetet finns dålig vetskap och kunskap om de rättigheter vi som studenter har att påverka. Denna okunskap finns dels bland studenter men min erfarenhet är också att den är minst lika utbredd bland de anställda på institutionerna. Vi som studenter och studentkår måste bli bättre på att ta tillvara på de möjligheter vi har att själva påverka universitetet och våra utbildningar.

Jag vill även arbeta med kvalitén på utbildningarna. Både blivande, nuvarande och före detta studenter tjänar på att utbildningarna här håller en hög kvalitet och får bra rykte ute i näringslivet. Att försöka påverka universitetet till att prioritera detta är något jag vill arbeta med.

Mina hjärtefrågor bygger på varandra och grundstenen här är medlemmarna. Ju fler vi är, desto mer tyngd får våra åsikter. Att studentkåren växer sett till medlemmar är otroligt viktigt för att kunna påverka i stora frågor och det gör också medlemsfrågan till en fråga med stor påverkan.

Vilken är din största styrka?
Min största styrka och tillgång är nog mitt kontrollbehov eftersom det är det som tvingar mig att vara så noggrann och korrekt i allt jag gör. Jag brukar kalla det kontrollbehov även om det ordet har en negativ klang. Det är min ständiga strävan efter ordning och kontroll som har tagit mig dit jag är idag. Jag lämnar inget till slumpen och jag säger aldrig ”det blir som det blir”, jag vill veta vad konsekvenserna av ett handlande kommer bli annars gör jag det inte.

Vilka är dina svagheter?
Min brist på tålamod kan nog ses som en svaghet. Har jag analyserat och planerat klart någonting har jag en väldig klar bild i huvudet av hur det ska se ut/ska genomföras och kanske inte alltid ger alla tid att hinna förstå mina tankegångar. 

Vice ordförande med studiesocialt ansvar

Kandidat 5

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar?

Jag vill bli vice ordförande med studiesocialt ansvar både eftersom frågorna som posten arbetar med ligger mig varmt om hjärtat, men också för att jag vet att jag skulle älska varje sekund av uppdraget!

Vilka är dina hjärtefrågor?

Min största hjärtefråga är absolut jämlikhet och hur vi kan utveckla Örebro studentkår till att bli ännu mer inkluderande för alla studenter inom universitetet. Alla ska känna sig välkomna i Örebro studentkår!

Kårsektionsöverskridande aktiviteter är även något jag vill satsa på, i syfte att få en mer sammansvetsad organisation. En god atmosfär inom organisationen tror jag är en viktig grundpelare att kunna luta sig emot.

Vilken är din största styrka?

Jag är en van och säker ledare som kan organisera upp allt från en dagordning till stora fester och evenemang. Min största styrka är dock glädjen och entusiasmen jag känner för det arbete jag gör! Den driver mig framåt mer än något annat och får mig att ta de där extra stegen som gör resultaten ännu bättre.

Vilka är dina svagheter?

I risk för att låta klyschig så är definitivt min svaghet att vilja för mycket på samma gång. Men engagemang och vilja att utveckla saker till det bättre är ju i grund och botten en bra sak, så jag försöker istället vända det till något positivt! Jag måste dock lära mig att delegera ut arbete jag själv inte har tid för själv. 
 

Kandidat 7

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar?
Enda sen jag började studera här så har jag engagerat mig i olika delar i Studentkåren, det har varit i FUM, Kårhuset och andra föreningar som sammanbetar med studenkåren. Och nu vill jag gärna ge tillbaka för alla de chanser och roliga stunder som Studentkåren har gett mig möjlighet att ha, och skicka möjligheterna vidare.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Introduktionen, det studiesociala klimatet och bostadsfrågor.

Vilken är din största styrka?
Att jag gärna inkluderar andra, att jag försöker skapa en helhetsbild av saker och mina erfarenheter från olika delar av studentlivet.

