Introduktionsansvariga- “Studenter rädda för mängden droger på Örebros nattklubbar”

10 oktober, 2022, 10:06 Intervju Lämna en kommentar

En ny verklighet verkar ha skapats för studenterna på Örebro universitet. Det är vad studentenkäten efter den senaste introduktionen tyder på. Studenter som blir erbjudna droger mitt på dansgolven på klubbarna. En rädsla om att bli drogad mot sin vilja. Vakter och krogägare som står passivt.

När introduktionen på Örebro universitet lider mot sitt slut utförs en utvärdering. Denna enkät utförs båda av de deltagande studenterna men även av de många faddrarna och generalerna som varit med och anordnat introduktionen. Ida Björklund, introduktionsansvarig och Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar har pratat med Lösnummer angående de oroande svaren de fått in från studenterna. 

“Enkäten utförs för att av svaren kunna ta lärdom av introduktionen som utförts och för att förbättra den inför den kommande introduktionen” säger Ida Björklund.

Enkäten görs varje termin men efter den senaste introduktion kom det fram ny oroande information. 

“I den enkät som utfördes av de ansvariga framkom många kommentarer om just hur mycket droger och drogförsäljning som cirkulerat inne på stadens nattklubbar. 

Hon fortsätter, 

“Självklart påverkar detta introduktionen och de nya studenternas synsätt inför staden. Många av de är oroliga för att det ska eskalera.” säger hon.

Inför planeringen för nästa termins introduktion anger Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar, att de kommer ta med sig den här informationen. Hon anger att den speciellt kommer vara viktigt i dialogerna som förs med de inblandade aktörerna.

“Ingen ska behöva känna sig utsatt eller osäker under sin studietid. Vi, och förhoppningsvis krogägarna, tar nu in den här informationen och använder den för att göra nästa introduktion säker och trygg för alla.” anger hon.

Enligt Ida Björklund beskrivs det fall där studenter själva gått fram till vakterna och angett att det säljs droger öppet på klubben. I dessa fall verkar vakterna ryckt på axlarna och inte brytt sig om att försöka ingripa eller åtgärda problemet. 

“Utöver att vakterna tycks ha uppfattats som ovilliga eller upptagna med annat när diskussionen tagits upp på kvällarna, uppfattas även krogägarna som obrydda inför situationen.”

Det finns även dem som försökt ta upp saken senare utan större resultat. 

“De ansvariga har tagit upp problemet med de större klubbarna där det cirkulerar som värst men verkar inte få till svar att de har planer på att ingripa.” säger Ida. 

Framåt anger både Ida Björklund och Sofia Holm att det finns stor vikt i att Örebro universitet och Örebro som studentstad bibehåller ett gott anseende.  Därför tycker dem att det är viktigt att informationen kring situationen kommer ut. 

“Ett eskalerande av liknande företeelser kan hota detta anseende. Problemet i sig är systematiskt och svårt att ta på men vi vill självklart göra oss hörda i frågan då det i allra högsta grad påverkar studenternas mående och trygghet under sin studietid.” säger Ida.

Sofia avslutar,

“Vi ser positivt på att man under introduktionen ska få lära känna inte bara universitetet utan även staden. Om vi däremot inte ser en skillnad kommer vi behöva bli mer selektiva med vilka aktörer och under vilka former dessa samarbeten sker.”

Jakob Janicik

Fotograf

Attessa Nilsson

Reporter

Syntax spelturnering – Blod, svett och tårar, fast digitalt

25 november, 2022, 14:12 Intervju Lämna en kommentar

Lägger du som läsare ned många timmar på ett datorspel efter du lagt undan skolböckerna och vill sätta din spelförmåga…


EFTER PANDEMIPAUS- KAFÉ KÅREN ÄR ÖPPET IGEN

24 november, 2022, 13:52 Intervju Lämna en kommentar

Kårhuset har genom åren blivit centrum för Örebros studentliv. Många förknippar nog de stora lokalerna med packade torsdagspubbar och livade…


Sesams Nätverksdag – En port till arbetslivet

18 november, 2022, 14:48 Intervju, Lämna en kommentar

Den som befann sig i Novahuset 16 November upplevde förmodligen mycket mer rörelse än normalt, det var nämligen Sesams Nätverksdag….


Studenter angående Halloweenincidenten- “Dålig kommunikation från Kårhuset” 

10 november, 2022, 14:26 Intervju Lämna en kommentar

Under helgen 4-5 november tog Halloweenfesten plats på Kårhuset. Evenemnaget var populärt och biljetterna såldes slut inom minuter, om inte…


Campuschef Paula Björkman: “Förvaringslösningar för el-sparkcyklar ses över.”

27 oktober, 2022, 11:49 Intervju Lämna en kommentar

El- sparkcyklarna är ett hett ämne i dagens samhälle. Fordonet har gått från att endast existera kommersiellt till att produceras…


INTERVJU: VAD ÄR ÖREBROSTUDENTERNAS ÅSIKTER OM CSN HÖJNINGEN?

25 oktober, 2022, 13:40 Intervju Lämna en kommentar

Den 9 september publicerade CSN en artikel på sin hemsida för att meddela att de kommer höja både bidragsdelen samt…


INFÖR FUM 1-SÅ KÄNNER DE NYA LEDAMÖTERNA

18 oktober, 2022, 11:20 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Ikväll går verksamhetsårets första fullmäktigemöte av stapeln i Örebro studentkår. På förra veckans åsiktstorg, där de punkter som ska tas…


Ordförande William Ahlgren- “Studentlivet blir vad man gör det till.”

17 oktober, 2022, 11:35 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Lösnummer träffar Örebro studentkårs ordförande William Ahlgren för en personlig intervju. Han berättar om vägen till studentkåren och vad som…


Therese Svanström ”Alla kan inte få stöd under en inflation” 

14 oktober, 2022, 11:12 Intervju Lämna en kommentar

Under tisdags eftermiddagen den 11 oktober så besökte Therese Svanström ordförande för Tjänstemännens organisation (TCO) Örebro studentkår. TCO är en…


Intervju: 4/10 studenter fick vänta på boende via Örebro studentkårs akutboende

13 oktober, 2022, 10:03 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Akutboendet är Örebro studentkårs tillfälliga lösning för studenter som står utan boende i början av sina studier. Studenten Narek Tumanyan…