Archive for the ‘Boende’ Category

EFTER INBROTT I STUDENTLÄGENHETEN: ”JAG TROR INTE ATT JAG NÅGONSIN KOMMER MÅ BRA DÄR IGEN”

5 april, 2022, 10:35 Boende, Intervju, Reportage, Lämna en kommentar

Den 23e februari 2022 fylldes facebookgruppen ”Vi på Tybblegatan” med orosfyllda och upprörda inlägg. Under natten hade någon eller några obehöriga tagit sig in i en av  fastigheterna med studentlägenheter och förstört postboxar och ryckt i dörrhandtag. Senare  uppdagas det att man har lyckats komma in i en lägenhet, dit den elektroniska nyckeln gick,  för att sedan bli bortskrämd av en uppmärksam granne. Som tur var hade Linnéa Hedman,  student på läkarprogrammet och boende i den drabbade lägenheten, åkt hem till Västerås  några dagar innan. 

Lösnummer har träffat Linnéa för att höra om vad som egentligen hände, hennes känslor kring  situationen och hennes kritik mot hyresvärden K2A. Även en representant från K2A har fått  uttala sig om situationen.

01-03-22: Lösnummer träffar Linnéa Hedman 

Linnéa beskriver att två personer hade fått tag på en nyckel som funkade i hennes byggnad.  Dessa personer hade sedan testat nyckeln i flera olika dörrar under natten till den 23:e  februari, klockan 4 på morgonen. Linnéas granne hade hört att det rycktes i hans dörr, tio  minuter tidigare hade han sett ett inlägg på facebook där någon annan hade uppmärksammat  samma sak, och valde att gå ut för att ingripa.

När grannen gick ut hade han sett att två personer precis hade öppnat Linnéas dör och var på  väg in i hennes hall. – Han gick fram och konfronterade dem. De blev lite ställda, och min  granne fick till och med tag på nyckeln, berättar Linnéa. Grannen hade hört av sig till henne  direkt efter situationen var över.

– Vi hörde av oss till jouren på natten och de bad oss ringa Securitas. De sa åt oss att behålla  nyckeln så länge, berättar Linnéa. Hon undrar varför ingen bad henne ringa polisen.

Linnéa Hedman

Efter händelsen var det ingen från K2A som hörde av sig till Linnéa. Först när det kom en  kille för att koda om alla lås i byggnaden fick hon prata med en representant från hyresvärden.  Då fick hon veta lite mer om vad som hade hänt, och efter det ringde hon till K2A. – Jag var  ju väldigt upprörd, såklart. De förstod väl lika lite som jag om vad som hade hänt. Den här  nyckeln skulle vara svartlistad och omprogrammerad. De skyllde lite mer på leverantören av  låssystemet, berättar Linnéa. Hon tycker att deras agerande var konstigt med tanke på  situationen. – Jag tycker det är K2A som har det yttersta ansvaret för att deras system  fungerar och att vi hyresgäster ska vara säkra. 

Linnéa tror inte att hyresvärden har förstått den fulla effekten av situationen, och känner inte  heller att de tar henne på allvar.

– I natt var första natten jag som i min lägenhet sedan det 

hände. Jag vaknade tusen gånger och drömde mardrömmar. Jag tror inte de har förstått det  traumat, säger Linnéa, som efter inbrottet undvikt att sova hemma så mycket som möjligt.

Även om hyresvärden nu bytt till vanliga lås tillfälligt känner hon obehag inför att vistas i sitt  hem.

– Det är bara känslan av att någon har varit inne i ens lägenhet och tanken på att jag  hade kunnat lega och sovit där. Det är ju ens värsta mardröm.

Linnéa anser att kommunikationen från hyresvärden har varit bristfällig och undvikande. Att  K2A inte tar sitt rättmätiga ansvar utåt.

