Archive for the ‘Debatt’ Category

Replik: Länstrafiken Örebro har väldigt låg förståelse för studenternas situation

19 november, 2019, 11:44 Debatt, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Följande text är en replik på Länstrafiken Örebros replik ”Örebro har en minst lika studentvänlig kollektivtrafik som andra universitetsstäder!

Åsikterna är skribenternas, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Precis som Länstrafiken Örebro skriver är vi nog överens om att kollektivtrafiken har en stor betydelse för att det ska vara smidigt att bo och studera i Örebro. Samtidigt som studenter inte är den enda grupp i samhället med låg inkomst, måste en ändå ställa frågan: Ger er utgångspunkt vid beslut om priser någon bra effekt?

Fredrik Eliasson nämner att Länstrafiken Örebro har generellt låga priser och att det är resmönstret som styr priserna och inte ålder. Samtidigt ges en generös rabatt åt skolungdomar från åren 7-19, vilka också tillhör den grupp som har lägst pris i hela Sverige samt att gymnasieelever får gratis årskort. En lika generös rabatt kan studenterna använda sig av i form av lågtrafikbiljett som fungerar från klockan 09:00-15:00 och efter klockan 18:00.

Att studera på universitet är ett heltidsjobb. Det är praxis att en student håller 40 timmar per vecka för att klara sina studier, dessa 40 timmar per vecka speglar också lärarnas arbetstid, nämligen dagtid från 08:00-17:00 – vilket medför att lågtrafikbiljetten inte alltid kommer passa studenternas schemalagda utbildning. Om en student varje dag utgår från tiderna 08:00-17:00 så är det väl lite lättare för pensionärer, arbetssökande och långtidssjukskrivna att använda lågtrafikbiljetten, inte sant?

Går vi in på priserna, kan det självklart upplevas som givmilt att majoriteten av län har studentpriser satta gentemot storleken av deras länstrafik. Länstrafiken Örebro uttalar dock en skev bild av hur deras priser är lägre och skiljer sig åt mot andra städer. Tittar vi på priserna igen i andra städer ser det ut såhär:

Länstrafiken Örebro jämför Örebro med städer som Uppsala och Göteborg, två massiva städer med ett större invånarantal som både UL och Västtrafik måste förhålla sig till. Det är svårt att jämföra med dem, men eftersom Länstrafiken Örebro tog upp det i jämförelsen av priser, går det att se en skillnad på endast 10 kr. I punktlistan med prisexempel ovan är det mycket större skillnader från storleksmässigt jämförbara städer som Örebro. Vi vill därför ställa frågan: Tycker Länstrafiken Örebro fortfarande att ni har studentvänliga priser?

Priset är inte den enda faktorn, men det är en betydligt stor del av en attraktiv kollektivtrafik för bland annat eftersom det finns andra resesätt att jämföra med. Länstrafiken Örebro nämner att restider och turtäthet är viktigast, speciellt den prioriterade vägen mellan centrum och campus Almby vilket de har gjort väldigt bra. Men den prioriterade vägen funkar inte för alla studenter, då man sällan bor i nära anslutning till det som exempelvis linje 6. Värt att nämna är att Örebro universitet har ett campus i Grythyttan vars turtäthet sträcker sig från 1 timme eller mer som inte Örebro Länstrafik prioriterar.

Länstrafiken Örebro – ni behövs för att skapa en attraktiv studentstad, men ni verkar ha haft väldigt låg förståelse för studenter. Vi hoppas att ni lärt er en läxa som medfört större förståelse för studenternas situation. Det är ungefärligt 3 sträckor som är bra utbyggt till Campus Almby, i övrigt faller Länstrafiken Örebro sett till både restider och turtäthet samt priser i hela Örebro län.

 

Örebro studentkår
Nicolaie Kattah, Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Abdirizak Yusuf Muhamed, Ordförande

Referenser:
SVT
Statistiska centralbyrån
Örebro Länstrafik
Östgöta trafik
Sörmlandstrafiken
Xtrafik
Jönköpings länstrafik
Hallandstrafiken
Tabussen
LLT
Värmlands trafik
Karlstadsbuss

Replik: Miljöpartiet vill förbättra studenternas möjlighet att åka kollektivt

14 november, 2019, 11:48 Debatt Lämna en kommentar

Följande text är en replik på Örebro studentkårs debattartikel ”Sveriges minst studentvänliga kollektivtrafik?”.

