Archive for the ‘Resa’ Category

Krönika – Sofia Lund: ”Tack till Lösnummer”

30 januari, 2020, 12:09 Maxa studierna, Resa, Universitetet Lämna en kommentar

Väskorna är packade och det är inte utan separationsångest jag lämnar allt det här bakom mig. Min tid på Örebro universitet och Lösnummer är slut, och snart lämnar jag Sverige för en utbytestermin i Birmingham. Men jag är väldigt glad och tacksam över allt jag fått skapa och ta del av. Ett år som PR-ansvarig har varit utmanande, intensivt och inspirerande. Jag har verkligen fått testa att praktisera allt det där vi pratat om på utbildningen och känt att jobbet som kommunikatör verkligen är det rätta för mig. Som om inte det vore nog har jag fått lära känna och jobba med ett fantastiskt fint gäng – Lösnummers redaktion och styrelse.

Så kort och gott skulle jag vilja säga att min studietid inte hade varit alls den samma utan min tid på Lösnummer.

Hoppas ni alla får en grym termin, och tack för mig!

Reportage: Utbytesstudier i oroliga Hongkong

22 november, 2019, 11:48 Maxa studierna, Reportage, Resa, Universitetet Lämna en kommentar

Under sensommaren och hösten har det rapporterats mycket i media från situationen i Hongkong. Skildringarna har varit många kring demonstrationer och en förändrad säkerhetssituation. Örebrostudenten Erik Löfstedt valde att under terminen åka till just Hongkong på utbytesstudier.

 

Lösnummer hörde först av sig till Erik för att höra om hur kontakten med Örebro universitet gick till innan han åkte. Då hade oroligheterna redan börjat. Men när Erik väl var på plats bad vi även honom berätta hur han upplevde det att vara student under de rådande omständigheterna. Lösnummer har haft kontakt med Erik under flera tillfällen, först under slutet av september där vår intervju börjar.

 

SEPTEMBER


Blev du avrådd från att åka på grund av situationen i Hongkong?

–Det Internationella kontoret avrådde aldrig mig från att resa. Däremot kallades jag till ett möte onsdagen innan jag skulle åka med enhetschefen från JPS (Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, red. an.) och studievägledaren för socionomprogrammet för att diskutera läget efter att oroligheterna trappades upp under slutet av augusti. Där konstaterades att vi gjorde olika bedömningar av läget i Hongkong. Med följd av att jag höll fast vid mitt tidigare beslut att åka.

Blev du avrådd från enhetschefen och studievägledaren från att åka på ditt utbyte?

– Ja, det blev jag då omständigheterna ansågs vara sådana att jag inte borde åka på utbyte.

Du nämnde att ni hade gjort olika bedömningar av läget i Hongkong. Vad var era olika bedömningar?

–Min bedömning var att protesterna inte var så farliga, de riktade in sig på regeringen. Det förekom och har inte förekommit något missnöje mot västerlänningar i Hongkong och till det kom att campus låg långt borta från händelsernas centrum. Deras bedömningar var att problem med flygplatsen och stora demonstrationer gjorde det chansartat att flyga ner och att jag därför borde välja det säkra alternativet och stanna i Örebro.

 

 

Lösnummer kontaktade enhetschef Britt-Louise Toresson-Blohm på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet för en kommentar.

–Jag hade kontakt med studenten innan han skulle åka eftersom det inte var klart med vilka kurser han skulle läsa under sitt utbyte. Studenten hade även flera frågor om sin vistelse. Vi pratade på telefon och bokade in ett möte. Det var inte ett möte för direkt avrådan utan ett allmänt samtal. När oroligheterna eskalerade tog jag kontakt med studievägledaren och samrådde med mina chefer angående vad vi har för ansvar vid en sådan här situation, när Utrikesdepartementet ändå inte avråder. När vi hade mötet var flygplatsen nedstängd och det var frågor om hur han skulle kunna ta sig in i landet. Vi diskuterade även olika möjligheter om studenten skulle behöva avbryta sitt utbyte. Vi avrådde honom från att åka med omsorg av studenten på grund av hur säkerhetsläget såg ut i Hongkong vid den tidpunkten, säger Britt-Louise.

 

 

Valde du (Erik) mellan flera länder eller var Hongkong ett självklart val från början?

–Hongkong var absolut inte ett självklart val. Mitt förstahandsval var ursprungligen Storbritannien. Men jag ändrade till Hongkong då jag även visste att ingen på JPS kommit in på min utbytespoäng de senaste tre åren. Så jag skulle inte kunna förlåta mig själv om jag valde Storbritannien först och någon annan kom in i Hongkong under mina utbytespoäng. Brexit spökade också lite då, som nu.

Började du att tänka om när du fick höra om situationen?

–Jag fick ganska snabbt inse att situationen i Hongkong fick utvärderas vecka för vecka och dag för dag då händelseutvecklingen ibland är snabb och ibland mer lugn.