-De har gått ut med i ett mejl att det var någon som  försökte ta sig in i min lägenhet, men att de inte hade lyckats för att en granne stoppade dem. De har inte sagt hur de lyckades ta sig in i byggnaden, att det fanns en nyckel och att den  nyckeln gick till specifikt en lägenhet eller att det var deras låssystem som inte fungerade.  Linnéa har delat mejlen i fråga med Lösnummer och dessa uppgifter har kunnat verifieras.

Linnéas familj och vänner uppmuntrar henne till att flytta, och hon letar redan efter en ny  lägenhet. Hon känner sig fortfarande inte säker på Tybblegatan.

– Jag tror inte jag någonsin  kommer kunna må bra där igen. 

På kvällen efter Lösnummers första samtal med Linnéa har K2A kallar till ett bomöte för att  berätta mer som situationen. Linnéa lovar att ringa Lösnummer senare i veckan för att ge en  uppdatering.

06-03-22: Linnéa ringer upp Lösnummer för att berätta om bomötet 

Linnéa berättar för oss om ett långt möte med hyresvärden. De var bara fyra hyresgäster på  plats, men det uppgavs att fler hade ringt och mejlat. På mötet beskriver Linnéa en öppen  stämning där hon fick svar på alla sina frågor.

Bakgrunden till det som hade hänt var att en tidigare hyresgäst hade tappat bort den nyckel  som personen eller personerna hade fått tag på för ungefär ett år sedan. Nyckeln hade blivit  anmäld som försvunnen och hade omprogrammeras för att inte längre fungera i låset. Vad  som dock hade missats att göra var att omprogrammera själva cylindern i Linnéas dörr. Sedan sex månader tillbaka har K2A skärpt sina rutiner men detta kunde ske eftersom nyckeln  försvann innan dess.

Linnéa Hedman

Efter händelsen har hyresvärden tagit flera åtgärder, och detta är Linnéa nöjd med, men där  hon anser att de har agerat felaktigt är främst i kommunikationen.

– De erkänner själva att det  här var deras brist, berättar Linnéa.

– Jag tycker det är jättedåligt i en sådan här situation.  Det viktigaste är ju att de kommunicerar, säger hon.

Linnéa är självklart fortsatt kritisk mot sin hyresvärd för det som har hänt, men uttrycker  samtidigt att de åtgärder de har tagit i efterhand har varit rimliga.

– Det verkar som att de tar  situationen på mer allvar än vad jag eller någon annan har fattat. De har bara inte kommunicerat, säger hon.

När vi lämnar Linnéa är hon fortfarande på jakt efter en ny bostad. Men under v.13 skriver hon på mejl att hon sagt upp lägenheten och kommer flytta ut i juni.

11-03-22 Lösnummer hör av sig till K2A fastigheter 

En av de som representerade K2A på det bomöte Linnéa deltog i var Kawal Shamal, förvaltare och ansvarig för Örebro. Lösnummer får kontaktuppgifter till honom och ringer upp för att klargöra situationen från K2As sida.

I stora drag berättar Kawal samma historia som Linnéa. Någon har tagit sig in i fastigheten och bland annat brutit upp postboxar och kommit in i en lägenhet. K2A tar däremot inte ställning till om det rör sig om en eller flera personer.

Kawal närmare in på hur situationen kunde uppstå.

– Vi på K2A använder digitala lägenhetsnycklar för att det ska vara säkrare för de boende. Det gör att vi snabbt kan spärra borttappade nycklar utan att behöva byta lås som man behöver göra annars. Men tyvärr har det begåtts ett misstag i samband med att en nyckel kom bort så att den inte spärrats ordentligt. , förklarar han i enighet med Linnéas berättelse. Han fortsätter: – Sedan ett halvår tillbaka har vi en skärpt rutin för detta, där varje nyckel som delas ut dubbelkollas av en annan person – och likadant när en nyckel spärras. Den här nyckeln som den här personen kommit över är äldre än så.

