Archive for the ‘Örebro studentkår’ Category

NOTIS: NOMINERINGPERIODEN FÖR PEDAGOGISKA PRISET HAR ÖPPNAT

7 november, 2022, 15:03 Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Varje år delas pedagogiska priset ut till två lärare vid universitetet som utmärkt sig inom pedagogik. Idag öppnar nomineringsperioden! Vilka vinner i år? Det kan du vara med och påverka.

Pedagogiska priset är ett pris som Örebro studentkår delar ut till två personer som har visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med ett internationellt perspektiv.

Du som är student vid Örebro universitet kan nominera lärare till detta pris genom att gå in på orebrostudentkar.se/pedagogiskapriset. Nomineringsperioden öppnar idag och sträcker sig ända till den 21:a november. Resultatet kommer presenteras innan höstterminens slut, men det officiella utdelandet av priset sker under den akademiska högtiden i vår.

Nicolai Kattah, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar för Örebro studentkår, förklarar varför det är viktigt att bidra till att rätt personer tilldelas priset genom att nominera sin bästa lärare:

– Lärosätenas lärare är nyckelpersoner för studenternas utveckling under utbildningen, det är av stor vikt att studenterna kan lyfta upp lärare som inspirerar och lyfter studenternas kunskapsutveckling och kritiska tänkande. Processen för pedagogiska priset bidrar till att flera kan ta lärdomar av varandra, vilket nyttjar studenterna.

FUM 1- Rapport: Möjliga revideringar av stadgan och HBTQI-forum

20 oktober, 2022, 15:41 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Den 18 oktober tog det första fullmäktigemötet för verksamhetsåret 22/23 plats i rättegångssalen T137. Framtida revideringar av stadgan, möjligheterna till ett HBTQI-forum och verksamhetsberättelser dominerade mötet.  

På mötet har alla i kårstyrelsen, alla de olika ledamöterna, deras suppleanter, Lösnummers styrelse och övriga deltagare samlats för att diskutera och besluta om sådant som kan komma att påverka alla studenter på universitetet. 

Mötet öppnas kl.17.17 och det är 32 röstberättigade närvarande. Mötet leds av den nya mötesordförande, Ida Björklund, som inledningsvis påpekar att första mötet på året oftast brukar följas av tekniska strul då många är nya i sina roller. Detta bekräftas inom kort då mötet ajourneras ett antal gånger för att en del problem måste lösas. 

Rutinärenden

Rapporterna från de heltidsarvoderade inkluderade att vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Nicolaie Kattah beskrev studenternas utsatthet i och med inflationen och att man ska invänta regeringens åtgärder och därefter bedöma om dessa är tillräckliga. En ledamot frågar vad dessa åtgärder kan innebära och det diskuteras att det kan bli nödvändigt för Örebro studentkår att inom kort ta fram en krisplan för studenter i ekonomisk svårigheter. Ordförande William Ahlgren beskrev att den ekonomiska situationen kommer påverka budgeten vilket innebär att det kommer behöva göras en del förändringar i rambudgeten. Som Lösnummers chefredaktör går även jag igenom mitt arbete under den berörda perioden. Jag beskriver att arbetet med styrelsen har tagit mycket av arbetstiden och att Lösnummers ekonomi och fortsatta stabilitet som tidning har varit och kommer fortsätta vara viktigt under året. 

Sofia Holm vice ordförande med studiesocialt ansvar var frånvarande på grund av sjukdom.

Örebro studentkår

Verksamhetsberättelsen läggs upp till FUM 1 och föredragare är studentkårens före detta ordförande Emilia Malm. Hon beskriver kort att verksamhetsåret varit präglat av coronapandemin och att det krävts olika svåra åtgärder för att få det föregående året att rulla på. Det framkomns inga frågetecken och verksamhetsberättelsen bifölls av FUM. 

Ytterligare läggs det fram revideringar för styrdokumentet “Särskilda rättigheter och skyldigheter för Örebro studentkårs arvoderade”. Detta dokument styr de arvoderade vid Örebro studentkår. De förändringar som presenteras är till exempel att ersättningen till dem arvoderade ska baseras på prisbasbeloppet i realtid. Detta gör att det höjda prisbasbeloppet inför 2023 kommer förändra lönen som de arvoderade får. Förändringarna bifölls.