Åsikterna är skribenternas, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

I Lösnummer 6 november slår studentkåren vid Örebro universitet ett slag för studentrabatter i kollektivtrafiken i länet. Det är något som Miljöpartiet håller med om och har föreslagit både i valrörelsen och i våra två senaste budgetförslag i Region Örebro län som finansierar kollektivtrafiken. Vi tycker det är en viktig fråga av flera skäl, både sociala och miljömässiga.

Alla som börjar studera kanske inte vill flytta till Örebro direkt utan bor kvar på hemorten det första året. Då är tyvärr våra pendlarbiljetter dyra för en student. Örebro universitet har dessutom Campus i både Karlskoga och Hällefors där studenterna är ännu mer beroende av kollektivtrafik än de som bor och pluggar i Örebro kommun. Vi menar att det ska vara möjligt för alla att läsa på universitetet, oavsett ekonomi.

Geografiskt sett är Örebro ett litet län som ligger bra till demografiskt i Sverige. Det skall vi utnyttja på ett klimatsmart sätt genom att göra det attraktivt att studera här. Örebro har direktförbindelse med tåg till över 50 av Sveriges kommuner och inom det området bor mer än en tredjedel av hela Sveriges befolkning. Det ger universitetet och regionen en fantastisk möjlighet att locka till sig studenter från stora delar av Sverige. Men då måste vi också leva upp till studenternas förväntningar på attraktiv kollektivtrafik till rimliga priser.

 

Helena Bosved, ledamot i nämnd för Samhällsbyggnad (tillika regional kollektivtrafiknämnd), Miljöpartiet de gröna

Mats Gunnarsson, Regionråd, Miljöpartiet de gröna

Katarina Folkeson, ordförande Gröna studenter

Replik: Örebro har en minst lika studentvänlig kollektivtrafik som andra universitetsstäder!

12 november, 2019, 12:08 Debatt Lämna en kommentar

Följande text är en replik på Örebro studentkårs debattartikel “Sveriges minst studentvänliga kollektivtrafik?“.

Åsikterna är skribentens, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Att allt fler studenter väljer att studera i Örebro län är ett tydligt tecken på att detta är en mycket attraktiv studentstad. Jag tror nog att vi från Länstrafiken och Studentkåren är överens om att kollektivtrafiken har stor betydelse för att det ska vara smidigt att bo och studera i Örebro.

Från Länstrafikens sida är vi väl medvetna om att studenter är en grupp som har låga inkomster. Men studenter är inte den enda gruppen i samhället som har låga inkomster. Detsamma gäller exempelvis för pensionärer, arbetssökande och långtidssjukskrivna. Detta är en central utgångspunkt när vi från Länstrafiken beslutar om priser på kollektivtrafikresan.

I jämförelse med andra län har Länstrafiken generellt ganska låga priser. Med vår prissättning är resemönster det som främst styr priserna, snarare än ålder. På så sätt tilltalar vårt biljettutbud en större bredd av resenärer.

Vi erbjuder en generös rabatt vid förköp av biljetten i form av reskassa laddad på Resekort eller biljett i appen. Vi erbjuder även Lågtrafikbiljetten som ger ett lägre pris under vissa tider på dygnet. Med dessa rabatter når vi ut till såväl studenter som andra grupper med lägre inkomster.

Som debattörerna framför så finns det ett flertal län som erbjuder studentrabatt på kollektivtrafikresan. Det kan förstås upplevas som givmilt och att man i dessa städer därmed skulle ha en mer ”studentvänlig kollektivtrafik”. Från Länstrafikens sida menar vi att det inte stämmer fullt ut. Även om undantag finns så har merparten av de län som erbjuder studentrabatt en generellt högre prisnivå än Länstrafiken. Det gör att studentpriset i dessa län inte skiljer sig i någon större utsträckning från våra ordinarie priser. Ibland är det till och med dyrare.