Det kom en fundering från Linnéas sida angående vilka rättsliga åtgärder som har tagits och Kawal svarar på detta.

– Vi som fastighetsägare har självklart gjort en polisanmälan för skadegörelse på fastigheten och också för att någon har haft tillgång till en nyckel som denne inte ska ha tillgång till.

Linnéa nämnde i sitt andra samtal med Lösnummer att hyresvärden har tagit andra åtgärder för att öka hyresgästernas säkerhet. Kawal berättar mer om dessa.

– Sedan det här har hänt har vi haft väktare på plats. Vi har fortfarande väktare på plats från klockan 19 till klockan 05. Den andra åtgärden vi har tagit är att se över varenda nyckel och varenda cylinder som går till dessa fastigheter.

Han vill även uppmana alla berörda att hjälpas åt framöver för att säkerställa trygghet.

– Vi har gjort allt vi kan göra som fastighetsägare, men det vi behöver hyresgästernas hjälp med är att ringa till våra vaktbolag när man ser någonting som inte stämmer på området, säger han. Han avslutar med några betryggande ord till hyresgästerna:

– Det här får inte hända igen, och kommer inte hända igen. Vi garanterar 100% trygghet i våra hyresgästers boende.

Allt lättare att skaffa studentbostad – men inte i Örebro

24 augusti, 2020, 09:58 Boende, Örebro studentkår, Lämna en kommentar

Idag släpptes Sveriges förenade studentkårers årliga bostadsrapport som ger en överblick över bostadssituationen i studentstäderna. Rapporten uppger att det totalt sett är ”ovanligt enkelt” att få tag på studentbostäder i år. I Örebro är situationen dock oförändrad från förra året enligt rapportens kriterier.

Bostadsrapporten genomförs varje år av Sveriges förenade studentkårer (SFS), som är en sammanslutning av totalt 48 studentkårer i landet. Örebro studentkår är en av dessa och har medverkat i arbetet med rapporten.

I rapporten får studentstäderna gröna, gula eller röda markeringar beroende på hur snabbt en student får sitt boende. Enligt rapporten blir städer gröna först när en student kan erbjudas ett tryggt boende inom en månad från terminstart. I de gula städerna kan studenter få bostad med förstahandskontrakt under höstterminen medan studenter i de röda städerna inte kan erbjudas boende under höstterminen.

Örebro är alltså fortsatt gulmarkerad i årets rapport, vilket är samma färg som staden fick 2019.

Tidigare idag kunde SVT rapportera att det kommunala bostadsbolaget ÖBO fått in många fler ansökningar till deras bostadsgaranti. 140 studenter har ansökt i år jämför med förra årets 40. Att söka till bostadsgarantin är ett krav för att också kunna söka till Örebro studentkårs akutboende, som öppnar idag måndag.

Rapporten från SFS vittnar också om coronapandemins påverkan på bostadsmarknaden. Distansstudier och ett minskat antal internationella studenter uppges vara anledningar till att bostadssituationen förbättrats på många platser i landet. Samtidigt väcks en oro i rapporten kring vad som händer om distansundervisningen avbryts och fler studenter tvingas flytta till sin studieort.

Fotomontage:
Bild vänster: skeeze från Pixabay
Bild höger: Pressbild, SFS logotyp

Partierna om studentfrågor inför stundande valet

5 september, 2018, 20:14 Boende, Efter studierna, Evenemang, Händer i Örebro, Kultur, Örebro studentkår, Studentekonomi, Universitetet Lämna en kommentar

Under lunchtid på onsdagen den 5:e september arrangerade Örebro studentkår och Lösnummer en valutfrågning dit alla partier i Örebros kommunfullmäktige hade bjudits. I den fullsatta salen på Kårhuset fick de olika partierna svara på frågor relaterade till studentlivet, såsom boendesituationen, arbetsmarknaden och psykisk ohälsa bland studenter.