Framtida förändringar i Örebro studentkårs stadga

För att förändringar i Örebro studentkårs stadga ska kunna göras krävs det två fullmäktigemöten. Detta innebär att frågan tas upp på FUM 1 där det informeras om att förslag på förändringar ska läggas fram och kårstyrelsen ger möjlighet för representanter att föreslå vilka ändringar som ska göras. Under mötet tas det fram en studentgrupp där ett antal ledamöter från de olika kårsektionerna erbjuder sig att vara med och diskutera vad som ska ändras och möjligtvis läggas till. 

Lösnummer

Lösnummer lägger upp en revidering i budgeten som innebär att budgetposterna ”vice chefredaktör” och ”vice chefredaktör – arbetsgivaravgift” sätts på noll. Universitet kommer ta över betalningen för vice chefredaktören i ett år framåt för att Lösnummer ska kunna fortsätta ha en vice chefredaktör på 20%. 

Verksamhetsberättelsen för Lösnummer ska även beröras och som chefredaktör för förra verksamhetsåret är jag även föredragare för motionen. Jag går igenom de verksamhetsmålen som berörts och uppnåtts under året. Engagemang har varit vad den dåvarande styrelsen satsade stort på. Målen uppnåddes även i god nivå och både redaktion och styrelse ökade rejält i antal.  Det finns inga frågetecken kring Lösnummers verksamhetsberättelse och denna bifölls också.  

HBTQI-forum
En diskussionspunkt läggs upp av Agnes Båvner Lorentzi och Viggo Hangård från Qultura angående möjligheterna till att skapa ett forum för HBTQI-personer. De vill diskutera möjligheten till att starta ett sådant forum för personer att träffas, studera och diskutera. De anger att studenter från deras kårsektion efterfrågat detta och att det är viktigt för dem att alla studenter i hela Örebro studentkår har tillgång till forumet, vilket är varför de tar upp punkten i FUM. Agnes Båvner Lorentz anger att hon fått en hel del bra tips från åsiktstorget veckan innan och att de nu ska ta frågan vidare till Krakegruppen.

FUM 1, 18/10/22

INFÖR FUM 1-SÅ KÄNNER DE NYA LEDAMÖTERNA

18 oktober, 2022, 11:20 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Ikväll går verksamhetsårets första fullmäktigemöte av stapeln i Örebro studentkår. På förra veckans åsiktstorg, där de punkter som ska tas upp på FUM diskuteras, fångade Lösnummer några nya FUM-ledamöter för att höra hur de känner inför deras kommande uppdrag.

Ett nytt verksamhetsår för med sig en hel drös nya fullmäktigeledamöter. Frida Hedblom, FUM-ledamot för Corax, sammanfattar det viktiga uppdraget.

Vi är med i det man kan kalla Örebro studentkårs riksdag. Vi representerar vår kårsektion som har ett antal mandat. Vi är med och röstar igenom motioner med förändringar, förbättringar och nya saker som Örebro studentkår kan bidra med till universitetet.

Frida berättar att hon blivit överraskande nominerad till FUM-ledamot, något hon nu är glad för.

Jag har precis för första gången engagerat mig i Corax, då som fadder på introduktionen, och tyckte det var väldigt roligt. Jag ville fortsätta engagera mig på en lagom nivå och jag såg då FUM som en rolig möjlighet, förklarar hon.

Bredvid Frida sitter hennes Corax-kollega Emelie Lundkvist Gyllenberg. Även Emelie sitter som FUM-ledamot för första gången detta verksamhetsår. Det är dock inte första gången hon engagerat sig i studentlivet.

Jag tycker det är roligt att engagera mig. Jag har varit med i Corax styrelse tidigare men det tog ganska mycket tid. Jag tänkte att det är mer lagom att vara fullmäktigeledamot. Det är roligt och man får vara med och påverka, berättar Emelie.

Snart är det dags för det första fullmäktigemötet.

Det känns spännande och lite nervöst eftersom jag inte varit med tidigare, säger Frida.

Det ska bli kul att se om det blir några heta diskussioner, fyller Emelie i.

Några rader bakom Corax FUM-ledamöter sitter Elin Marcusson och Madeleine Hultén som representerar Sobra för första gången.