Hade du möjlighet att byta land på grund av de speciella omständigheterna?

–Som jag uppfattat det nej. I praktiken då, även om utbytespoängen skulle återställas är för långt mellan ansökningstillfällena.

Hur uppfattar du det att vara utbytesstudent i Hongkong just nu? Har situationen påverkat det sociala studentlivet?

–Inte så mycket. Jag bor utanför de centrala områdena, i en förstad utanför själva staden vilket gör den direkta påverkan liten. Dock påverkas ibland mer festsugna studenter då metrons stationer allt oftare stängs ner för att förhindra demonstranternas förflyttningar, men också i mindre grad på grund av vandalisering av stationer.

Är du nöjd med ditt beslut att åka till Hongkong?

–Ja, efter omständigheterna.

Slutligen, hade du rekommenderat andra studenter att åka till Hong Kong under en situation som denna?

–Ja, inga utbytesstudenter har skadats. Även om en del har haft mer eller mindre otroliga historier om hur nära det har varit. Är det oroligt ibland? Ja. Men 99,9% av tiden är det lugnt. Även om det är oroligt så är avstånden rent tidsmässigt betydligt längre än de vid första anblick kan tyckas. Detta på grund av berg och vatten eftersom Hong Kong har en skärgård på mer än 200 öar.

 

OKTOBER

 

Under början av oktober upplevde Erik att situationen hade förändrats.

– Tunnelbanan stängde ner i nästan två dygn, samt de flesta bussar, i en stad som är en av de mest beroende av kollektivtrafik i världen. Kravallpolis var på campus för att gripa några som satte upp affischer eller hade vandaliserat stationer, beroende på vilken sida som du väljer att lyssna på. En kortare kontantbrist. Kontantkort kan oftast inte användas på campus. Matbutiker och de flesta restauranger stängde ner då personalen inte kunde ta sig till jobbet på campus.

– Det jag tar med mig från förra helgen var att bubblan av trygghet sprack. Eller mer korrekt att vår trygghet på campus även är beroende av andras.

 

 

Lösnummer hörde även av sig till Internationella kontoret, Örebro universitets avdelning för utbytesstudier, för att ta reda på vad det är som egentligen gäller om en utbytesstudent skulle behöva avbryta sina studier. Skribenten hade ett möte med Ulrika Kvist och Jenny Peterson Engström från Internationella kontoret. 

Vid vilka tillfällen avråder ni studenter från att åka på utbyte?

–Internationella kontoret har aldrig avrått en student från att åka. Vi följer noga vad Utrikesdepartementet råder och om det skulle ske något får vi bedöma från fall till fall med hjälp av våra jurister. De länder som universitetet har avtal med är generellt lågriskländer, säger Ulrika.

Om en student väljer att inte åka på utbyte påverkar det studentens möjligheter att åka på utbyte i framtiden?

– Generellt vid fall där en student väljer att avbryta sina utbytesstudier räknas det som att studenten redan har blivit tilldelad en plats. Eftersom vi aldrig har avrått någon har vi aldrig behövt ta ställning till en sådan situation. Vi har pågående diskussioner om detta och är medvetna om att världen är i förändring. Om vi skulle avråda någon från att åka i framtiden får vi då ta ställning till varje fall för sig, säger Jenny.

 

NOVEMBER

 

I mitten av november ändrades situationen drastiskt och Erik fick avbryta sitt utbyte. Alla utbytesstudenter evakuerades när universitetet i Hongkong valde att stänga ner undervisningen för resten av terminen. 

– Då universitetet inte bedömde det som säkert längre valde jag att flyga hem till Sverige. Jag har avbrutit själva utbytet och försöker istället ta igen så mycket som går på distans.

Ångrar du att du åkte till Hongkong efter det som har skett eller hade du det bra trots det?

– Vi hade det bra på utbytet och vi anpassade oss mycket efter situationen. Om man undantar sista veckan (11-18 november) där det till slut blev omöjligt att anpassa oss till ett belägrat universitet på våra rum. Det var också omöjligt för universitetet att undervisa oss. I all bedrövelse känner jag dock en viss tacksamhet att mitt universitetet inte fick utstå samma behandling som Hong Kong Polytechnic University och bli omringat. Då kunde situationen ha blivit mycket värre än den var.

– Om du vill åka till en plats där öst möter väst och till en plats som blivit ett slagfält för demokrati och mänskliga rättigheter, åk till Hongkong. Om du vill åka till en lugn plats där villkoren för dig som student är ungefär detsamma som i Sverige och du vill slippa stora kulturkrockar, åk inte till Hongkong.

Foto: Erik Löfstedt

Tema utlandsstudier: Tre anledningar till att plugga utomlands

22 oktober, 2019, 09:26 Efter studierna, Maxa studierna, Resa, Universitetet, Lämna en kommentar

Sara är alumn från det systemvetenskapliga programmet och var på utbytesstudier i Marseille i Frankrike under sina studier. Eftersom det börjar bli dags att ansöka om utbytesstudier för Örebrostudenterna bad Lösnummer Sara att lista tre andledningar till att studenter borde åka på utbytesstudier.