Debattörerna lyfter fram några exempel på län där man har studentpris på biljetterna. En närmare granskning på vad biljetten faktiskt kostar visar sig att det inte alltid är billigare med en studentrabatt.

Bland annat kan följande noteras:

Är då priset den enda faktorn som avgör om kollektivtrafiken är attraktiv? Av erfarenhet och via forskning kan vi dra slutsatsen att restider och turtäthet är långt viktigare än priset. Det är få konsumenter som vill köpa en undermålig tjänst bara för att den har ett lågt pris. Det gäller för kollektivtrafiken likväl som för andra varor och tjänster. Sträckan mellan centrum och universitetet tillhör den trafik som Länstrafiken prioriterar allra högst, men bussavgångar med 5- till 10-minutersintervall.

Kollektivtrafiken är viktig för att skapa en attraktiv studentstad. Jag vill hävda att det finns en bra utbyggd kollektivtrafik till universitetet, med priser som står sig mycket väl i jämförelse med andra universitetsstäder.

 

Fredrik Eliasson
Kollektivtrafikchef Länstrafiken

Debatt: Sveriges minst studentvänliga kollektivtrafik?

6 november, 2019, 11:40 Debatt, Örebro studentkår Lämna en kommentar

Följande text är en debattartikel och åsikterna är skribentens, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Örebro är en stad som växer riktigt fort. Något som växer med Örebro är studentpopulationen och uppslutningen i studentlivet. Ett flertal studenter vid Örebro universitet reser från olika städer utanför Örebro, men till vilket pris?

En student får acceptera det som erbjuds. Exempel på något en student får acceptera är kostnaden för kollektivtrafiken – vilket kan bli särskilt påtagligt för den som reser en lång sträcka till Örebro universitet för att studera. Kopplat till detta kan Region Örebro län göra den ekonomiska sitsen hos studenter något bättre genom att införa studentpriser i kollektivtrafiken.

Låt oss ta er på en resa kring Sveriges olika studentorter för att ta reda på och om de har studentpriser i kollektivtrafiken. Vi kan väl börja med de närliggande städerna. Sörmlandstrafiken, som hanterar Eskilstuna, har studentpriser som faller in i ungdomspriser. Karlstad erbjuder särskilda priser till ungdomar och studenter som är mellan 20-25 år respektive studenter mellan 26-64 år. Östgötatrafiken, som hanterar Linköping och Norrköpings-området, har studentpriser på 30-dagarsbiljetter. De nämnda städerna liknar Örebro i frågan och kan jämföras i antalet studenter kontra invånarantal. Tittar vi på resterande studentorter lite längre från Örebro, ser det ut såhär:

Visserligen är det förståeligt om Örebro av någon anledning skulle inspireras av Region Västmanland, som hanterar Västerås, där studentpriser under terminerna inte finns som alternativ utan endast under sommaren. Men gissa vad – inte ens studentpriser under sommaren erbjuds av Örebro Länstrafik.

Att pendla vissa dagar i veckan kan även det stå studenter dyrt, eftersom byte av biljett-typ krävs beroende på vilka zoner biljetten tillhör. Absolut kan cykel vara ett alternativ för studenter – vilket många verkar tycka. Men den som väljer att cykla mellan Örebros huvudcampus Almby och Grythyttan några gånger i veckan kanske även borde överväga att ställa upp i Tour de France 2020?

Vi menar inte att trycka ned Region Örebro län för hur frågor som rör kollektivtrafiken låts influeras av studenters levnadsstandard eller ej. Det vi menar är att studentpriser bör övervägas och införas med inspiration av närliggande studentorter. Det ser inte bra ut när studentpriser erbjuds från andra aktörer samtidigt som Region Örebro län inte ens överväger det.

Linköping, Eskilstuna och Karlstad har studentpriser, nu är det väl ändå Örebros tur?

 

Örebro studentkår

Nicolaie Kattah, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar.

Abdirizak Yusuf Muhamed, ordförande.