Jag har engagerat mig mycket förut men känner att jag inte har lika mycket tid längre. Jag vill fortfarande göra någonting, men något som inte tar riktigt lika mycket tid, så då fick det bli FUM, berättar Elin.

Jag har faktiskt inte så bra koll på det här. Det ska bli kul att se hur den här delen av studentlivet funkar när jag har varit engagerad på andra sätt förut, fortsätter hon.

Madeleine, som går sin första termin, berättar att hon blivit övertygad att representera Sobra i FUM av en kompis.

Det ska bli kul att få se hur allt fungerar, säger hon.

Förutom nya FUM-ledamöter innebär ett nytt verksamhetsår också ett nytt mötespresidium. Kasper Martinell är samordnare för Örebro studentkår och sitter som mötessekreterare i fullmäktige. Han ser fram emot det första mötet ikväll och det kommande året.

Jag tycker det känns bra. Vi har förberett oss väl och det ska bli kul att följa hela processen, berättar Kasper.

Ordförande William Ahlgren- “Studentlivet blir vad man gör det till.”

17 oktober, 2022, 11:35 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Lösnummer träffar Örebro studentkårs ordförande William Ahlgren för en personlig intervju. Han berättar om vägen till studentkåren och vad som fick honom att söka sig till Örebro universitet. Studentengagemang var inte på kartan från början men kom att bli kärnan av Williams studietid. 

När William Ahlgren valdes till ordförande för Örebro studentkår av fullmäktige i våras hade han nyligen läst färdigt kandidatprogrammet i ekonomi vid Örebro universitet. Han berättar för Lösnummer om hur han hamnat i staden och om hans tid vid universitetet.

Jag ville komma bort från Stockholm mest för att det är kul att träffa nya människor, säger William.

Han fortsätter: – Det som drog mig till Örebro då var kanske framför allt var mina föräldrars kompisars rekommendationer. Många av dem pratade väldigt gott om det här universitetet. 

När han själv började studera konstaterade han snabbt att det hade varit ett bra val. Det han själv vill utmärka som den största fördelen med staden och universitetet är studentlivet. 

– Det blir vad man gör det till. Det är inte bara att man kan hänga med på någon aktivitet utan det finns också stora möjligheter att påverka och göra studentlivet mycket bättre själv också. 

Att kunna engagera sig och själv få stort utrymme att påverka är något William tycker mycket om. 

– Jag är påhittig av mig, säger han och ler.

Om dagarna studerade William ekonomi. Han hade lite svårt att välja inriktning mellan företagsekonomi och nationalekonomi och ville länge hålla båda dörrarna öppna. Tillslut valde William att fokusera på företagsekonomi och att specialisera sig inom organisationsteori. 

– Jag tycker det är väldigt spännande, berättar han.

William, som beskriver sig som något av en organisationsnörd, har alltid haft svårt att förklara varför just detta ämne intresserar honom så mycket. Han kan dock minnas tillfället där han bestämde sig för att det var just organisationsteori som han skulle fortsätta fokusera på.

Han hade alltid tyckt att det mesta var intressant inom ämnet men hade haft svårt att finna intresse för den historiska delen och tyckte ofta att den kändes lite meningslös. När han sedan skulle opponera på några kurskamraters uppsats, där två teorier från olika historiska epoker beskrevs parallellt, insåg han hur mycket en beskrivning av den historiska övergången däremellan skulle ha lyft resonemanget. 

– Det var den sista pusselbiten, beskriver William. Då gick det upp för honom att även den historiska aspekten av organisationsteori var relevant och viktig.

William beskriver olika skolbildningar och modeller inom organisationsteorin med en glimt i ögat och ett stort leende på läpparna. Han förklarar att han ofta fastnar för ett ämne och gärna nördar ner sig.

 – Om jag tycker att något är roligt kan jag sitta med det i 24 timmar i sträck, utan problem, berättar han.

Efter att ha läst färdigt sin kandidatkurs i januari studerade William en fristående kurs under våren i väntan på att kunna börja en masterutbildning. Det var då han kontaktades rörande ett förtroendeuppdrag inom Örebro studentkår, något han inte hade övervägt tidigare.