  1. Du knyter kontakter med människor från hela världen.
  2. Du får möjligheter till att resa mycket.
  3. Du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Sara reste själv runt mycket under sitt utbyte. – Jag åkte till Monaco och sen runt i Frankrike till Paris, Nice, Montpellier, Bordeaux och några småstäder. Efter sin utbytestermin har hon behållit kontakten med flera som hon träffade under sitt utbyte. Hon har bland annat hälsat på en kompis i Spanien. Som alumn upplever Sara att hennes utbytesstudier har hjälpt henne när hon har sökt jobb. – Om du har studerat utomlands sticker du ut mer än andra sökande. Jag tror att arbetsgivare uppskattar det.

Under denna vecka har Internationella kontoret temaveckan ”Plugga utomlands”. Varje dag under veckan är studenter som funderar på att studera utomlands välkomna på flera olika evenemang. Du har möjligheter att träffa studenter som redan har varit på utbyte och få svar på egna frågor. På ”Plugga utomlandsmässan” kan du få svar på frågor om utomlandsstudier. För studenter som funderar på att plugga utomlands är detta ett bra tillfälle för att få information och inspireras. På ”Time to Go!” kan du träffa inresande utbytesstudenter som är i Örebro nu och få svar på frågor om hur det verkligen är i det land och det universitet som du är intresserad av. Du kanske bara vet om att du vill åka men inte har någon aning om vart? Eller så kanske du är helt säker på ditt val? Vilket steg du än är i gällande din ansökan så finns chansen att under denna vecka få mer information och träffa andra studenter som också vill åka på utbyte.

Mer information om evenemangen går att hitta på Internationella kontorets Facebooksida samt på deras sida på oru.se

 

Aktiviteter under resten av veckan:

22/10 – kl. 11:00-13:00 (Forumhuset)
Plugga utomlandsmässan

23/10 – kl. 15:15-16:15 (L109)
Mer än bara utbytesstudier

24/10 – kl. 15:00-16:00 (Kårhuset)
Time to go

25/10 – kl. 12:15-13:15 (Studentcentrum)
Taste the world

KRÖNIKA – Malin Karlsson: ”På en plats där du känner dig allt annat än hemma”

17 april, 2019, 12:30 Krönika, Maxa studierna, Resa Lämna en kommentar

Mitt namn är Malin, jag är 23 år och läser sista terminen på programmet Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet. Just nu sitter jag i ett studierum i Singapore på Nanyang Technological University. Omkring mig sitter runt tjugo andra studenter som pluggar inför sina finals i diverse ämnesområden, precis som jag själv gör. Men just nu skjuter jag upp studierna en stund för att berätta för er om mitt utbyte, och hur det är att inte känna sig hemma, och just varför det är okej.

Jo jo, faktum är ju att du inte är hemma. Det är ingen nyhet. Speciellt inte då du har förberett dig i månader, i vissa fall år, inför den här resan. Du har gjort research om lagar och regler i landet du ska till, tittat upp sevärdheter, läst om universitetets ranking, kollat närliggande destinationer. Du har googlat oroligt om den där farliga sjukdomen som du endast får om du klappar boskapsdjur på vischan i ett land du kanske inte ens ska besöka. Du har ansökt om visum, du har shoppat nya kläder, du har börjat packa. Och helt plötsligt, så är du inte längre hemma.

Jag har precis landat på Singapores flygplats. Känner inte en kotte. Men oj vänta, hur gick det här till? Okej strunt samma, landa mentalt hinner du göra sen, nu kör vi. Jag lyckas hitta en annan svensk kille (Karl) som även han ska plugga på NTU. Yes, bra. Vi delar taxi ihop. Kommer till universitetet och mitt studentboende. Karl bor tydligen i en annan del av campus så han går iväg till sitt boende. Efter att ha stått i kö en stund får jag tillslut min nyckel till mitt korridorsrum. Jag förstår cirka 15% av det kvinnan framför mig nyss berättat om mitt nya hem. Var inte huvudspråket i Singapore engelska?

Jag travar förvirrad iväg i riktningen till mitt rum, svettig på grund av värmen och fukten. Shit vad varmt det är! Den meningen kommer förresten upprepas varje dag i två veckors tid framöver. Jag frågar en främling som ser ut att komma härifrån om vägen, han kollar på mig irriterat och säger kort ”there”. Jag säger ”Thank you so much”. Han svarar inte. Här finns inte tid med trevligheter, rakt på sak. Happ, ok. Jag släpar upp mina väskor till mitt rum och börjar packa upp.

