FUM 3- RAPPORT: BORTTAG AV OVERALLKONTRAKT OCH REVIDERING AV UPPDRAGSBESKRIVNING

1 mars, 2023, 16:14 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Mötet kantas av årligt återkommande punkter såsom ansvarsfrihet för tidigare styrelser och årsredovisningen. Ett antal propositioner från kårstyrelsen ockuperade den största delen av mötet såsom borttag av overallkontraktet och Örebro studentkårs dyra intranät. 

17.16 startar mötet och 29 fumledamöter finns på plats. Vi har kommit till det näst sista mötet för verksamhetsåret och både mötespresidiet och ledamöterna är rutinerade i arbetet och processen.

Formaliapunkterna berörs via acklamation. Både kårstyrelsens och Lösnummers styrelsebeslut samt rapporterna för de arvoderade läggs till i handlingarna i rask takt.

Årsredovisning & ansvarsfrihet 

En proposition kring Örebro studentkårs årsredovisning läggs fram. Denna har i rutin att framkomma tidigare på verksamhetsåret men det beskrivs att på grund av interna faktorer har den blivit försenad och läggs därmed fram på FUM 3.

Årsredovisningen bifölls enhälligt

Årsredovisningen lägger grunden för ansvarsfriheten och därmed ges detta följande enhälligt till både Kårstyrelsen 21/22 och Lösnummers styrelse 21/22.

Revidering av vice ordförandes uppdragsbeskrivning

En proposition kring revidering av uppdragsbeskrivningen för vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar läggs fram. Revideringarna inkluderar delvis att mer ansvar adderas på rollen. Till exempel föreslås det att rollen kontinuerligt ska agera representant i Sveriges Förenade Studentkårer(SFS) då studentkåren i nuläget anser att deras deltagande i SFS inte möter deras önskan.

Revideringen av uppdragsbeskrivningen bifölls enhälligt.

Stadgan röstas slutligen igenom

En återkommande proposition är stadgan i och med att denna måste genomgå två fullmäktigemöten innan den kan godkännas. Detta blir det andra och slutgilltiga mötet. En tilläggsyrkande från Qultura föreslår en addering i stadgan under samarbetsföreningar. Där det föreslås att samarbetsföreningar kan vända sig till fullmäktige ifall de känner sig orättvist behandlade. Här föreslår Qultura att det ska behövas ⅔ av rösterna i fullmäktige för att kårstyrelsens beslut ska bedömas rätt

Det uppkommer en del diskussioner kring specifikt majoriteten på ⅔.. Kårstyrelsen anger att den höga andelen indikerar på att man inte litar på sin styrelse och därmed ger mer förtroende till samarbetsföreningen.

Stadgan bifölls enhälligt med ett avslag på Qulturas tilläggsyrkande.

Borttag av overallkontrakt

Overallpolicyn som röstats igenom under tidigare FUM berörs nu men i form av det tillhörande kontrakt som behövdes skrivas på av studenten som valde att införskaffa sig en overall. Det beskrivs av föredragande för punkten att kontrakten kräver stor administration och kan rent av argumenteras vara icke miljövänligt i och med den stora mängd papper som måste skrivas ut. Därtill verkar GDPR försvåra processen då personuppgifter i kontrakten gör dem svåra att arkivera. Propositionen framlagd av kårstyrelsen yrkar därmed för att tillhörande kontrakt för overallpolicyn tas bort helt.

En av corax ledamot anger att man ska vara vaksamma inför att overallkulturen inte blir mer destruktiv till följd av detta. En ledamot från Qultura lyfter även möjligheten om att förse kontrakten digitalt men diskussionen avslutas där.

Propositionen bifölls enhälligt.

Avveckling av Örebro studentkårs intranät

Mötet avslutades med en diskussionspunkt som berör Örebro studentkårs intranätet. Idén tog sin start redan under verksamhetsåret 19/20. Det beskrivs att en del problem uppkommit längst vägen, till exempel  att ansvarande personal i projektet gått på tjänstledigt samt att det blivit struligt mellan studentkåren och leverantören av intranätet.