 – Jag satt och pluggade med två kompisar inne i Novahuset när jag fick ett meddelande av Ida Björklund, som var vice ordförande med studiesocialt ansvar under förra verksamhetsåret, där hon frågar om det är okej om hon nominerar mig till ordförande för Örebro studentkår, berättar William. 

Efter att ha frågat mer om vad uppdraget innebar började William på allvar fundera på om han ville åta sig det. 

– För mig lät det ju kul direkt. Men jag kände ändå att om jag skulle gå in för det ville jag göra det helhjärtat, berättar han. 

Han bestämde sig för att ta en lunch med Emilia Malm, dåvarande ordförande för Örebro studentkår, och de pratade länge om rollen. William berättar att det fortfarande var svårt att helt förstå vad uppdraget skulle innebära eftersom rollen är svår att definiera. 

– Det är egentligen väldigt oklart vad det är man gör. De saker man gör löpande är så specifika att de inte går att generalisera i en uppdragsbeskrivning och alla andra uppgifter som ingår i rollen skiljer sig så mycket från varandra, berättar han.

 – Jag tror inte att jag har spenderat mer än fyra arbetsdagar på en specifik uppgift under hela min tid som ordförande utan det har varit olika saker hela tiden. Det tycker jag är jättekul.

Nu sitter han som ordförande för studentkåren, men när William först skulle börja studera trodde han inte att han skulle vilja engagera sig i studentlivet alls. Så blev det inte. 

– Det tog två eller tre månader innan jag började ta mig in i studentlivet och engagera mig. Mycket var på grund av en kompis som då hade blivit general för Sesam, berättar han.

– Jag var dels fadder på egentligen varje intro sedan jag började studera och dels engagerade jag mig enormt mycket inom Sesams marknadsföringsutskott, säger William.

– Jag har också engagerat mig på andra sätt. På SM i ekonomi har jag varit volontär, jag har jobbat på bryggan och kåren och ett år blev jag faktiskt årets Sesamit. Jag hoppade på alla små uppdrag jag kunde hitta, förklarar han vidare.

Idag är han väldigt glad att han kom in i studentlivet och att han blivit förtroendevald. Han beskriver att han lär sig nya saker varje dag och att han trivs i sin roll. 

– Det roligaste med jobbet har varit att lösa problem för folk som verkligen har uppskattat det. Ofta kan det vara väldigt små saker som hjälper folk, allt från att man skriver på ett avtal till att man bollar idéer. Just den delen, att kunna hjälpa till även med småsaker, tycker jag är väldigt kul

William avslutar: – Jag tycker också det är väldigt kul att lyssna på kårsektionerna och höra vad de har att säga. I och med att jag har varit väldigt engagerad inom Sesam tidigare är det väldigt kul för mig att höra hur det funkar inom de andra kårsektionerna och kunna hjälpa dem med deras problem.

Intervju: 4/10 studenter fick vänta på boende via Örebro studentkårs akutboende

13 oktober, 2022, 10:03 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Akutboendet är Örebro studentkårs tillfälliga lösning för studenter som står utan boende i början av sina studier. Studenten Narek Tumanyan har lett terminens akutboende och delar med sig om hur efterfrågan från studenter har sett ut samt hur tillgängligheten från hyresvärdarna varit.   

Nu när vi är inne på terminens andra månad börjar studenterna hitta hem och behovet för akutboendet börjar gå ner. Därmed är det intressant att ta en titt tillbaka och utvärdera hur det gått. Lösnummer träffar Narek Tumanyan som är 22 år och läser masterprogrammet i statskunskap med inriktning policy och ledarskap. Han är projektanställd för att leda denna termins akutboende.

Narek anger att efterfrågan från studenterna har varit riktigt starkt men samtidigt har utbudet har varit svagt. 

-Det har varit mycket flera studenter som sökt sigt till oss i jämförelse med hyresvärdar.

Detta har inneburit att en viss procent av studenterna behövt bo på vandrarhem under väntan på att en hyresvärd via akutboendet ska bli ledig. Samtidigt som andra studenter behövt pendlat långa sträckor till Örebro och därmed inte kunnat delta i introduktionen i samma utsträckning.

– Om jag ska ge ett ungefär så fick ca 6/10 studenterna boende direkt via akutboendet.

