FUM RAPPORT- NY SATSNING PÅ ÖVER 340 000 KR ÅRLIGEN  RÖSTAS IGENOM

7 februari, 2023, 13:38 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 31:a januari samlas det till ett extrainsatt fullmäktigemöte. Mötet blir tekniskt sett verksamhetsårets tredje fum möte. På mötets agenda står endast en punkt, en proposition om att införa en vice ordförande med näringslivsansvar i Örebro studentkårs presidium.

Mötet öppnas kl.17.16 och på plats finns 22 röstberättigade. När proposition läggs fram och föredras av Nicolaie Kattah så anges det att ett eventuellt införande av denna post har varit uppe för diskussion länge. På uppdrag av tidigare fullmäktigebeslut skulle en utredning utföras. Det anges att rollen som vice ordförande med näringslivsansvar ska kunna stötta studentkåren och dess olika kårsektioner i avtalsfrågor. Ytterligare har karriärforumet som består av respektive näringslivsansvariga i de olika kårsektionerna visat intresse för ett införande av den berörda rollen.

Det uppges att frågor kring tillräckliga ekonomiska  medel för att täcka utgifterna uppkommit samt om det finns tillräckligt med arbete för att fylla posten. Kårstyrelsen har därmed i slutet stått inför valet att antingen lägga fram en proposition för införandet av en ny post på 50% eller 100%. Valet har landat i att lägga upp förslaget på en ny vice ordförande på 100%

Innan fullmäktige går till beslut ställs det en fråga från Agnes Båvner Lorentzi som är fumledamot från Qultura. Hon undrar om det har testats att bortprioritera saker i arbetet. Detta så att arbetsuppgifter bland de redan existerande medlemmarna i presidiumet skulle kunna flyttas om för att därmed eliminera behovet av en fjärde medlem.

William Ahlgren, ordförande för Örebro studentkår och även en av de existerande medlemmarna i presidiet, besvarar frågan. Han anger att de kommit fram till att behovet finns och de ekonomiska medlen även finns. Han anger att Örebro studentkår gått med positivt resultat de senaste verksamhetsåren, i och med att studentkåren är en ideell verksamhet bör resultatet siktas mot att landa runt noll framöver. Det uppfattas därmed som att argumentet  är att införandet av en ytterligare vice ordförande  kan ta studentkåren närmare ett nollresultat. Han uppger att kårstyrelsen har en budget för ekonomiska satsningar och att den i sig täcker halva utgiften av de 342 135 kr som den nya posten kommer kosta.

Vid beslut når fullmäktige ett enhälligt beslut på 22 bifall och 0 avslag.

Mötet avslutade kl. 17.38

Attessa Nilsson

Reporter

LÖSNUMMERS AVGÅENDE CHEFREDAKTÖR- “ERFARENHETEN JAG TAR MED MIG ÄR YTTERST VÄRDEFULL”

3 mars, 2023, 14:00 Intervju, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

För snart två år sedan tog Lösnummers chefredaktör Attessa Nilsson beslutet att söka till den post som skulle komma att…


MATS LILJEGREN- “DET ÄR MÖTET MELLAN STUDENT OCH UNDERVISARE SOM PEDAGOGIK HANDLAR OM”

2 mars, 2023, 13:20 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 28 februari överraskades den andra vinnaren av årets pedagogiska pris. Mats Liljegren berättar om sin pedagogik och vilka tips…


FUM 3- RAPPORT: BORTTAG AV OVERALLKONTRAKT OCH REVIDERING AV UPPDRAGSBESKRIVNING

1 mars, 2023, 16:14 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Mötet kantas av årligt återkommande punkter såsom ansvarsfrihet för tidigare styrelser och årsredovisningen. Ett antal propositioner från kårstyrelsen ockuperade den…


NOTIS: IDAG ÖPPNAR NOMINERINGSPERIODEN TILL KÅRVALET

20 februari, 2023, 11:30 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Från och med idag den 20e februari har studenter på universitet möjlighet att nominera sig själva eller en kompis till…


EINAR PRYTZ – “DET ÄR ETT NÖJE ATT FÅ FÖRBEREDA STUDENTER FÖR SINA YRKEN.”

16 februari, 2023, 11:30 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 25e januari överraskades den första av de två vinnarna av årets pedagogiska pris. Han heter Einar Prytz och var…


FUM RAPPORT- NY SATSNING PÅ ÖVER 340 000 KR ÅRLIGEN  RÖSTAS IGENOM

7 februari, 2023, 13:38 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 31:a januari samlas det till ett extrainsatt fullmäktigemöte. Mötet blir tekniskt sett verksamhetsårets tredje fum möte. På mötets agenda…


NOTIS: VICE ORDFÖRANDE AVSLUTAR SITT UPPDRAG

24 januari, 2023, 14:06 Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Nicolaie Kattah som valdes in av fullmäktige förra året som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar för verksamhetsåret 22/23 har lämnat…


FUM 2-RAPPORT: INKLUDERING AV LÄKARSTUDENTER OCH ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLICYNS EFFEKT

15 december, 2022, 16:42 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

I tisdags hölls verksamhetsårets andra fullmäktigemöte och det var ett intensivt sådant. Klockan 17:16 öppnade mötesordförande Ida Björklund mötet och…


NOTIS: NOMINERINGPERIODEN FÖR PEDAGOGISKA PRISET HAR ÖPPNAT

7 november, 2022, 15:03 Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Varje år delas pedagogiska priset ut till två lärare vid universitetet som utmärkt sig inom pedagogik. Idag öppnar nomineringsperioden! Vilka…


FUM 1- Rapport: Möjliga revideringar av stadgan och HBTQI-forum

20 oktober, 2022, 15:41 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 18 oktober tog det första fullmäktigemötet för verksamhetsåret 22/23 plats i rättegångssalen T137. Framtida revideringar av stadgan, möjligheterna till…