De partier som tackat ja till medverkan och var på plats representerades av Cecilia Lönn Elgstrand (V), Kenneth Nilsson (S), Sara Richert (MP), Fredrick Federley (C), Wilhelm Sundman (L), Anders Åhrlin (M) och Marie Holm (KD).

Synen på bostadsmarknaden

Först ut var frågan om bostadsbristen för studenter. Partierna var överens om att de höga hyrorna på studentlägenheter i Örebro är ett problem, men hade olika åsikter om hur detta ska lösas. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna menade att staten ska ha kontroll över byggandet i högre utsträckning för att hålla nere priserna, medan allianspartierna propagerade för enklare byggregler för privata hyresvärdar och uppmanar till konkurrens.

Psykisk ohälsa bland studenter

Angående problemet med ökad psykisk ohälsa bland studenter vill de flesta partierna lägga mer resurser på studenthälsan. Centerpartiets vision är att studenthälsan direkt ska kunna skicka remisser, utan att ta mellansteget med utredning på vårdcentralen – detta för snabbare vård. Liberalerna trycker på vikten av det egna valet, och menar att en person själv ska kunna välja att bli inlagd hos psykiatrin. De propagerar även för att öka möjligheterna till att få snabb hjälp med psykiska problem via internet. Socialdemokraterna uppmanar till diskussion kring ämnet och tror på medmänsklighet som nyckel till friskare medborgare.

Kristdemokraternas slagord är att kapa vårdköerna; det ska gå snabbare att få all typ av vård. Här får de medhåll från Moderaterna, som även vill lägga mer resurser på rådande narkotikarelaterade problem. Vänsterpartiet menar att psykisk ohälsa hos just studenter ofta är relaterad till svårigheter i den ekonomiska situationen, och trycker på allas rätt till lika möjligheter. Miljöpartiet talade om rätten till sjukskrivning – att det ska gå bra att som student sjukskriva sig på samma sätt som en anställd.

Örebro som plats att utvecklas på

I övrigt hade partierna gemensamt en optimistisk syn på Örebros framtid, där det talades om allt från kulturliv till superbussar. Partierna vill att Örebro ska vara en stad där studenterna vill stanna och arbeta både under och efter studierna.

Det är väldigt bra om studenter har möjlighet att extrajobba under studierna, men just studierna som heltidssysselsättning måste vara en prioritet, menar Kristdemokraterna. Socialdemokraterna lyfter fram vikten av kommunikation mellan kommunen och Örebro studentkår, där avtal och överenskommelser redan diskuteras parterna emellan. Att Örebro känns som en studentstad i stort är enligt Moderaterna en viktig del i att få studenterna som grupp att känna sig manade att både studera och sedan arbeta vidare i kommunen, därav bör resurser läggas på stadens kulturliv. Vänsterpartiet efterlyser mer engagemang från studenterna, och uppmuntrar till pågående dialog. Mer kulturella gratisevenemang ska finnas för inte bara studenter att gå på, utan för alla som vill runt om i stan. Även Liberalerna vill att studenterna i större utsträckning ska vara en del av resten av staden, och lyfter fram Congrego (universitetets lokal på Drottninggatan) som ett gott exempel.

Slutligen fick partierna en minut på sig för att förklara varför studenter ska rösta på just dem. Sammanfattningsvis lät det såhär:

Vänsterpartiet: Klyftorna mellan olika grupper måste minska istället för att öka. Fokus ska ligga på att arbeta med miljöproblem, mot rasism och mot patriarkatet. Nyckelordet är öppenhet. Vänsterpartiet tänker även ta tag i bostadsfrågan, och propagerar för sex timmars arbetsdag.

Socialdemokraterna: Örebro bygger vi bäst tillsammans. Det viktiga är att dela med sig och hjälpa varandra, både staten och privata sektorer emellan, likaså mellan olika delar av staden såsom studenter och kommunen.