Referenser:

 

Vill du replikera på debattartikeln? Skicka då ett mail till chefredaktor@losnummer.se!

Debatt: En dödligt bra utbildning?

9 oktober, 2019, 11:25 Debatt, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Följande text är en debattartikel och åsikterna är skribentens, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Den 2:e oktober 2019 skickades en motion till riksdagen. En motion vars förslag på sikt kan ge positiv inverkan på studenters psykosociala hälsa och studiemiljö. Motionens förslag lyder:

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utföra en nationell kartläggning av studenternas psykosociala hälsa och lämna förslag på åtgärder samt tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga studenthälsans uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge studenter samma möjlighet till sjukskrivning och rehabilitering som anställda och tillkännager detta för regeringen.

Äntligen sker något bra, eller? En enskild motion som den ovan har en väldigt liten chans att faktiskt antas. Det är inte likt en kommitté- eller en partimotion där representanter från partier faktiskt lyfter upp motionen för utskotten. Se exempel på liknande enskilda motioner nedan.

Ta studenters psykiska ohälsa på allvar! Högre utbildning inspirerar studenter att bli framgångsrika och viktiga för samhällets utveckling samtidigt som den tar kol på dem. Örebro studentkår tror inte detta är en vision inom högre utbildning att sträva mot, och för att undvika en sådan utveckling föreslår vi:

  1. En nationell kartläggning av studenternas psykosociala hälsa och åtgärda de problemen som uppkommer.
  2. Att alla universitet och högskolor i dess nivåer aktivt ska nå ut med information om vart det går att vända sig för att få hjälp och rådgivning vid psykisk ohälsa.
  3. Att alla universitet och högskolor har studenthälsovård i anslutning till campus med öppet 5 dagar i veckan, detta inkluderar tillförsel av resurser.

Mellan 2004-2016 genomförde Folkhälsomyndigheten en kartläggning av studenters psykiska hälsa. Resultaten från databasen Folkhälsodata visar oroväckande statistik där varannan student (54 % av 1 151) uppgav besvär av ängslan, oro eller ångest. Tolv procent av 1 151 studenter upplever svårare symptom av ängslan, oro eller ångest. Trots att berörda aktörer inom högre utbildning verkar för en god psykosocial hälsa bland studenter, kvarstår fortfarande problematiken fastän insatser har gjorts. Från samma källa av statistik uppger 37 % av 1 145 studenter att de upplever sömnbesvär, 31 % av 1 151 upplever stress och det värsta av allt är att 80 stycken (7 %) av 1 152 studenter har tänkt på att ta sitt liv. Går det fortfarande att säga att insatserna varit tillräckliga?

Under de senaste årtiondena har andelen högutbildade i Sverige ökat. Från 16 % till 28 % mellan åren 2000-2018 vilket visar på en trend som Sverige säkerligen vill behålla – men till vilken kostnad?


Örebro studentkår
Nicolaie Kattah, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Anton Andersson, vice ordförande med studiesocialt ansvar

Källor:
(Folkhälsomyndigheten, 2018)
(Sveriges riksdag, motion 2019/20:1512)
(Sveriges riksdag, motion 2008/09:Ub577)
(Sveriges riksdag, motion 2015/16:2343)
(Sveriges riksdag, motion 2008/10:Ub349)

Vill du replikera på debattartikeln? Skicka då ett mail till chefredaktor@losnummer.se!

Debatt: En oärlig bild av ORU:s internationella ranking

8 oktober, 2019, 12:13 Debatt, Lämna en kommentar

 

Följande text är en debattartikel och åsikterna är skribentens, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

”Örebro universitet klättrar på internationell ranking” var rubriken till en nyhet på Örebro universitets (ORU) hemsida den 12 september 2019. Citeringar är det som lyfts fram som främsta framgångsområde medan det man ska bli bättre på är internationalisering. ”Vi har hela tiden förbättrat våra värden” säger rektor. Men hur står det till med utbildningens värden i rankingen och varför nämns de inte alls när universitetet presenterar rankingen?