Två dagar senare sker en förändring. Den där något obehagliga magkänslan som växt till sig under de första 48 timmarna luckras upp. Det hålls en stor genomgång och välkomstlunch för alla nya utbytesstudenter. Oj, vad mycket människor. Jag börjar se mig omkring, lyssna in. Det visar sig att trots att jag känt mig rätt så ensam och förvirrad första dagen så finns det faktiskt över 1000 personer som är i samma sits som mig. Skönt. Jag börjar prata med några personer när vi äter lunch och ett par till ansluter till oss. Senare kommer också några till. Sex timmar senare sitter vi allihop i en taxi på väg till innerstan. Vi vandrar beundrande bland Singapores höga skyskrapor och extraordinär arkitektur och äter vår första riktiga lokala måltid. Folk kastar nyfikna blickar överallt, skrattar, ler och njuter.

Några veckor senare har kurserna på universitetet kommit igång och jag känner att jag lär mig mycket. Ämnena är intressanta och lärarna väldigt kompetenta. Visst, allt är på engelska, men det går hyfsat bra att komma in i. Thank god for Google Translate. Campusområdet känns inte heller längre som en stor labyrint.

Mitt kompisgäng har nu hunnit åka på den första weekendresan tillsammans till en tropisk ö där vi badat, solat, vandrat och sett fantastiska vyer över regnskog och turkosa hav. Vi pratar redan om nästa resa, kanske denna gång till Bali, eller Thailand? Jag får även äntligen förklarat för mig varför jag inte förstod kvinnan som gav mig instruktioner till mitt boende den första dagen – Singapore har ju sig egen version av engelska som kallas för Singlish. Men jag har lärt mig att de flesta som tur är pratar ”vanlig” engelska med. Efter ett tag vågar vi börja prata med lokalbefolkningen, och jag lär mig att de visst är omtänksamma och vänliga, det är bara en del av kulturen att inte kasta sig med ord i onödan, vilket faktiskt är ganska rimligt, desto mer en tänker på det.

Nu sitter jag här och har fyra veckor kvar av min utbytestermin. Det är en bitterljuv känsla som delar mig, då jag såklart längtar till att äntligen få spendera tid med min pojkvän, med min familj och mina syskonbarn. Men jag märker att Singapore har förvandlats. Det är inte längre den där okända staden med alldeles för hög luftfuktighet och antisociala lokalbor. För mig är det nu en fruktansvärt intressant kulturstad som bosätter människor från världens alla hörn och kanter. Det är nu en plats där människor tar hand om varandra, och litar på varandra. Och med en hög luftfuktighet kommer faktiskt en exotisk grön omgivning som omfamnar skyskraporna på ett makalöst sätt.

Jag har alltså gått från att inte känna mig hemma alls till att ha funnit ett andra hem ett halvt jordsnurr bort.

Med det sagt, så hoppas jag att du som läser det här också tar chansen, om du vill, att åka utomlands och studera eller praktisera. Det spelar ingen roll om du inte känner någon dit du ska, om du inte vet något om landet, eller om du tycker att det är otäckt. Det ordnar sig. Du kommer, så småningom, känna dig som hemma.

 

Skribent och fotograf: Malin Karlsson

5 Reasons why you should travel alone

22 mars, 2019, 11:27 International, Maxa studierna, Resa Lämna en kommentar

Excitement, fear and nervousness. These feelings took place inside me when I decided to travel on my own for the first time. It took me over two years before I made the step of packing my bags and leaving Germany to go to South Africa and I loved every second of it. Since then I have been travelling alone over and over again. I asked myself: Why didn’t I do this earlier? Here are five reasons why you should pack your bags and travel on your own.

1. Timing

Making travel plans with friends and family means aligning multiple schedules. Finding a period of time that everybody is happy with is an almost impossible task. Because of this those travel plans stay plans without being realised, with the follow-up statement ‘We can do this trip at a different time’. When travelling alone the only schedule that needs to be taken into consideration is your own. The right timing can be now, tomorrow or next week. There are so many beautiful places on this planet to visit. You shouldn’t wait for the right time to arise, just create the right time now and not later!

2. Freedom of choice

After successfully aligning the schedules, a destination needs to be decided on, as well as the activities. When travelling alone there is no compensating in aligning interests with anybody elses. What matters is what you are interested in and what you want to do. No family or friends will intervene, the decision is yours alone. You can to explore the city or have a relaxing day at the beach. You have the option to travel wherever you want to go, do whatever you want to do and whenever you want to do it.

3. No prejudice

The decision is made to travel on your own. Wherever your travels take you there are new people that you’ll get to know. Who you are back home will be irrelevant, what counts is living and enjoying the moment and not looking back at the past. There will be no prejudice. Everybody is excited and open to make new connections and collect new experience and impressions.

4. New friends

To stay within your budget the cheapest accommodations are hostels, which often have kitchens and bars where you can chill out and have a beer with other travellers. You will get to know new people who you can travel and bond with through experiences. Sharing those moments will create a special connection. You will create a network of friends from all over the world and the next time you will travel you just need to send one text to sort out an accommodation for your next travel destination.