Samtidigt säger han att studenterna har varit väldigt förstående och inte varit upprörda att akutboendet inte kunnat erbjuda boende på en gång.

-Jag har haft kontinuerlig kontakt med dem studenterna som stått utan boende under en period och därefter meddelat dem när ett boende blivit ledigt. 

Samtidigt anger Narek att han många gånger måste förklara vad akutboendet innebär till studenterna. 

-Många studenter som söker sig till akutboendet har missförstått principen samt kraven. 

Enligt Örebro studentkårs hemsida är akutboendet en sista utväg för en student som fortfarande inte fått boende via Öbos bostadsgaranti. Därmed är akutboendet ingen långvarig lösning då boendet många gånger endast innebär en plats på en soffa eller på en madrass.  

-Öbos bostadsgaranti är öppen i början av augusti, men det betyder att de studenter som står som reserver och inte blir antagna förrän nära inpå eller efter terminsstart inte kan utnyttja akutboendet.

Framåt anger Narek att de måste nå ut till hyresvärdarna mer. 

-Min egna känsla säger mig att det är många inte vet att de kan vara en värd åt studenter via oss. 

Han avslutar,

-Från vårt håll kommer vi se över vad vi kan göra för att få in hyresvärdar i tid, t.ex. om vi kan börja med marknadsföringen gentemot hyresvärdar tidigare.

NOTIS: TVÅ NYA VICE ORDFÖRARANDE VÄLJS IN TILL STUDENTKÅREN

3 juni, 2022, 11:57 Örebro studentkår Lämna en kommentar

Under tisdagskvällen den 31 maj 2022 så tillkallades det till ett extrainsatt fullmäktige möte på Örebro studentkår. Här stod det på dagens agenda att främst fylla de vakantsatta rollerna som vice ordförare för studiesocialt ansvar och vice ordförande för utbildningspolitiskt ansvar för kommande verksamhetsår 2022/2023.

En kandidat fanns för varje roll. Nicolaie Kattah återvänder och söker rollen som vice ordförande för utbildningspolitiskt ansvar, då han satt i denna roll även under verksamhetsåret 19/20. Samt får Örebro studentkår ett tillskott då Sofia Holm söker sig till vice ordförare för studiesocialt ansvar. Båda kandidaterna blir inröstade och mötet är avslutat inom trettio minuter.

MEDICINSKA FÖRENINGEN ÖREBRO NEKAS KÅRSTATUS

5 maj, 2022, 10:54 Intervju, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Under den 27 april samlades universitetsstyrelsen för att besluta om vem som ska ges kårstatus och få representera studenterna på de olika institutionerna på Örebro universitetet. MFÖ (Medicinska föreningen Örebro) sökte kårstatus för att få möjlighet att representera studenter vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Deras ansökan nekas och Örebro studentkår ges fortsatt kårstatus för de tre kommande åren. Anton Lind ordförande för MFÖ och Emilia Malm ordförande för Örebro studentkår uttalar sig om beslutet. 

Anton Lind ordförande för Medicinska föreningen Örebro ger sin kommentar över mejl den 28 april, dagen efter beslutet tagits. 

“Jag beklagar gårdagens beslut från universitetsstyrelsen och delar inte universitetets åsikt att ÖS är de som har bäst förutsättningar att representera studenter vid IMV. Vi kommer under veckan titta på ifall det är intressant för oss att överklaga det här beslutet.

Jag är oavsett utfall stolt över allt arbete som styrelse och medlemmar har lagt ner under det här året och om inte annat så anser jag att vi har lagt en väldigt bra grund ifall att det här är en fråga som medlemmarna i framtiden vill fortsätta driva.”

Emilia Malm ordförande för Örebro studentkår delar med sig av sin kommentar på beslutet.

-Universitetsstyrelsen har beslutat att Örebro studentkår ska fortsätta erhålla kårstatus för samtliga studenter och doktorander vid Örebro universitetet under de tre nästkommande åren. 

Hon fortsätter,

-Vi tycker att det är jätteroligt att vi får fortsätta representera alla studenter och även fortsätta de arbetet vi påbörjat. 

När det kommer till framtiden så går Emilia in på att de just nu har en tajt dialog med kårsektionen Serum för att kolla närmare på hur de kan inkludera alla.