I dagsläget kostar intranätet studentkåren 90 000 kr/ per år förutom de 100 000 kr det kostade i grundavgift att starta upp intranätet. Det anges att i och med Örebro studentkårs nylanserade hemsida samt det nya samarbetet med Hitract så kan det argumenteras för att alla behov av kommunikation inom organisationen uppfylls.

Nu vill kårstyrelsen höra vad dem olika representanterna från kårsektionerna tycker om intranätets framtid och se vad de tycker om att säga upp kontraktet som löper på fram till maj 2024.

Corax anger bland annat att de tycker att man inte ska “glömma” att kommunikation konstant är något som behövs utvecklas inom organisationen. GIH tycker Hitract gör jobbet och att de 90 000 kr blir omotiverat. Sesam tycker också behovet av kommunikation är fullbordat och anger att det går att lägga intranätet bakom sig.Qultura tycker intranätet inte är lika användarvänligt och de ser därmed ingen mening med att ha kvar det. Sobra och tycker också Hitract uppfyller alla funktioner.

Diskussionspunkten läggs till handlingarna

Därmed avslutas mötet kl. 18.27.

Attessa Nilsson

Skribent & fotograf

LÖSNUMMERS AVGÅENDE CHEFREDAKTÖR- “ERFARENHETEN JAG TAR MED MIG ÄR YTTERST VÄRDEFULL”

3 mars, 2023, 14:00 Intervju, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

För snart två år sedan tog Lösnummers chefredaktör Attessa Nilsson beslutet att söka till den post som skulle komma att…


MATS LILJEGREN- “DET ÄR MÖTET MELLAN STUDENT OCH UNDERVISARE SOM PEDAGOGIK HANDLAR OM”

2 mars, 2023, 13:20 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 28 februari överraskades den andra vinnaren av årets pedagogiska pris. Mats Liljegren berättar om sin pedagogik och vilka tips…


FUM 3- RAPPORT: BORTTAG AV OVERALLKONTRAKT OCH REVIDERING AV UPPDRAGSBESKRIVNING

1 mars, 2023, 16:14 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Mötet kantas av årligt återkommande punkter såsom ansvarsfrihet för tidigare styrelser och årsredovisningen. Ett antal propositioner från kårstyrelsen ockuperade den…


NOTIS: IDAG ÖPPNAR NOMINERINGSPERIODEN TILL KÅRVALET

20 februari, 2023, 11:30 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Från och med idag den 20e februari har studenter på universitet möjlighet att nominera sig själva eller en kompis till…


EINAR PRYTZ – “DET ÄR ETT NÖJE ATT FÅ FÖRBEREDA STUDENTER FÖR SINA YRKEN.”

16 februari, 2023, 11:30 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 25e januari överraskades den första av de två vinnarna av årets pedagogiska pris. Han heter Einar Prytz och var…


FUM RAPPORT- NY SATSNING PÅ ÖVER 340 000 KR ÅRLIGEN  RÖSTAS IGENOM

7 februari, 2023, 13:38 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 31:a januari samlas det till ett extrainsatt fullmäktigemöte. Mötet blir tekniskt sett verksamhetsårets tredje fum möte. På mötets agenda…


NOTIS: VICE ORDFÖRANDE AVSLUTAR SITT UPPDRAG

24 januari, 2023, 14:06 Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Nicolaie Kattah som valdes in av fullmäktige förra året som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar för verksamhetsåret 22/23 har lämnat…


FUM 2-RAPPORT: INKLUDERING AV LÄKARSTUDENTER OCH ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLICYNS EFFEKT

15 december, 2022, 16:42 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

I tisdags hölls verksamhetsårets andra fullmäktigemöte och det var ett intensivt sådant. Klockan 17:16 öppnade mötesordförande Ida Björklund mötet och…


NOTIS: NOMINERINGPERIODEN FÖR PEDAGOGISKA PRISET HAR ÖPPNAT

7 november, 2022, 15:03 Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Varje år delas pedagogiska priset ut till två lärare vid universitetet som utmärkt sig inom pedagogik. Idag öppnar nomineringsperioden! Vilka…


FUM 1- Rapport: Möjliga revideringar av stadgan och HBTQI-forum

20 oktober, 2022, 15:41 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 18 oktober tog det första fullmäktigemötet för verksamhetsåret 22/23 plats i rättegångssalen T137. Framtida revideringar av stadgan, möjligheterna till…