 5. Stepping out of your comfort zone

Travelling alone is challenging because we are leaving our safe and comfortable environment behind. I hadn’t been on a plane for 18 years and my first travel alone to South Africa included transits, delays and a lot of stress, but I made it. When travelling alone there is no procrastination possible. Problems need to be solved now and immediately, which leads to growth. Being faced with challenges you wouldn’t have come across in your day to day life will develop you as a person and make you stronger.

Stipendie till Örebrostudent: Din chans till ett års studier i New York?

1 oktober, 2018, 12:10 Maxa studierna, Resa, Universitetet Lämna en kommentar

Nu kommer chansen för just dig att få plugga i New York City! Är det allt du någonsin drömt om? Eller vill du bara utveckla dina kunskaper inom handel och marknadsföring? Då kanske detta stipendium är något för dig.

SACCNY, Den svensk-amerikanska handelskammaren i New York, har stolt presenterat att de under 2019 kommer erbjuda en student vid Örebro Universitet ett stipendium för att få utveckla sina handelskunskaper hos dem under en tolvmånadersperiod. Med start i januari 2019 och ända till december 2019 kan alltså just du få chansen att studera handel i The Big Apple!

Stipendiet ger studenten chansen till en inblick i den amerikanska affärsmiljön och den svensk-amerikanska affärsmarknaden, och möjligheten att lära sig hur man kan utveckla och förbättra handeln mellan Sverige och USA. I och med detta kommer studenten även att få bekanta sig med stora företagsledare genom tiderna som alla är kopplade till handelskammaren både på den svenska och amerikanska marknaden. Utöver detta erbjuds värdefull kunskap även inom marknadsföring, publicering, planering och genomförande, medlemstjänster, högtidsevenemang osv. Stipendiet innebär också inträde till SACCNYs årliga toppmöte om hållbar utveckling.

Du som är intresserad av att söka stipendiet bör uppfylla något/några av dessa krav:

För mer information angående stipendiet, vänligen kontakta Charlotta Nordenberg på charlotta@inkudera.se eller 019-303132 (kontor), 070-2118297 (mobil).

Vänligen skicka in din ansökan, inklusive ett personligt brev, ett ensidigt CV och betyg till Olof Bruno på olof-bruno@saccny.org . Sista ansökningsdagen är 7 oktober 2018.

För mer information om SACCNY, besök www.saccny.org.

Lycka till!

Från ”Kust till kust”

8 juni, 2017, 15:08 Föreningsliv, Resa Lämna en kommentar

Vid 15.00 en söndagseftermiddag hoppar jag upp på min cykel och cyklar den dryga kilometern till campus USÖ. Där möter jag Victoria, John, William och Emilia, fyra läkarstudenter som under förmiddagen har cyklat ungefär 40 gånger så långt som jag, runt Hemfjärden. Tillsammans är de i del i insamlingskampanjen ”Kust till kust” – för mödrars och nyföddas hälsa, till förmån för Maama-projeketet som drivs av SOGH (Swedish Organisation for Global Health). Dessa studenter är en del av föreningen IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) som stöttar flera liknande projekt för global hälsa.

Maama-projeketet drivs för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten i Uganda, ett av flera länder som inte nådde milleniemålet om att minska mödradödligheten med två tredjedelar. I Uganda föder cirka 40% av mödrarna sina barn i hemmet och 60% är helt utan vård och uppföljning efter födseln. Maama-projeketet arbetar för att bistå med material som ska möjliggöra en hygienisk förlossning. De bekostar även utbildning och lön för lokala health workers på plats som både sprider information till mödrar inför förlossning och följer upp efter förlossning.

Insamlingskampanjen Kust till kust går ut på att medlemmar från IFMSA Örebro, och alla andra som vill, cyklar från Stockholm till Oslo under en vecka i början av juni. Målet med det här årets insamling är att bräcka förra årets summa på 10 600 kronor. John Ekman fick idén till den här kampanjen redan när han för första gången fick höra om Maama-projektet.
– Jag såg framför mig att någon eller några skulle cykla riktigt långt som en kampanj för att samla in pengar. Inspirationen till det fick jag dels från en kompis som gjort en liknande grej kring jordbävningen i Nepal. Jag visste inte då om jag skulle få med mig några andra på det. Först tänkte jag att jag kanske skulle bli själv, men det blev jag inte. Att komma på idén är dock bara en liten del av förberedelserna inför en sådan resa, man behöver även tänka på en hel del praktiska saker.

– Man skaffar sig en cykel med en pakethållare, sen är det bara att ladda, säger Victoria Hogrell.
– Det krävs egentligen inga särskilda förberedelser och inte heller någon avancerad cykel. Det är verkligen ingen speciell expedition vi laddar för, säger William Zingor.