Miljöpartiet: Klimatutmaningen är det största hotet vi har. Det är nu vi måste ta tag i det och Miljöpartiet är de som jobbar hårdast för det. Partiet lägger även stor vikt vid jämställdhetsfrågor, solidaritet och öppenhet.

Centerpartiet: Landet, kommunen och universitetet måste hänga samman i större utsträckning. Sveriges framtid ligger i att se framåt och vara ekonomiskt och ekologiskt smart. Förberedelser inför framtiden måste prioriteras istället för att se bakåt.

Liberalerna: Universitetet utbildar de lärare som ska jobba i skolan, därav är skolan en viktig fråga, och Högskolan är viktig. Studenterna är framtiden, och det är där Liberalerna vill lägga resurser. Detta även för att öppna upp för gemenskap och utveckling med både gästforskare och gäststudenter.

Moderaterna: Det är viktigt att ha ett arbete efter studierna, och viktigt att kunna skapa sig en god framtid i Örebro. Partiet trycker även på att det är viktigt att man känner sig trygg på gatorna när man går hem, och att det är viktigt med lag och ordning.

Kristdemokraterna: Individen ska kunna bestämma mer över sina egna val. Det är även en prioritet med samarbeten som sträcker sig över olika sektorer för att det ska fungera så bra som möjligt.

Tillsammans kan vi göra mycket
Studenterna vid Örebro universitet utgör cirka tio procent av de som har rösträtt i Örebro! Så kom ihåg att ta vara på din rösträtt på söndag, eller förtidsrösta i till exempel Långhuset, öppet klockan 10-15 varje dag fram till fredag.

Studentliv av Lösnummer: ”Konsten att hitta bostad”

31 augusti, 2017, 17:40 Boende, Podcast - Studentliv Lämna en kommentar

Det stora bekymret under den första perioden av studentlivet är allt som oftast att hitta ett boende. Vilken standard finns det? Bör man vara kräsen eller ta den första bästa soffan man får sova på? I detta avsnitt hjälper Hanna & Frida till att besvara de mest relevanta frågorna gällande konsten att hitta bostad. Dessutom tipsar de om ”bra att veta” saker om vad man som student i Örebro kan (och bör!!) nyttja.

FÖRTYDLIGANDE:
Akutboende
För dig som nystudent utan tak över huvudet under terminsstart erbjuder Örebro studentkår tillfälligt akutboende. För att få söka akutboende måste du uppfylla följande krav:

– Du ska vara ny student vid Örebro universitet
– Du ska vara/bli medlem i Örebro studentkår
– Du ska stå i ÖBOs bostadsgaranti
– Vid det fall att du blir erbjuden en bostad hos ÖBO ska du tacka ja till denna, annars förlorar du din möjlighet till akutboende

Mer information om akutboendet hittar du på Örebro studentkårs hemsida, orebrostudentkar.se

Örebrogåvan
Örebrogåvan är ett presentkort från Örebro kommun på 1000 kr till dig som är medlem i Örebro studentkår och har folkbort dig i Örebro kommun. Presentkortet kan du utnyttja hos över 150 verksamheter i Örebro city. Örebrogåvan kan du hämta på Örebro studentkårs reception kl 10.00-13.00 varje vardag. OBS! Ta med dig legitimation!

Soundcloud, iTunes, YouTube

Hemma hos – Linda Honnér

15 maj, 2017, 11:58 Boende, Trend Lämna en kommentar

För att kunna nyttja ett litet rum till max behöver man lägga fokus på planeringen. Linda Honnér bor i ett korridorsrum på 19 kvadratmeter på Tybblegatan och har med hjälp av förvaring, färg och detaljer skapat ett luftigt hem utan behovet av en generös planlösning. Nu studerar Linda fjärde terminen på filmprogrammet och fasar för den dagen hon ska flytta från sitt korridorsrum.
– Jag har gjort eller fixat möblerna själv för att det är ett stort intresse jag har. Det är billigare och det blir personligt, säger Linda.