Internationella universitetsrankingar har sett ökad popularitet och betydelse under 2000-talet. Flera aktörer har anammat uppgiften att skapa internationella rankinglistor med syftet att ge studenter, forskare, universitetsledningar och företag en tydlig och lättillgänglig bild av hur universitet runt om i världen kvalitetsmässigt står sig i förhållande till varandra. De går under namn som exempelvis Times Higher Education, QS och Shanghailistan. Det underlag som de använder för att jämföra lärosäten är vanligtvis en blandning av empiriskt material och lärosätets “rykte” baserat på åsikter från akademiker. Med det underlaget formulerar de vad som är kvalitet och vad som inte är det inom högre utbildning, en kvalitetssyn som världens universitet nu anpassar sig efter för att synas internationellt.

ORU är inte ett undantag när det kommer till att vilja synas på dessa listor och Times Higher Education (THE) är den rankingaktör som ORU har valt att fokusera på och lyfta fram i sina informationskanaler. Det är den enda rankinglistan som ORU finns med på och inte nog med det så finner sig ORU idag på den höga placeringen 351-400 på THE:s världsranking av universitet.

THE:s ranking grundar sig på fem bedömningsområden: citeringar, forskning, utbildning, intäkter från näringsliv och internationalisering. På samtliga områden har ORU sedan den förra rankingen gått framåt, förutom på området utbildning där man har backat. I 2018 års ranking var ORU:s utbildningspoäng i THE:s ranking 18.6/100, år 2019 var den 18.5/100 och i årets rankning 2020 var poängen 17.6/100.

Poängen 17.6 poäng av 100 möjliga inom utbildning är låg för ett universitet på den placeringen. Universitetet skriver att den höga citeringspoängen (88/100 i årets ranking) är ett tecken på god kvalitet inom forskningsområdet. Då följer logiken att den låga poängen inom området utbildning är ett tecken på mindre god kvalitet.

Jag har förståelse för att ORU känner sig tvungna att delta i och marknadsföra internationella rankingar för att kunna öka sin samverkan med andra lärosäten, få fler internationella studenter och ökad finansiering från näringsliv. Det är så spelplanen ser ut för tillfället.

ORU har nu, genom att under fem år lyfta fram sin rankingplacering, valt att se THE:s ranking som ett legitimt mått för vad som är god och dålig kvalitet – det är ju ändå rankingarnas syfte. Dock väljer man i sin information till omvärlden att plocka russinen ur kakan och förhålla sig till rankingens resultat på ett minst sagt okritiskt sätt. ORU lurar studenter, akademiker och företag genom att inte ge alla sidor av sin placering och skadar inte minst diskussionen om hur vi skapar den bästa möjliga utbildningen. Kan inte universitetet lyfta fram, bemöta och stå för alla delar av rankingen borde rankingen inte lyftas fram över huvud taget. ”Vi har hela tiden förbättrat våra värden” stämmer inte.

 

Arvid Hanell
Student, Offentlig förvaltning och ledning

Källor:
Örebro universitet, Times Higher Education (27 september 2019)
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/orebro-university

Johan Schnürer om THE:s ranking (27 september 2019)
https://www.oru.se/nyheter/orebro-universitet-klattrar-pa-internationell-rankning/

 

 

Vill du replikera på debattartikeln? Skicka då ett mail till chefredaktor@losnummer.se!

English: Climate debate regarding the responsibility of Örebro University

27 september, 2019, 12:53 Debatt, International Lämna en kommentar

Niclas Persson and Sophie Brömster from Klimatstudenterna meeting Vice-Chancellor Johan Schnürer on September 26th. Photo: Klimatstudenterna.

The following text is a debate article including a response. The opinions voiced is belonging to the respective authors, not Lösnummer. Lösnummer is independent from any organisation or viewpoint and is working as a forum for debate regarding Örebro Student Union and Örebro University. If you want to publish a debate article, send an email to chefredaktor@losnummer.se.

 

An open letter to Vice-Chancellor Johan Schnürer from Klimatstudenterna at Örebro University

NOTE FROM LÖSNUMMER: Klimatstudenterna is a student movement that helps universities to adjust to achieve the goals of the Paris Agreement and Agenda 2020 (from the Facebook page of Klimatstudenterna). The referenced ”Klimatramverket för universitet och högskolor” is a framework for higher education institutions with specific climate strategies. The aim is to engage higher education institution in Sweden to contribute to both national and international commitments to reach the 1,5 degree target.

