FUM 3 RAPPORT: OVERALLPOLICY OCH OVERALLKONTRAKT

18 februari, 2022, 13:34 FUM-rapport, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

I tisdags eftermiddag tog ett digitalt FUM 3 plats. Även det så kallade Förfum skedde digitalt. Lösnummer var på mötet för att rapportera. 

FUM 3

Detta fullmäktigemöte går på rullande band. De dokument som lagts upp för godkännande är i princip endast rutindokument. Självaste mötet börjar 17.30 och avslutas 18.15. På mötet fanns det 25 röstberättigade. 

Overallpolicy samt overallkontrakt godkänns

Mötets största fokus var propositionen om overallpolicyn och dess kontrakt. En arbetsgrupp hade satts ihop inför framställningen av dessa dokument. Arbetsgruppen anges ha samlat information från både kårsektionerna och olika nyckelpersoner som är insatta i ämnet. En representant från varje kårsektion som är insatt i frågan om overaller har därmed varit med och bidragit. Det läggs dock ett ändringsyrkande från en ledamot i sesam som anger att man ska bifalla overallpolicyn men avslå delen med overallkontraktet. En del ledamöter anger att kontraktet kommer bidra till mer arbete som inte nödvändigtvis är nödvändigt. Röstningen blir väldigt, 13 röstar för att bifalla både policyn och kontrakte och 11 röstar för att bifalla policyn men inte kontraktet. Därmed godkänns implementeringen av båda en overallpolicy och ett overallkontrakt.

Nedanför kan du se hur många ledamöter från varje sektion som deltog på FUM 3.

SAMMANFATTNING FUM 2

Kanske missade många studenter som inte nödvändigtvis engagerar sig i Örebro studentkår att ett fullmäktigemöte tog plats i december. Men precis innan många studenter gick på lite ledighet så skedde FUM 2 den 21 december. Detta möte skedde på plats och här låg mycket fokus på att både Örebro studentkårs och Lösnummers tidigare styrelser skulle beviljas ansvarsfrihet. Båda blev beviljade och därmed har även det föregående verksamhetsåret avslutas, även på papper. 

Under detta möte lämnades det in en motion kring, “Utvecklandet av ÖLS (Örebro lärarstudenter) som kåröverskridande utskott”. ÖLS anges inte känna att de är ett kåröverskridane utskott i dagsläget och ber om att kommunikation förbättras så att bidragen som ska gå mellan kårsektionerna och ÖLS betalas ut korrekt. De lägger fram en att en möjlig lösning kan vara att tillsätta en förtroendevald person från varje kårsektion till utskottet. Kårstyrelsen föreslår att avslå motionen med grund i att de inte anser att det kan ska komma som ett krav från FUM att de platserna ska fyllas, då många kårsektioner redan har svårt att fylla sin platser. Ledamöterna på mötet bifall Kårstyrelsens förslag om att avslå motionen. 

En diskussionspunkt som tog upp av en ledamot från Grythyttan var, “Lösnummers närvaro i Grythyttan.” Det läggs fram att Lösnummers innehåll inte är relevant för studenter i Grythyttan och att tidningen är allt för Örebro centrerad. Punkten hade tagits vidare till Lösnummers styrelse som svarade att det konstant pågår ett arbete med att rekrytera studenter som engagerar sig i tidningen. Men för att få in mycket innehåll om Grythyttan kräver det att studenter därifrån engagerar sig i tidningen men i dagsläget finns det dessvärre ingen redaktionsmedlem i Grythyttan. Många verkar förstå att Lösnummer är Örebrocentrerad av naturliga skäl som att chefredaktören själv sitter på plats på Almby campus.

Den andra diskussionspunkten berör Örebro studentkårs kommunikationspolicy. Här anger ledamöter att de ser problematik i tolkningen att inte kunna använda ordet “jul” i olika sammanhang då ordet har en religiös koppling. Det är tydligt att det finns väldigt många åsikter, många anser att jul inte firas religiöst i Sverige av många och därför borde mer fritt  kunna användas. Men andra påpekar att en julsittning kan bli exkluderande för vissa om man tillhör en annan religion.


Attessa Nilsson

Skribent & grafik

Reportage: “Mer än ett extrajobb”

23 maj, 2022, 16:17 Reportage, Lämna en kommentar

Som student på Örebro universitet finns möjlighet att jobba extra via Studentuppdrag. Förutom mer klirr i studentkassan ger även uppdragen…


MEDICINSKA FÖRENINGEN ÖREBRO NEKAS KÅRSTATUS

5 maj, 2022, 10:54 Intervju, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Under den 27 april samlades universitetsstyrelsen för att besluta om vem som ska ges kårstatus och få representera studenterna på…


KRÖNIKA: SPRING MEN STÅ STILL

4 maj, 2022, 15:58 Krönika, Lämna en kommentar

“Vi har bara ett liv” och “man får energi av att vara med dem man tycker om” går på repeat…


MFÖ BLEV ALDRIG EN KÅRSEKTION- NU VILL DE BLI EN EGEN STUDENTKÅR

27 april, 2022, 15:45 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Under förra verksamhetsåret arbetade en grupp inom Medicinska Föreningen Örebro för att legitimera läkarstudenternas studentpolitiska röst genom att ge dem…


PARTIDEBATT: VI HAR INTE LYCKATS MED BOSTADSPOLITIKEN – STUDENTER HAR TVINGATS TÄLTA

26 april, 2022, 13:31 Intervju, Lämna en kommentar

Hos moderatorn finns frågor rörande studentbostäder, psykisk ohälsa, och transport – på kårhusets scen debatterar kommunpolitikerna bara några månader innan…


STUDENTENS ORO ÖVER KRIGET I UKRAINA – ”JAG HAR MITT PASS NÄRA TILL HANDS”

25 april, 2022, 14:03 Intervju, Lämna en kommentar

Apple stoppar försäljning i Ryssland, så gör även Volvo cars, den kinesiska storbankenAIIB, och den finska chokladjätten Fazer. När Ryssland…


NYSTARTAD STUDIEENHET PÅ FONTÄNHUSET- FÖR DIG SOM BEHÖVER ETT SAMMANHANG

21 april, 2022, 11:32 Intervju, Lämna en kommentar

En plats för dig med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. En plats som ger dig struktur och sammanhang….


REPORTAGE: ÖREBROSPEXARARNA LEVERERAR EFTERLÄNGTAD FÖRESTÄLLNING

19 april, 2022, 12:05 Reportage, Lämna en kommentar

Efter ett uppehåll på över ett år till följd av coronapandemin så har Örebrospexarna återvänt med en ny föreställning. Premiären…


FUM 4-RAPPORT + KÅRVALS RESULTAT

14 april, 2022, 15:11 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Under tisdagen hade Örebro studentkår sitt sista fullmäktigemöte för detta verksamhetsåret. På plats fanns det 21 röstberättigade från de olika…


INTERVJU: NYTT INITIATIV SKA RÄDDA KÅRHUSET LÅNGSIKTIGT

11 april, 2022, 13:49 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Det var ingen nyhet att studenternas kära kårhus gick dåligt under pandemin. När restriktionerna släpptes blev de en brant uppförsbacke…