Tryck på bilderna för att förstora.

När dörren öppnas in till Lindas korridorsrum möts du av ett litet vitt kapprum med benvita garderobsdörrar och luckor som möter ett ljust trägolv. Rakt fram är en dörr som leder till sovrummet och till höger om kapprummet ligger badrummet. Med ett kliv rakt över den andra dörrkarmen lämnas kapprummet bakom en och in fortsätter du till Lindas arbetsstudio, vardagsrum och sovrum, allt detta i ett och samma rum. Väggarna är vita som lyser upp i kontrast med det svartmelerade linoleumgolvet.

Arbetsstudion går längs rummets vänstra vägg. Linda har placerat två träbokhyllor, som hon vitlaserat, i varsitt hörn längs väggen. Utrymmet emellan hyllorna fylls ut med ett vitt manuellt höj- och sänkbart skrivbord. Valet av arbetsstudions möbler är utifrån deras multifunktionella möjligheter och effekt.

– Hyllorna valde jag för de är så personliga, utöver att jag vitlaserade hyllorna så tycker jag att det automatiskt blir ens egen design utifrån hur man justerar hyllornas olika plan. Genom att variera dem kunde jag enkelt skapa en luftigare känsla, säger Linda.

I båda bokhyllorna pryds de nedersta hyllorna med gråa och vita lådor i olika former och storlekar. Lådorna använder Linda inte bara som en stilren finish till hyllornas utseende utan har dem även för att möjliggöra till mer förvaring. När utrymmen blir begränsade för förvaringslösningar, är det lätt att man kastar ner allt som går i den förvaring som finns.

– Jag försöker att skapa förvaring i hemmets alla olika hörn samtidigt som jag utsmyckar det, förklarar Linda.

Utöver förvaring är Lindas val av detalj och färg i lägenheten en enorm bidragande faktor till den rymliga känslan.

– En i min klass har exakt samma planlösning och storlek som jag, när han kom hem till mig stod han oförstående och sa: ”Hur kan ditt rum kännas så mycket större än mitt?”, berättar Linda.

Färgskalan som går i lägenheten är vitt, grått och grönt. Grundfärgen genom hela lägenheten är en gammaldags vit för att skapa ett mjukare ljus och göra rummet luftigare. I rummets mitt bryts de mjuka vita tonerna med ett mörkt soffbord av ek. I badrummet fanns, när Linda flyttade in, ett badrumsskåp.

– Jag ville förlänga det på något sätt med öppna hyllor. Jag hittade ett avlastningsbord i ek för hundra kronor, köpte tre stycken och målade dem vita. Två av dem har jag ställt på varandra under badrumsskåpet och ett av dem har jag som sängbord, berättar Linda.

Innan Linda köpte sin soffa av en annan student i Örebro hade hon en uppblåsbar tjock luftmadrass som soffa, med vitt överdrag och kuddar, vilket hon tyckte funkade jättebra som en tillfällig lösning.

Skribent: Maxine Wearing

Hemma hos – Jonathan Johansson

26 oktober, 2016, 14:09 Boende, Reportage, Trend Lämna en kommentar

I veckans hemma-hos-reportage möter vi retorikstudenten Jonathan Johansson som bor på Nygatan, ett stenkast bort från Konserthuset. Han har under två års tid inrett sin lägenhet med handplockade loppisfynd och därför bestämde vi oss för att svänga förbi för att få lite loppisinspo!

dsc_0224-kopia-1     dsc_0149-kopia

Vad inspirerar dig?
– De små detaljerna är viktiga. Jag försöker att inte utgå från inredningskataloger utan jag plockar på mig det som jag tycker är snyggt! Jag vill ha mycket historia i hemmet så det ska vara lite slitet och vintage. I ett hem ska det se ut som att någon faktiskt bor där, inte som i en inredningskatalog.