 

With this letter are we addressing Vice-Chancellor Johan Schnürer, the university management, and the faculty’s managements, who have a shared responsibility for the direction of the university. For us to be able to have a chance to stay below the 2 degree target, according to the Paris Agreement, a societal change is required. We want Örebro University to lead this change by developing an action plan for how the university’s emission will be halved by 2022.

Klimatstudenterna has been formed to stress universities and other higher education institutions to show that they take their own research seriously. We urge our higher education institutions to halve their own greenhouse gas emissions by the end of 2022. In this way the universities can take the consequences of the scientific knowledge they themselves produce and finance. In a time when science and facts are being suspected and ignored does Örebro University have, as all other educational institutions, a responsibility to live as they learn. In this case; in line with the climate research.

We applaud that Örebro University this summer together with 35 other universities made the decision to sign Klimatramverket för universitet och högskolor. It is a good start to accelerate climate work. But to be in line with research much sharper action is required. According to the IPCC rapid and far-reaching changes are needed at an unprecedented level in all parts of society to have a chance of limiting warming to 2 degrees. When Örebro University in the autumn decides on an action plan for sustainability, new guidelines for business travel and to procure a new travel agency, there is a perfect opportunity to adopt environmental goals that are in line with what is required by research.

We therefore want Vice-Chancellor Johan Schnürer, and the university management, to decide:

It is time for Örebro University to take a leading role in the transition towards a sustainable society within the planet’s borders!

(Translation by Emma Edberg, Lösnummer. Approved by Klimatstudenterna)

 

Klimatstudenterna – Örebro University

Maria Soltani Strömberg, studying construction engineering

Niclas Persson, studying social science

Sophie Brömster, studying psychology

Isak Bergström, studying law

 

 

Response from Vice-Chancellor Johan Schnürer:

Örebro University takes matters of sustainability – including climate change – very seriously. Our most important contribution to meeting various sustainability challenges is to generate new competence through education and to produce new knowledge by employing research. Successfully communicating this to a range of target audiences is also imperative.

In addition, we should as efficiently as possible ensure that we carry out our operations sustainably. As an example, our collaboration with property management company Akademiska hus has an explicit focus on reducing the university’s energy consumption. More recently, we have introduced a more tangible goal: producing fossil-fuel free electricity via solar panels.

In our role as university management, we are required to navigate a number of conflicting goals. For example, the one between the environmental impact of business travel and the absolute necessity for a university to engage in an international arena. This calls for measured decisions that, as far as possible, are based on scientific knowledge.

I welcome the dedication shown by the Climate Students and I will listen to and receive their petition. It would prove valuable for this dedication to be channelled in cooperation with Örebro Student Union and the elected board members of the student union sections. Their mandate includes representing all students in the dialogue with the university.

(Translation by Communication and Collaboration, Örebro University)

 

Johan Schnürer

Vice-Chancellor

Debatt: Halvera ORU:s utsläpp och lev som ni lär!

26 september, 2019, 12:02 Debatt Lämna en kommentar

Följande text är en debattartikel och åsikterna är skribenternas, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Öppet brev till rektor Johan Schnürer från Klimatstudenterna på Örebro universitet

Med detta brev riktar vi oss till rektor Johan Schnürer, universitetsledningen samt fakulteternas ledningar, som har ett gemensamt ansvar för universitetets riktning. För att vi ska ha en chans att hålla oss under det uppsatta 2 graders-målet, enligt Paris-avtalet, krävs en samhällsomställning. Vi vill att Örebro universitet leder denna omställning genom att ta fram en handlingsplan för hur universitetets utsläpp ska halveras fram till 2022.