Vilka är dina svagheter?
Att jag ibland tar på mig för mycket saker att göra 

Kandidat 6

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar?
Jag har under hela min studietid varit engagerad på olika sätt, bland annat som fadder och studiesocialt ansvarig för Corax. Att fortsätta utveckla universitetet för studenterna är det som har drivit mig och även det som jag anser gör att jag passar bra på posten som vice ordförande med studiesocialt ansvar.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Den enligt mig största frågan, den som jag vill lägga mest fokus på är bostadsfrågan. Målet måste alltid vara att alla studenter ska kunna få en bostad till ett rimligt pris. Eftersom att jag har arbetat som studiesocialt ansvarig för en sektion tidigare är självklart även den sociala verksamheten något som jag brinner starkt för. I takt med att universitetet växer och utvecklas behöver även de studiesociala aktiviteterna göra detta och det är något jag kommer arbeta för.

Vilken är din största styrka?
Min största styrka skulle jag säga är att jag inte stressar upp mig. Jag är duktig på att organisera, ta en sak i taget och lösa problem som uppstår.

Vilka är dina svagheter?
Förmodligen att jag kan vara rätt envis ibland.

Kandidat 4

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar?
Först och främst kände jag att posten skulle vara ett spännande och utmanande uppdrag! Då jag jobbat en del med det nuvarande presidiet under året har det gett mig inspiration till att själv söka.

Jag har under året suttit med i Qrakegruppen och Unisex som representant för Örebro Kårhus, vilket gett mig bra insyn i en del av vad arbetet innebär och jag känner att posten skulle passa mig bra då jag trivs i rollen som ”spindeln i nätet”. Att jobba för att studenter vid Örebro universitet ska få en lika bra (om inte bättre) studietid som jag haft under mina år i Örebro motiverar mig.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Då jag just nu är aktiv inom Örebro Kårhus(kommunikationsansvarig) så är en fråga jag kommer verka för att integrera Örebro studentkår mer i kårhusets verksamheter och tvärtom. Jag anser att ett välfungerande kårhus är av yttersta vikt för Örebros studentliv, vilket gör det angeläget för Örebro studentkår.

Även är bostadssituationen viktig att arbeta aktivt med, dels via akutboendet och dels gentemot kommunen och fastighetsägare. Vill Örebro att studentlivet i staden ska blomstra så måste det satsas mer på studentbostäder och mer på långsiktighet. I övrigt så ser jag studiesocialt ansvarig som en viktig samordnare för ÖS, sektionerna, Kårhuset och universitetet i arbetet för en bra, trygg och rolig studiemiljö.

Vilken är din största styrka?
Att jag är pragmatisk och gillar att ha full koll på läget, vilket jag anser vara viktiga egenskaper för den som ska jobba i en kårstyrelse.

Vilka är dina svagheter?
Att jag ibland måste stanna upp och lyssna till andra personers perspektiv för att få en bättre helhetsbild. 

Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar

Kandidat 3

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar?
Jag intresserade mig för posten då jag tycker att kombinationen mellan utbildningspolitik och att ha det interna ansvaret verkar väldigt spännande! Jag tror att jag skulle passa bra då jag är en strukturerad och driven person med förståelse för Örebro studentkårs uppbyggnad tack vare två års erfarenhet som kårstyrelseledamot.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Rätten till en pedagogisk utbildning och att Örebro studentkår ska fortsätta att utvecklas i en positiv riktning både internt och externt, samt att fortsätta sprida kunskaper kring vad Örebro studentkår jobbar för.

Vilken är din största styrka?
Min största styrka i det här fallet är min erfarenhet som kårstyrelseledamot. Det har gett mig en god inblick i uppdraget och jag vet vad jag ger mig in på.

Vilka är dina svagheter?
Min svaghet är att jag ibland överarbetar saker och sitter med oväsentliga detaljer lite för länge. 