-Dialogen med Serum som kårsektion är kring svårigheterna i att vi befinner oss på två campus. Det är något vi diskuterar med Serum och försöker finna lösningar på tillsammans. 

Emilia avslutar,

-Vi är såklart även öppna för ett samarbete mellan oss och Medicinska föreningen Örebro.

————————————————————————————————————————————————————–
Lösnummer har begärt ut universitetsstyrelsens protokoll från mötet 27/04/22 där anledningar och resonemang till beslutet står inkluderat men har ännu inte fått ta del av dokumentet.

MFÖ BLEV ALDRIG EN KÅRSEKTION- NU VILL DE BLI EN EGEN STUDENTKÅR

27 april, 2022, 15:45 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Under förra verksamhetsåret arbetade en grupp inom Medicinska Föreningen Örebro för att legitimera läkarstudenternas studentpolitiska röst genom att ge dem en större plats i Örebro studentkår. De ville bryta sig ur Serum och bilda en egen kårsektion. Möjligheten gavs från Fullmäktige- om vissa krav uppfylls. Mot slutet av året var projektet nedlagt. Nu vill föreningen istället bryta sig ur Örebro studentkår och den första april i år skickade de in en ansökan om kårstatus. Lösnummer har intervjuat MFÖ:s ordförande Anton Lind för att höra mer om vad som låg bakom det banbrytande beslutet. 

När Lösnummer mot slutet av föregående verksamhetsår intervjuade MFÖ var stämningen något uppgiven hos de tre drivande i projektet att bli en kårsektion. De hade kämpat hårt, men inte lyckats hitta ett sätt att uppfylla alla FUM:s krav, och var redo att lämna över uppgiften att öka läkarstudenternas studentpolitiska inflytande till nästa generation. Nuvarande ordförande för MFÖ:s styrelse Anton Lind berättar om arbetet under verksamhetsåret:

– Jag tillträdde som ordförande förra året, strax efter att pandemirestriktionerna hade lättat. Fokus då låg väldigt mycket på att starta upp den omfattande verksamhet vi hade haft innan pandemin. Arbetet med den här ansökan började senare under hösten då vi tillsatte en arbetsgrupp som skulle titta på föreningens framtid. 

Arbetsgruppen övervägde först ännu en gång möjligheten att bli en kårsektion men vände sig sedan mot alternativet att ansöka om att få bli en egen studentkår.

 – Vi började titta på kriterierna för att erhålla kårstatus och insåg att vi hade möjlighet att få en godkänd ansökan. Detta gjorde att vi påbörjade den här processen och ganska strax efter tillkallade vi till ett extrainsatt årsmöte där medlemmarna fick rösta, säger Anton. 

Medlemmarna röstade för att skicka in en ansökan och den första april skickades ansökan in. Nu väntar MFÖ på svar. 

Anton berättar om bakgrunden till ansökan och uttrycker att han är övertygad om att det skulle leda till en bättre studietid för studenterna på campus USÖ om den beviljas.

– Det finns ett väldigt stort engagemang bland våra studenter och det är något vi vill ta vara på. Vi ser en väldigt stor potential i att bli en studentkår. 

Han vill även belysa ett bredare perspektiv och förklarar att han tror att flera studentkårer skulle gynna alla studenter vid Örebro universitet. 

– Det skulle leda till ett rikare studentliv där det går att starta upp pubverksamhet och studentkaféer. Jag tror även att det skulle hjälpa Örebro att bli tydligare profilerat som en studentstad än vad den är idag. Min vision är att detta på lång sikt ska bidra till att berika studentlivet i Örebro.

MFÖ har under sin tid som förening haft en begränsad kontakt med Örebro studentkår, vilket Anton beklagar sig över. Tidigare har samarbetet endast sträckt sig till enstaka pubrundor med enskilda kårsektioner, men Anton tror och hoppas att en beviljad kårstatusansökan kan stärka relationen till Örebro studentkår. 

– Vår förhoppning är att vi ska kunna ha ett samarbete med Örebro studentkår i framtiden och att det ska finnas en god kontakt. Han fortsätter: – Vi har fått höra att vissa tycker att det är isolationistiskt att vilja bli en egen studentkår, som om läkarstudenterna vill vara för sig själva på sitt campus, men det är egentligen inte sanningen. Vår vision är faktiskt det motsatta och vi tror att det här skulle kunna föra oss närmare alla andra studenter på universitetet och även Örebro studentkår. Det är vår förhoppning med ansökan.