Klimatstudenterna har bildats för att driva på universitet och högskolor att visa att de tar sin egen forskning på allvar. Vi uppmanar våra lärosäten att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser till slutet av 2022. På detta sätt kan universiteten ta konsekvenserna av den vetenskapliga kunskap de själva producerar och finansierar. I en tid när vetenskap och fakta misstänkliggörs och ignoreras har Örebro universitet, som alla andra lärosäten, ett ansvar att leva som de lär. I detta fall; i linje med klimatforskningen.

Vi applåderar att Örebro universitet i somras tog beslutet att tillsammans med 35 andra lärosäten underteckna Klimatramverket för universitet och högskolor. Det är en bra start för att få fart på klimatarbetet. Men för att vara i linje med forskningen krävs betydligt skarpare åtgärder. Enligt IPCC krävs skyndsamma och långtgående förändringar på en aldrig tidigare skådad nivå i alla delar av samhället för att ha en chans att begränsa uppvärmningen till 2 grader. När Örebro universitet under hösten ska fatta beslut om en handlingsplan för hållbarhet, nya riktlinjer för tjänsteresor och ska upphandla en ny resebyrå finns ett perfekt tillfälle att anta miljömål som är i linje med vad som krävs enligt forskningen.

Vi vill därför att rektor Johan Schnürer, och universitetsledningen beslutar:

Det är dags för Örebro universitet att ta en ledande roll i omställningen mot ett hållbart samhälle inom planetens gränser!

 

Klimatstudenterna – Örebro universitet

Maria Soltani Strömberg, studerar till byggingenjör

Niclas Persson, studerar till samhällsvetare

Sophie Brömster, studerar till psykolog

Isak Bergström, studerar till jurist

Läs rektor Johan Schnürers svar här!

 

Niclas Persson och Sophie Brömster från Klimatstudenterna räcker över brevet till rektor Johan Schnürer. Klicka på bilden för full storlek.

Krönika – Rebecca Stråhle-Wolke : “Det är vår tid att skriva historia nu”

7 februari, 2019, 11:59 Debatt, Krönika Lämna en kommentar

Har du hört om vem Tarana Burke är, vad Grupp 8 gjorde eller vem som var det första kvinnliga statsrådet i riksdagen och vilket år det var? Troligtvis inte, sorgligt nog.

Det är ingen nyhet att kvinnor inte får lika stor plats i historien som männen får. Männen har förtur i historieböckerna och eventuella kvinnor benämns allt för ofta endast som deras fruar. Vi kan rabbla svenska kungar, manliga soldater från andra världskriget och vilket år Columbus tog över Amerika men den feministiska revolutionen får inte plats i historieböckerna. En väldigt viktig del i vår historia saknas och vi måste prata om hur obildade vi egentligen är.

Det är få kvinnor och händelser gällande kvinnor som vi får lära oss om på historielektionerna i skolan. Drottning Kristina, Fredrika Bremer och den kvinnliga rösträtten kan det talas om i minsta drag, lite i förbifarten innan nästa historiska man ska få äran. En hel feministisk kamp och hälften av jordens befolkning sammanfattas till tre historiska händelser. Det finns så mycket fler kvinnor att berätta om, att lyfta fram. Här är några:

Karin Kock: Första kvinnliga statsrådet i riksdagen och första kvinnliga professorn i nationalekonomi. Ämbetsperiod mellan 1947 – 1948.
Tarana Burke: Aktivist från New York som år 2006 skapade MeToo-rörelsen.
Fadime Sahindal: Hedersmördad år 2002 av sin egen pappa och bror, endast 26 år gammal.
Marie Curie: Polsk/fransk kemist och fysiker som forskade på bland annat radioaktivitet. Första kvinna att ta emot Nobelpriset (1903).
Grupp 8: Feministisk organisation bildad 8 maj år 1968 i Stockholm. Kämpade för att kvinnor skulle få heltidsarbete och slippa enbart vara hemma med barnen. Kämpade även för att kvinnor skulle få tillgång till fri abort, smärtlindring vid förlossning och preventivmedel.

