FUM 3 RAPPORT: OVERALLPOLICY OCH OVERALLKONTRAKT

18 februari, 2022, 13:34 FUM-rapport, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

I tisdags eftermiddag tog ett digitalt FUM 3 plats. Även det så kallade Förfum skedde digitalt. Lösnummer var på mötet för att rapportera. 

FUM 3

Detta fullmäktigemöte går på rullande band. De dokument som lagts upp för godkännande är i princip endast rutindokument. Självaste mötet börjar 17.30 och avslutas 18.15. På mötet fanns det 25 röstberättigade. 

Overallpolicy samt overallkontrakt godkänns

Mötets största fokus var propositionen om overallpolicyn och dess kontrakt. En arbetsgrupp hade satts ihop inför framställningen av dessa dokument. Arbetsgruppen anges ha samlat information från både kårsektionerna och olika nyckelpersoner som är insatta i ämnet. En representant från varje kårsektion som är insatt i frågan om overaller har därmed varit med och bidragit. Det läggs dock ett ändringsyrkande från en ledamot i sesam som anger att man ska bifalla overallpolicyn men avslå delen med overallkontraktet. En del ledamöter anger att kontraktet kommer bidra till mer arbete som inte nödvändigtvis är nödvändigt. Röstningen blir väldigt, 13 röstar för att bifalla både policyn och kontrakte och 11 röstar för att bifalla policyn men inte kontraktet. Därmed godkänns implementeringen av båda en overallpolicy och ett overallkontrakt.

Nedanför kan du se hur många ledamöter från varje sektion som deltog på FUM 3.

SAMMANFATTNING FUM 2

Kanske missade många studenter som inte nödvändigtvis engagerar sig i Örebro studentkår att ett fullmäktigemöte tog plats i december. Men precis innan många studenter gick på lite ledighet så skedde FUM 2 den 21 december. Detta möte skedde på plats och här låg mycket fokus på att både Örebro studentkårs och Lösnummers tidigare styrelser skulle beviljas ansvarsfrihet. Båda blev beviljade och därmed har även det föregående verksamhetsåret avslutas, även på papper. 

Under detta möte lämnades det in en motion kring, “Utvecklandet av ÖLS (Örebro lärarstudenter) som kåröverskridande utskott”. ÖLS anges inte känna att de är ett kåröverskridane utskott i dagsläget och ber om att kommunikation förbättras så att bidragen som ska gå mellan kårsektionerna och ÖLS betalas ut korrekt. De lägger fram en att en möjlig lösning kan vara att tillsätta en förtroendevald person från varje kårsektion till utskottet. Kårstyrelsen föreslår att avslå motionen med grund i att de inte anser att det kan ska komma som ett krav från FUM att de platserna ska fyllas, då många kårsektioner redan har svårt att fylla sin platser. Ledamöterna på mötet bifall Kårstyrelsens förslag om att avslå motionen. 

En diskussionspunkt som tog upp av en ledamot från Grythyttan var, “Lösnummers närvaro i Grythyttan.” Det läggs fram att Lösnummers innehåll inte är relevant för studenter i Grythyttan och att tidningen är allt för Örebro centrerad. Punkten hade tagits vidare till Lösnummers styrelse som svarade att det konstant pågår ett arbete med att rekrytera studenter som engagerar sig i tidningen. Men för att få in mycket innehåll om Grythyttan kräver det att studenter därifrån engagerar sig i tidningen men i dagsläget finns det dessvärre ingen redaktionsmedlem i Grythyttan. Många verkar förstå att Lösnummer är Örebrocentrerad av naturliga skäl som att chefredaktören själv sitter på plats på Almby campus.

Den andra diskussionspunkten berör Örebro studentkårs kommunikationspolicy. Här anger ledamöter att de ser problematik i tolkningen att inte kunna använda ordet “jul” i olika sammanhang då ordet har en religiös koppling. Det är tydligt att det finns väldigt många åsikter, många anser att jul inte firas religiöst i Sverige av många och därför borde mer fritt  kunna användas. Men andra påpekar att en julsittning kan bli exkluderande för vissa om man tillhör en annan religion.


Attessa Nilsson

Skribent & grafik

LÖSNUMMER FLAGGAR: PLUGGSTÄLLEN

30 september, 2022, 13:22 Lösnummer testar, Lämna en kommentar

Har du någonsin undrat vad som är den bästa platsen att sitta på om du vill maximera din pluggtid? Var…


VIMMEL: ÖREBRODAGEN

20 september, 2022, 10:11 Vimmel, Lämna en kommentar

Under fredagen den 16e september fylldes stadsparken med engagerade örebrostudenter. Dessa studenter förberedde sig på att tävla för sin kårsektion…


ENKÄT: ÖREBROSTUDENTERNA INFÖR VALET- ANSER SIG INTE REPRESENTERADE I POLITIKEN

8 september, 2022, 14:45 Lämna en kommentar

Valet 2022 närmar sig med stormsteg. Politiska debatter duggar allt tätare och fler och fler tävlar om att få sin…


INTERVJU: Energi- och digitaliseringsministern besöker Örebro universitet

2 september, 2022, 10:10 Intervju, Lämna en kommentar

Khashayar Carl Farmanbar sitter som energi- och digitaliseringsminister och under den 25 augusti så besökte han Örebro universitet för att…


STUDENTGUIDEN HT22

1 september, 2022, 11:18 Lämna en kommentar

Du har väl inte missat att höstens Studentguide finns ute både i fysisk och digital version? Om du är nystudent…


LÖSNUMMER ÖNSKAR GLAD SOMMAR

3 juni, 2022, 15:13 Lämna en kommentar

Vårterminen har nått sitt slut och därmed går Lösnummers redaktion på sommarledighet. Vi återvänder med nyheter och artiklar i september…


NOTIS: TVÅ NYA VICE ORDFÖRARANDE VÄLJS IN TILL STUDENTKÅREN

3 juni, 2022, 11:57 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Under tisdagskvällen den 31 maj 2022 så tillkallades det till ett extrainsatt fullmäktige möte på Örebro studentkår. Här stod det…


Reportage: “Mer än ett extrajobb”

23 maj, 2022, 16:17 Reportage, Lämna en kommentar

Som student på Örebro universitet finns möjlighet att jobba extra via Studentuppdrag. Förutom mer klirr i studentkassan ger även uppdragen…


MEDICINSKA FÖRENINGEN ÖREBRO NEKAS KÅRSTATUS

5 maj, 2022, 10:54 Intervju, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Under den 27 april samlades universitetsstyrelsen för att besluta om vem som ska ges kårstatus och få representera studenterna på…


KRÖNIKA: SPRING MEN STÅ STILL

4 maj, 2022, 15:58 Krönika, Lämna en kommentar

“Vi har bara ett liv” och “man får energi av att vara med dem man tycker om” går på repeat…