Lösnummers chefredaktör

Kandidat 8

Varför vill du bli chefredaktör för Lösnummer?
Jag har suttit som chefredaktör sedan oktober förra året och är inte redo att lämna min post än. Det finns så mycket mer som jag vill vara med om i Lösnummers utveckling, och det gör mig riktigt taggad.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Mina hjärtefrågor är redaktionen och styrelsearbetet. Redaktionen har under senaste halvåret vuxit men jag är taggad på att få med ännu fler engagerade studenter på Lösnummertåget. Drömmen vore att ha flera ”miniredaktioner” med varsitt huvudområde. Min andra hjärtefråga är styrelsen och att utveckla den ännu mer än vad vi gjort sedan oktober förra året.

Vilken är din största styrka?
Jag tycker min största styrka är att se och uppmärksamma alla individer i en grupp. Jag tycker det är huvudingrediensen till att få ihop en dynamisk arbetsgrupp.
Vilka är dina svagheter?
Jag måste lära mig att bli bättre på att delegera, vilket jag har försökt tänka på sedan jag tillträdde som chefredaktör. Men det finns mer arbete kvar.

 

KÅRVALET 2023- TRÄFFA KANDIDATERNA

31 mars, 2023, 15:26 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Valet av förtroendevalda inom Örebro studentkår närmar sig med stormsteg. Om knappa tre veckor kommer vi veta vilka som blivit…


LÖSNUMMERS AVGÅENDE CHEFREDAKTÖR- “ERFARENHETEN JAG TAR MED MIG ÄR YTTERST VÄRDEFULL”

3 mars, 2023, 14:00 Intervju, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

För snart två år sedan tog Lösnummers chefredaktör Attessa Nilsson beslutet att söka till den post som skulle komma att…


MATS LILJEGREN- “DET ÄR MÖTET MELLAN STUDENT OCH UNDERVISARE SOM PEDAGOGIK HANDLAR OM”

2 mars, 2023, 13:20 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 28 februari överraskades den andra vinnaren av årets pedagogiska pris. Mats Liljegren berättar om sin pedagogik och vilka tips…


FUM 3- RAPPORT: BORTTAG AV OVERALLKONTRAKT OCH REVIDERING AV UPPDRAGSBESKRIVNING

1 mars, 2023, 16:14 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Mötet kantas av årligt återkommande punkter såsom ansvarsfrihet för tidigare styrelser och årsredovisningen. Ett antal propositioner från kårstyrelsen ockuperade den…


NOTIS: IDAG ÖPPNAR NOMINERINGSPERIODEN TILL KÅRVALET

20 februari, 2023, 11:30 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Från och med idag den 20e februari har studenter på universitet möjlighet att nominera sig själva eller en kompis till…


EINAR PRYTZ – “DET ÄR ETT NÖJE ATT FÅ FÖRBEREDA STUDENTER FÖR SINA YRKEN.”

16 februari, 2023, 11:30 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 25e januari överraskades den första av de två vinnarna av årets pedagogiska pris. Han heter Einar Prytz och var…


FUM RAPPORT- NY SATSNING PÅ ÖVER 340 000 KR ÅRLIGEN  RÖSTAS IGENOM

7 februari, 2023, 13:38 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 31:a januari samlas det till ett extrainsatt fullmäktigemöte. Mötet blir tekniskt sett verksamhetsårets tredje fum möte. På mötets agenda…


NOTIS: VICE ORDFÖRANDE AVSLUTAR SITT UPPDRAG

24 januari, 2023, 14:06 Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Nicolaie Kattah som valdes in av fullmäktige förra året som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar för verksamhetsåret 22/23 har lämnat…


FUM 2-RAPPORT: INKLUDERING AV LÄKARSTUDENTER OCH ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLICYNS EFFEKT

15 december, 2022, 16:42 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

I tisdags hölls verksamhetsårets andra fullmäktigemöte och det var ett intensivt sådant. Klockan 17:16 öppnade mötesordförande Ida Björklund mötet och…


NOTIS: NOMINERINGPERIODEN FÖR PEDAGOGISKA PRISET HAR ÖPPNAT

7 november, 2022, 15:03 Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Varje år delas pedagogiska priset ut till två lärare vid universitetet som utmärkt sig inom pedagogik. Idag öppnar nomineringsperioden! Vilka…