Senare i veckan kommer beskedet om huruvida ansökan om kårstatus har blivit beviljad. Kommer MFÖ bli en egen kårsektion? 

Anton säger: – Jag är optimistisk. Såklart kan ansökan bli nekad men jag är hoppfull att den kan gå igenom. Vi har även haft nära kontakt med institutionen här och de har varit positivt inställda till ansökan och stöttande i processen.

Han fortsätter med att blicka framåt mot det arbete som skulle krävas framöver om ansökan skulle beviljas.

 – Vi står inför väldigt många utmaningar. Man lurar nog sig själv om man tror att det skulle vara enkelt att starta upp en studentkårsverksamhet. Men jag tror att med det engagemanget och det driv som finns hos våra studenter skulle vi nog klara av att ta oss an den stora arbetsbördan som skulle ligga framför oss.

Avslutningsvis vill Anton påpeka MFÖ:s betydelse för läkarstudenterna och varför en ansökan om kårstatus varit rätt väg att gå.– En väldigt stor del av läkarstudenterna väljer MFÖ och är betalande medlemmar. MFÖ har fyllt ett sorts studiesocialt vakuum här. Örebro studentkår, och i förlängningen Serum, har kanske inte lyckats nå ut till campus USÖ fullt ut. MFÖ har blivit föreningen som läkarstudenterna väljer att vara med i.

FUM 4-RAPPORT + KÅRVALS RESULTAT

14 april, 2022, 15:11 FUM-rapport, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Under tisdagen hade Örebro studentkår sitt sista fullmäktigemöte för detta verksamhetsåret. På plats fanns det 21 röstberättigade från de olika kårsektionerna. Både Josefine Johansson och Jacob Olsson adjungeras in på punkt 14. Detta innebär att de kommer ha rätt att tala vid dessa punkter. Både två är medlemmar i styrelsen i ÖKAB (Örebro Kårresturang AB) som är Örebro studentkårs bolag.

Rutinärendena går snabbt och allt läggs till handlingarna. Men punkt 14 kommer och här pratar både Emilia Malm (ordförande från Örebro studentkår), Emelie Toll-Thorén (den andra ägarrepresentanten från Kårstyrelsen) och de två inadjoungerade styrelsemedlemmarna. Här pratar Emilia om de förändringar de implementerat för att långsiktigt säkerställa engagemang. Nedanför radar vi upp de nämnt.

-Nya reviderade dokument

-Nytt råd (Husråd)

-Mer pengar från Örebro studentkår

-Kompetensutveckling

-Heltidsanställd driftchef

Vänster till höger: Josefine Johansson, Emelie Toll-Thorén, Emilia Malm

Jacob Olsson pratar om ekonomin för Kårhuset . Han nämner att de har haft en omsättning på ca 2 miljoner under 2021. För att ge en jämförelse brukar Kårhuset ha en omsättning som ligger mellan 6-7 miljoner under ett vanligt år. Jacob nämner att om Kårhuset fortsätter ha öppet så finns det goda förutsättningar att de återhämtar sig.

ÖREBRO STUDENTKÅR

Örebro studentkår lade upp en ny verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 22/23. Budgeten anges se väldigt lika ut och men har en ökning i till exempel bidragen till kårsektionerna. Verksamhetsplanen innehåller bland annat ett nytt politiskt mål inom utbildningspolitiska frågor där förutsättningar för doktorander vid Örebro universitet ska undersökas. Budget och verksamhetsplan bifalls av fullmäktige.

LÖSNUMMER

När det kommer till Lösnummers egna dokument så lägger vi även upp en ny verksamhetsplan och budget, men vår redaktionella policy och uppdragsbeskrivningen för chefredaktör.

Attessa Nilsson, chefredaktör för Lösnummer

Den nya verksamhetsplanen är väldigt inspirerad från den tidigare men inkluderar ett nytt övergripande mål som heter ”Öka kännedomen om Lösnummer”. Budgeten ser dock väldigt annorlunda från tidigare år då Lösnummer inte längre får lika stora intäkter. Detta innebär att budgetposter som tryckandet av Studentguiden tas över på Örebro studentkårs budget och posten för vice-chefredaktör sänks. Alla dokument bifalls.