I teorin skulle alltså även jag, med min barncykel som jag fick i fyran och som på sin höjd har oljats en gång, kunna följa med på det här äventyret. Vid det här laget är det ju ganska uppenbart att cykling inte är min favorithobby men det finns många andra sätt att vara med och bidra.
– Man kan donera pengar, man kan följa vår Facebook-sida och gilla alla våra inlägg så att de sprids till fler, föreslår John.
– Man kan heja på oss, om man bor nånstans längst vägen, och eventuellt låna ut tak över våra huvuden en natt om man har möjlighet till det, säger Victoria.
– Eller bara skriva uppmuntrande kommentarer på Facebook! fortsätter John.
– Det finns flera andra insamlingar till det här projektet på andra orter också, berättar William, exempelvis tillverkas det i Uppsala armband som säljs till förmån för det här projektet.

IMG_7679

Lyckligtvis finns det folk som är mer glada för cykling än vad jag är. I denna kampanj är alla som vill välkomna att vara med och cykla hela eller delar av sträckan, utefter vad som passar en bäst.
– Det här passar alla som tänker att det är kul att se nya delar av Sverige eller kanske göra något som man inte gjort tidigare, säger William.

Som student är detta dessutom ett bra alternativ till en vanlig semester eftersom det är ekonomiskt samtidigt som man får vara med och bidra till en god sak. Vad kan man mer förvänta sig om man hänger med er och cyklar?
– En snygg bränna och träningsvärk i rumpan, skrattar Victoria.
– Sen får man också en del friluftsvana, om man inte har det sen innan, säger William. Man vänjer sig vid att sova ute och hitta bra tältplatser och så vidare. Man får uppleva landskapet på ett annat sätt än när man till exempel åker bil
– Jag skulle säga att man kan förvänta sig ett minne för livet, säger John.

Maama-projektet har sedan det startades ökat andelen kvinnor som genomgår mödravårdsbesök från 12% till 75%. Insamlingen bidrar till utvecklandet av kostnadseffektiva metoder som förbättrar mödra- och barnahälsan globalt. Om du skänker pengar till projektet räcker dessa till:
– 50 kronor = ett Birth Kit, material för en hygienisk förlossning
– 100 kronor = ett Birth Kit och fem hembesök för en kvinna
– 500 kronor = utbildning och arbetsmaterial till två community health workers
– 1000 kronor = Birth Kit och hembesök till tio kvinnor

Mer om Kust till kust-projektet hittar du här! Och information om Maama-projektet finns att läsa här och här.

Snart är det dags för årets plugga-utomlands-mässa

30 september, 2015, 15:24 Resa, Universitetet Lämna en kommentar

Den 6 oktober mellan klockan 11-13 är det dags för plugga-utomlands-mässa. Mässan kommer hålla till i Forumhusets foajé och alla som funderar på att studera utomlands HT16 eller VT17 bör besöka mässan, säger Ida Mattiasson ansvarig för mässan. 

Plugga utomlandsmässan har ägt rum i nära 20 år, precis lika länge som utbytesverksamhet funnits vid Örebro universitet. Ida Mattiasson som är ansvarig för Plugga utomlandsmässan berättar att utbytesplatserna för kommande läsår nu är satta och dessa finns möjlighet att kika på under mässan.

– Till mässan kommer vi på Internationella kontoret att ha uppdaterat våra platslistor med aktuella utbytesplatser för nästa läsår. Då kan man se vart man kan åka och hur många platser det finns att söka. Då har man också som besökare möjlighet att träffa oss på Internationella kontoret samt studievägledarna från institutionerna och ställa alla frågor man kan tänkas ha om att åka på utbyte, säger Mattiasson.

Vart man kan åka beror på vilken institution och vilket ämne man tillhör, men Örebro universitet i sin helhet har 200 utbytesavtal med 50 länder. Hur många som åker på utbyte varierar men det är ungefär 150 studenter varje år. Även konkurrensen om utbytesplatserna varierar.
– Vi har vissa universitet som alltid är väldigt populära, säger Mattiasson.

Deadline för att söka utbytesplats för HT16 och VT17 är den 1 december 2015.
– Är man intresserad av att åka senare än så är man såklart också välkommen att komma och prata med oss, säger Mattiasson.

Examensarbetet sker i Kenya hos massajerna

18 februari, 2015, 14:11 Intervju, Resa, Universitetet Lämna en kommentar

Under åtta veckor väntar en ny verklighet i Kenya för Anna Jerlström och Malin Johansson när könsstympning ska studeras. Fokus är barnmorskors uppfattning om att vårda könsstympade kvinnor vid förlossning och siktet är inställt på att bidra till förändring. Det glittrar i ögonen på Anna och Malin när de börjar berätta om sin resa med destination Kenya som närmat sig med stormsteg.
– Vi gillar full fart båda två, vilket är något som vi verkligen kommer möta, förklarar Anna.