Beskriv din lägenhet med tre ord!
– Jordnära, historia och personlig! Varje detalj har en historia. Det har tagit två år att få till min lägenhet som den är!

dsc_0133-kopia     dsc_0144-kopia     dsc_0137-kopia

Har du tips på någon bra second-hand-butik?
– Röda korset är den bästa! Sen gäller det att vara aktiv! Planera in en loppisrunda och bara åk runt till en massa olika second-hand-ställen.

Ditt bästa köp?
– Kistan! Hittade den på ett ställe som heter Nostalgibyn när jag var på en loppisrunda och fick köpa den för 600 spänn.  Kistan är 100 år gammal och kommer från Lindesberg.

dsc_0172-kopia     dsc_0124-kopia

Ditt sämsta köp? 
– En liten figur! Jag blev genuint glad när jag såg den så köpte den för 10 spänn. Flickvännen hatar den så plockar fram den om jag vill irritera henne.

Har du några tips på hur man ska tänka för att få till en mer personlig inredning? 
– Man måste ha tålamod, inte vara för ivrig för att få allt klart i lägenheten. Låt det ta den tid det tar, gå efter vad du själv känner och bygg upp det med tiden!

dsc_0114-kopia-1     dsc_0167-kopia

Har du, eller känner du någon, som har en studentlägenhet med det lilla extra? Maila till kommunikationsstrateg@losnummer.se!

Våg av cykelstölder runt campus

7 september, 2016, 14:38 Boende Lämna en kommentar

Under de senaste dygnen har många studenter blivit bestulna på sina cyklar, speciellt runt Tärnvägen. Detta har uppmärksammats av de boende runt Tärnvägen i studentbostadsgruppen ”Studenter på Tärnvägen” på Facebook.

Om du ser något är det viktigt att du hör av dig till polisens tipstelefon på 11414 samt att du gör en anmälan till polisen om din cykel blivit stulen.

Foto: Lösnummers arkiv

Många underkända flyttstädningar vid terminsslut

4 juni, 2015, 12:55 Boende Lämna en kommentar

Vid terminsslut är det många som flyttar från sina studentbostäder och Örebrobostäder kan i och med det räkna med flera undermåliga flyttstädningar, anmärkningar på bostäders skick och avsaknad av möbler.

Örebrobostäder har 2 214 studentbostäder i Örebro vilket innefattar såväl rum i korridor som singelboende och delad lägenhet – både möblerat och omöblerat. Vid inspektion i samband med avflyttning ska både städning, bostadens skick samt eventuellt möblemang kontrolleras och små missar här och där hör till vanligheten. Lösnummer har pratat med en av Öbo:s studentbovärdar, Pierre Lundberg, om situationen.

Vid städbesiktning i och med utflytt är det många som får nedslag, men det största problemet är snarare att folk inte bokar någon besiktning alls, belyser Pierre.
– I sådant fall sker inspektionen efter att hyresgästen flyttat ut och då har man liten chans att åtgärda de brister som hittas.

Vanliga missar är att golvbrunnen inte är rengjord samt att det inte är putsat mellan fönsterrutorna. Anmärkningar kan leda till att hyresgästen blir betalningsskyldig och speciellt dyrt blir det om en målare måste anlitas, då minimibeloppet är på 716 kronor. Ofta rör det sig om borrhål vilka ska åtgärdas med spackel och målarfärg.
– En del gör det inte alls och andra tar alldeles för mycket spackel runtomkring utan att slipa eller måla över, berättar Pierre.

Något som ofta glöms är att samtliga fasta lampor så som i hall och badrum ska vara i fungerande skick vid utflytt. Även saknade möbler är vanligt, vilket enligt Pierre blir dyrt.
– Jag tror att folk generellt inte vet hur dyra möblerna är som vi köper in. Saknas det möbler debiteras hyresgästen för det.