Den sista motionen är inskickad av några fullmäktigeledamöter från TekNat. De vill att det ska ske en upprustning av röda paviljongen och detta är något Kårstyrelsen också tycker det är dags för. Så Kårstyrelsen föreslog ett bifall och det blev även ett bifall för den motionen.

Mötet ajournera till den 13 april 17.15 för då blir det Kårval. Läs mer om det resultatet nedanför!

Mötesordförande, Nicolaie Kattah och mötessekreterare, Hanna Swingborg

KÅRVALS RESULTAT

Under FUM 4s andra dag hålls Kårvalet. Här väljs Örebro studentkårs heltidsarvoderade och
övriga förtroendevalda och studentrepresentanter på universitetsnivå. Detta år står många
poster utan sökande, mest notabelt båda de vice ordförande-posterna i Örebro studentkår.

Här kommer en lista på de som valdes under gårdagens kårval!

HELTIDSARVODERADE
Ordförande för Örebro studentkår 2022/2023
William Ahlgren

Chefredaktör för Lösnummer 2022/2023
Attessa Nilsson

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER
ÖS fullmäktiges mötesordförande 2022/2023
Ida Björklund

STUDENTREPRESENTANTER
Universitetsstyrelsen
Emilia Malm (studentrepresentant)
Linda Eriksson (doktorandrepresentant)

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa
Reza Tabrisi (doktorandrepresentant)

William Ahlgren & Attessa Nilsson

INTERVJU: NYTT INITIATIV SKA RÄDDA KÅRHUSET LÅNGSIKTIGT

11 april, 2022, 13:49 Intervju, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Det var ingen nyhet att studenternas kära kårhus gick dåligt under pandemin. När restriktionerna släpptes blev de en brant uppförsbacke att klättra upp för, både ekonomisk och engagemang mässigt. Lösnummer har satt sig ner med ordförande för Örebro studentkår, Emilia Malm, för att prata om ett kårhus som står på ostadig mark till följ av bristfällig studentengagemang. Samt det initiativ hon varit med och upprättat som ska säkerställa nytt engagemang för kårhuset framöver.  

Kårhuset är Örebro studentkårs dotterbolag, där studentkåren har 100% aktiemajoritet. Kårhuset drivs dock till största del av ideellt engagemang. Hon beskriver att det finns en hel generation av studenter på universitet som började studera under pandemin och därmed inte naturligt slussades in i engagemanget. 

-Vad vi märkt de senaste åren är att kontakten mellan kårhuset och studenterna har varit bristfällig. 

Hon fortsätter förklara att Kårhuset är studenternas hus och att den finns för studenterna. Därför anger hon att det är viktigt att studenterna får vara med och påverka i frågor som till exempel, förbättringar i verksamheten och evenemangsplanering. Kårhusets slogan lyder efter allt “ Av studenter för studenter”.  

För att fylla detta gap har Örebro studentkår hjälp till att lägga grunden för ett nytt initiativ som är inrättandet av ett nytt råd. I dagsläget finns det redan ett handfull råd som består av mötesplatser för engagerade styrelsemedlemmar som sitter på samma poster. 

-I samråd med kårhusets ledning och kårstyrelsen har vi kommit överrens att inrätta ett nytt råd. Så kallade Husrådet. 

Detta nya råd ska bestå av en representant från varje kårsektion och kommer även drivas av driftchefen. Om kårsektionerna vill skapa en ny post eller placera ansvaret på en redan befintlig post är helt upp till dem. Rådet kommer träda i kraft under hösten 2022. 

Diskussioner kring ett sådant här råd har funnit under några år men grundinitiativet i år har främst kommit från Emilia själv och den andra ägarrepresentanten från kårstyrelsen, Emelie Toll-Torén.  

-Kårhuset bröts ner till en skelettorganisation under pandemin och nu börjar arbetet att bygga upp verksamheten igen. 

Om rådet hjälper Kårhuset att återigen bli en rik plats av engagerat studentliv kan endast tiden avslöja.