Under åtta veckor väntar en ny verklighet i Kenya för Anna och Malin när könsstympning ska studeras. Fokus är barnmorskors uppfattning om att vårda könsstympade kvinnor vid förlossning och siktet är inställt på att bidra till förändring.

Det glittrar i ögonen på Anna Jerlström och Malin Johansson när de börjar berätta om sin resa med destination Kenya som närmat sig med stormsteg.
– Vi gillar full fart båda två, vilket är något som vi verkligen kommer möta, förklarar Anna.

Könsstympning i Kenya är ämnet för Anna och Malin, blivande sjuksköterskor, som skriver sin uppsats under våren. Under tiden när de pratar om resan bubblar orden fram och det märks att de är spända och förväntansfulla.
– Ingen av oss har varit borta så länge hemifrån, det blir ett äventyr det här, säger Malin.

För att kunna genomföra resan har de tilldelats ett MFS-stipendium som de fått som externa sökanden via Karolinska. MFS står för Minor Field Studies och är ett stipendium som uppmuntrar studenter till att samla in information till uppsatser i ett utvecklingsland.
– Vi hade gett oss dän på att vi skulle iväg till Afrika, så när stipendierna i Örebro var slut sökte vi via Karolinska och vi var de första från Örebro som fått externt stipendium, berättar Anna.

Anna och Malin ska studera barnmorskors upplevelse av att vårda könsstympade kvinnor i samband med förlossningar. För underlag ska de göra intervjuer med de lokala personer som är med och ser resultatet av könsstympningen.
– Vi tycker det är ett viktigt ämne att föra upp i ljuset! säger Malin.

Tio stycken intervjuer ska göras med barnmorskor som arbetar på två olika sjukhus där ett är primitivt och det andra mer likt sjukhus som finns i Sverige.

Med allvar i rösten börjar Anna och Malin berätta om bakgrunden till ämnesvalet. Det handlar dels om ämnets aktualitet och att det är ett ämne som väcker kraftiga känslor. Att ämnet väcker känslor går inte att förneka på stämningen på samtalet, det är som att allt surr runt omkring i studentcentrum försvinner.
– Det är ett sådant enormt mörkertal, så vi kände att vi vill kunna bidra med något som får betydelse, säger Anna.

Varken Anna eller Malin har varit i Kenya eller Afrika tidigare men valet att åka just till Kenya blev naturligt.
– Vi är ute efter den grövsta typen av könsstympning som utförs av massajerna. Denna finns i Kenya och Somalia men där är det lite osäkert just nu så därför valde vi Kenya, berättar Anna.

Med på resan kommer även en kontaktperson, som är en vän till Annas familj, följa med för att stötta och hjälpa till med praktiska detaljer. Hon har jobbat i Kenya med liknande frågor tidigare och har därför redan ett kontaktnät.
– Vi tog kontakt med henne för att få svar på lite frågor och hon blev så intresserad att hon bestämde sig för att följa med, berättar Anna och pustar ut som av lättnad över att de slipper åka helt själva.

Deras kontaktperson har redan innan resan varit till stor hjälp för Anna och Malin som fått hjälp med att hitta boende. De ska bo primitivt i ett hus som ligger i en massajstam nära Nairobi. Innan resan är det oklart om det kommer finnas elektricitet och vatten indraget i huset, något som de båda är lite nervösa över.
– Det vi däremot vet är att det finnas mycket insekter. Sen är det lite nervöst med elektriciteten eftersom vi kommer behöva ha kontakt med handledare hemma, men det ska nog gå bra, berättar Malin.

För att vara förberedda har tjejerna som back-up inför resan inhandlat solcellslampor och laddare.

Förberedelserna inför resan har varit hektiska eftersom beskedet angående stipendiet kom sent. Praktiska moment har blandats med sökningar på Google, för att skapa sig en uppfattning om vad som väntar i Kenya.
– Det har behövt fixas med vaccinationer, visum, handledare, försäkringar och etiska tillstånd. Vi har ingen koll på våra liv nu, säger Malin och skrattar till.

Trots att huvudsyftet med resan är att uppleva kulturen och samla in tillräckligt med material för att skriva uppsatsen så ska de också hinna upptäcka Afrika med deras kultur, safari och savanner.
– Sådant bara måste man ju hinna med också, säger Malin.

Det är en tuff upplevelse på många sätt som väntar dem båda i Kenya.
– Det är ett tungt ämne, vi har blivit förvarnade att det kommer bli jobbigt att hantera. Det känns tufft att klara av det.

Läget just nu i Kenya gällande könsstympningar är värre än det någonsin har varit och själva stympningen sker enbart under vissa perioder, framförallt under december och januari månad.
– Åldern på de tjejer som blir utsatta för könsstympning är allt ifrån spädbarn till tio år, men det vanligaste är att vara mellan sex och sju år förklarar Malin.