Alla nämnda ovanför är otroligt viktiga kvinnor som inte får vara med i vår historia, som inte får plats i våra läroböcker. Kvinnornas öde tystas som nästan alltid annars ner eller talas inte speciellt mycket om. Jag minns historielektionerna i skolan om häxprocessen i Sverige. Det är inte förrän nu, när jag är 22 år gammal, som jag inser hur hemska dessa mord var och vad häxprocessen faktiskt innebar. Oskyldiga unga kvinnor mördades på inga grunder alls men under skolans historielektioner lät inte dessa kvinnor som människor. De framställdes som vad de under den tiden även framställdes som: häxor.

Våra historielektioner är bristfälliga och visar bara en sida, den europeiska mannens sida som i historieböckerna allt för ofta framställs som god. Detta trots all den kamp som kvinnor fört genom historien trots motstånd som ofta slutade i döden. Tack för att ni kämpat för oss och för allt ni gett oss. Tack för att ni orkade kämpa trots att ni fick mer motvind än medvind. Tack för att ni gjorde mitt liv som kvinna lite lättare. Att historieböckerna inte tar upp er och er kamp är en skam men vi får inte glömma er. Vi ska aldrig glömma bort er. Historieböckerna behöver ändras. Helst igår men kanske går det framöver. Här är några kvinnor jag skulle vilja se i historieböckerna framöver:

Dagny Carlsson: Kvinna född år 1912 som började blogga då hon var 100 år gammal. Är nu, år 2019, 106 år gammal. Flydde från ett äktenskap med en våldsam man.
Clara Henry: Youtuber som skrivit två viktiga böcker om mens och feminism.
Saga Becker: Skådespelare och första öppet transidentifierad person att vinna en Guldbagge.
Harnaam Kaur: Brittisk fotomodell med polycystiskt ovariesyndrom, en sjukdom som rubbar hormonerna och gör att man får ökad hårväxt i bland annat ansiktet.
Tess Asplund: Aktivist som i Borlänge år 2016 som med stort mod ställde sig med näven upp i luften, framför ett helt tåg med nynazister.

Och såklart alla fantastiska kvinnor runt om i världen som orkar leva i patriarkatet. Det är vår tid att skriva historia nu.

Text: Rebecca Stråhle-Wolke
Bild: Ida Källenback

Krönika: Johanna Eriksson – Kanyes blåa registreringsskyltar

22 november, 2018, 11:26 Debatt, Krönika Lämna en kommentar

Det är inte lätt att vara Kanye-fan i dessa tider. Efter ett år av uttalanden som att slaveri skulle vara ”ett val”, försening av det utlovade albumet Yandhi eftersom det ska spelas in ”i Afrika” och kärleksförklaringar till Donald Trump, vädjar fansen efter den gamle Kanye West.

Galenskapen har alltid funnits där, bara att den för tillfället är förklädd i ”Make America great again”-keps. Och jag förlåter honom. För det är mekanismerna till det mästerliga vanvett som jag föll för. Han sparkade upp en dörr och visade att man får. Man får säga sina mörkaste tankar högt, skapa den ljuvligaste tonen för att sedan totalt förstöra den och äntra en scen i diamanttäktmask skrikandes ”you will tell you grandkids about this night”. Ljusår bort från jante.

Denna gränslöshet känns hotad. Bergmanåret passerar med rullande ögon, Strindberg var ju bara ett as och bromancen mellan ”grab-her-by-the-pussy”-presidenten och Yeezy bara tätnar. Missförstå mig rätt, as indeed. Men när vi börjar äventyra ett verks värde till hur pissig människan bakom är, är vi farligt ute. Jag hatar Strindbergs kvinnohat, men älskar Röda rummet.

För var drar vi gränsen? Skulle Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Bröderna Lejonhjärta läggas på bokbål om det uppdagades hemskheter om Astrid Lindgrens privatliv? Skulle köerna utanför Louvren sina om da Vinci visade sig ha usla åsikter? Detta förbryllar mig. Att vi alla är människor är ju en av de klyschigaste sanningarna vi har. Det är ingen immunitet som tilldelas en konstnär. Samtidigt i den andra änden, blir den plattaste boken då bästsäljare på grund av författarens allmänt fina värderingar? Vilken sanslöst hemsk värld. En värld där ingen kan bli upprörd, men ingen heller berörd.

Foto: Unsplash