Inför flytt tipsar Pierre att det bästa är att i god tid höra av sig till sin bovärd för bokning av städbesiktning. En checklista för städning finns på Öbo:s hemsida vilken är ett bra hjälpmedel för att bli godkänd.

/ Antonia Andersson
Skribent & fotograf

Nystart för Hyresgästföreningen

17 oktober, 2014, 19:55 Boende Lämna en kommentar

Den nya studentföreningen är en del av Hyresgästföreningen och har skapats ur ett växande behov av information om boende och hyresrätter, särskilt för studenter.

– Någon måste ta tag i frågorna som ställs av studenterna och även hjälpa studenterna att trycka på och våga, säger Jane Carlsson. Hon betonar att framför allt nya studenter behöver hjälp med frågor som vad man kan fråga sin hyresvärd om eller hur andrahandskontrakt fungerar. Föreningen hoppas kunna hjälpa studenter med kontakter till hyresvärdar och även försöka hjälpa dem med juridiska frågor i ämnet.

Föreningen befinner sig i en etableringsfas och söker studenter som vill engagera sig och hjälpa till inom föreningen.

– Vårt huvudsyfte är att vi ska finnas kontaktbara och alltid till hands, berättar Jane. Föreningen planerar att regelbundet finnas tillgänglig på campusområdet och kommer även uppge mer specifika datum studenter kan få träffa dem direkt. Då kan du ställa frågor om regler kring boende och hyresrätter samt lämna intresse för engagemang.

– Det viktigaste just nu för föreningen är att växa och etablera sig, säger Jane.

/ Clara Ivemyr Strömberg
Skribent

Många oklarheter kring Studentcity

16 oktober, 2014, 15:59 Boende Lämna en kommentar

I december kommer de första lägenheterna i Studentcity vara klara för inflyttning. På vilken nivå hyran kommer ligga är ännu inte fastställt, förhandlingarna med Hyresgästföreningen är i full gång.
– Lägenheterna är fräscha och fina. Det känns roligt att det är klart, säger Emma Long på  Bobutiken, ÖBO.

Nu syns ljuset i tunneln, lägenheterna i Studentcity börjar bli redo att ta emot sina nya hyresgäster. I över ett år har byggandet pågått. Under resans gång har ÖBO stött på problem med ritningarna och många pannor har lagts i djupa veck för att hitta lösningar. Snart är bostäderna alltså klara och de första hyresgästerna förväntas kunna flytta in i december.
– Alla kommer inte kunna flytta in samtidigt, men vi räknar med att ett antal lägenheter ska vara helt klara i december, säger Emma Long på Bobutiken.

Totalt består Studentcity av 140 lägenheter, 89 av dem är helt nybyggda. De gamla bostäderna har renoverats. I nuläget kan ÖBO inte svara på hur många lägenheter som kommer vara inflyttningsklara i år. Det som drar ut på tiden är bland annat förhandlingarna med Hyresgästföreningen angående hyresbeloppet.
– Det är alltid högre hyra på en nyproducerad bostad, säger Emma.

I oktober planerar ÖBO att bjuda in allmänheten till en visning. Då kommer den som är intresserad kunna titta närmare på Studentcity både utvändigt och invändigt. Datum för visningen är inte bestämt än men det kommer troligen att bli en lördag i oktober.

I Studentcity finns en del nya lösningar som är tänkta att göra lägenheterna både student- och klimatvänliga. Lägenheterna saknar element, värmesystemet är istället inbyggt i golv och tak. Det finns inga cykelförråd i huset, däremot har varje balkong plats för cykelförvaring. Hissarna är stora så att de boende ska kunna ta med sig cykeln upp. Emma Long på Bobutiken tycker det ska bli roligt att välkomna nya hyresgäster till Studentcity:
– Det bästa med de här lägenheterna är att de är så fräscha och fina, säger hon.

/ Isabelle Ulfsdotter Hillberg
Skribent