Anna och Malin belyser vikten av en ökad kunskap och medvetenhet kring detta ämne eftersom invandringen till Sverige från afrikanska länder ökar. Största utmaningen med ämnesvalet är de båda överens om att det finns i kulturkrocken som med störta sannolikhet kommer uppstå.
– Men vi är lite oroliga att dem inte vill prata med oss som kommer som unga vita tjejer, säger Anna.

Efter examen väntar arbete för de båda på akutavdelningarna i Örebro och Katrineholm där förhoppningen är att de med en djupare kunskap inom könsstympning kan bidra med kännedom som tidigare kanske saknas.

Målet med uppsatsen har de redan klart och tydligt framför sig:
– Att få komma ut i världen och hjälpa till mot en förändring, för även om vi bara bidrar med en liten liten droppe i havet så kanske det gör stor skillnad längre fram. Det är det häftigaste! säger Anna och ett stort leende sprider sig i hennes ansikte.

/ Sanne Larsen och William Öhman
Skribent och fotograf

Världen ligger för dina fötter

26 december, 2014, 16:20 Resa Lämna en kommentar

Jag sitter i USA:s huvudstad Washington D.C och den första snön har precis fallit utanför mitt fönster. I den här staden har jag varit i två terminer och varvat PR- och journalistikstudier med praktik. 

Jag visste inte vad som väntade mig när jag kom hit. Hade ingen aning. Jag lämnade min trygghet hemma i Sverige, där kärleken, vänner och familj finns, för att kasta mig ut i ovissheten. Det var ett steg ut ur min personliga trygghetszon, och när jag skriver detta två veckor innan hemfärd kan jag med facit i hand säga att det inte alls blev som jag tänkt mig. Men jag kan också säga att jag troligtvis aldrig heller genomgått en så stor personlig utveckling som jag gjort under den här resan. Så till er som står och tvekar, våga ta klivet. Våga göra DIN resa. Kasta dig ut och se vart du hamnar. Gör 2015 till ditt år.

Jag har alltid varit en upptäckare vars nyfikenhet ständigt tagit mig framåt mot nya platser och nya utmaningar. När jag var yngre var det kalkbrottet bakom huset hemma i Falköping som stod för äventyren, men ju äldre jag blev, desto större blev min spelplan. Tyvärr växer oftast inte reskassan på samma sätt som resplanerna, men det behöver inte automatiskt innebära att du måste stanna hemma från äventyr. Snarare tvärtom, enligt min åsikt kan resan snarare berikas av att genomföras på en snäv budget.

I mars 2013 satt jag och en av mina närmsta vänner i min soffa i vår universitetsstad Örebro och var trötta på slasket. Vi längtade efter värme, nya platser och äventyr men allt kändes så långt borta, speciellt med tanke på att vi inte ens skulle spendera sommaren i samma stad. Jag som, sedan ung ålder, har bläddrat genom fotoalbum från tiden då mina föräldrar tågluffade har alltid velat göra samma sak men på något vänster har det aldrig blivit slag i saken förrän den där kvällen i mars. Jag och min kompis Ullis bestämde att sommaren 2013, då skulle det bli av. Vi skulle ut och upptäcka Europa. En tre veckor lång period som då låg i vår framtid skulle fyllas med minnen.

Att planera en resa som student var något nytt men att resa på begränsad budget var jag erfaren med tack vare backpackerresor till Australien, Nya Zeeland, Centralamerika och USA. Om du planerar eller vill planera en resa men inte har så mycket pengar, då är research och planering A och O. Det handlar om att vara ute i rätt tid, att ha spelrum och våga fråga lokalbefolkningen på plats om färdmedel, logi, mat etc. Vår tågluff blev inte en klassisk tågluff. Vi skippade SJ:s Interrailkort och färdades istället med flyg, buss, tåg och båt genom Tyskland, Tjeckien, Österrike, Italien för att slutligen hamna i Kroatien. Vi sparade ändå flera hundra kronor gentemot det första alternativet tack vare just planering och research. Vi bodde på billiga hostels, i flerbäddsrum och mötte människor som kom från en helt annan bakgrund med helt andra historier.

Har du ingen att resa med? Res själv! Mycket av det vi gör i livet är en resa utan att vi ens tänker på det. Som att börja studera på högskola eller universitet. Att ta det klivet är minst lika modigt som att ta sig an städer och länder på egen hand. Att resa själv ger dig möjligheten att stärka självförtroendet och bli bekväm med ditt egna sällskap, samtidigt som det tvingar dig till att kommunicera och nätverka med de främmande människorna du möter på vägen. Tack vare mina resor, som jag gjort både ensam och i sällskap med vänner, har jag lärt mig så otroligt mycket om min omvärld och om de individer som lever i den. Att resa innebär inte enbart att du får en schysst solbränna och härliga minnen, det innebär också att du samlar kunskaper och intryck som du faktiskt kan ha nytta av senare i ditt framtida yrke. Och precis som med studentlivet samlar man på sig hel del vänner längs med vägen.

/ Marie Jacobsson
Skribent