Campusförlagd eller digital undervisning – upp till läraren att bestämma?

9 december, 2021, 12:00 Lämna en kommentar

Det är längesedan som vi studenter fick sitta på Campus tillsammans med våra klasskamrater och lärare, och inte i små Zoom-rutor. På sistone verkar det ändå som att alla studenter hittat tillbaka hem till campus, inte minst blir det tydligt när skolans salar är återigen fyllda med andfådda studenter som rusar till föreläsningarna. Men det är inte alla studenter som manas tillbaka till skolan nu: två av dessa är Emma Trolle och en anonym rättsvetarstudent. Emma Trolle, fick beskedet att hennes lärare satte krav på att undervisningen skulle fortsättas digitalt, annars skulle hon inte ställa upp i delkursen. Medan rättsvetarstudenten lämnades förvirrad på grund av brist på information om delkursernas upplägg. Vem är det egentligen som bestämmer om undervisningen ska vara campusförlagd eller digital? Fortsätt läsa så reder vi ut det tillsammans!

Folkhälsomyndigheten kom i början av september ut med att från och med den 29e september skulle flera av restriktionerna hävas. En avgörande del av restriktionerna som skulle hävas för att Örebro universitet skulle få möjligheten att återgå till Campusförlagd undervisning, var den om maxgränsen på antal personer vid offentliga miljöer. När denna restriktion hävdes fick Örebro universitet grönt kort att börja planera om föreläsningarna tillbaka till campus.

Lösnummer är därför intresserade av att reda ut eventuella frågetecken om varför vissa studenter är på campus och andra inte. Därför har vi kontaktat anställda på Örebro universitet och även intervjuat studenter för att framföra deras åsikter och tankar kring kommunikationen mellan lärare och studenter.

Frågan som många studenter nu söker svar på är: Varför är andra studenter på plats, och inte jag?

Jesper Matsson, som är forskningskommunikatör på Örebro universitet menar att frågan är knepigare än vad man kan tro. – Besluten om undervisning ligger väldigt nära verksamheten. Så när det kommer ett rektorsbeslut om att det är fritt fram med undervisning på campus, så kan de enskilda utbildningarna göra bedömningen att de behöver fortsätta ha vissa kurser digitalt. Jesper förklarar också att –besluten kan finnas på “fakultets- institutions- och /eller enhetsnivå”.

Det är alltså upp till varje institution att besluta huruvida undervisningen ska vara Campusförlagt eller digitalt. För att reda ut hur olika institutioner väljer att strukturera uppläggen för undervisningarna bör frågan riktas till ansvariga.

Annika Gardhorn, som är enhetschefen för Medie- och kommunikationsvetenskap och tillhör institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap bekräftar att ansvaret ligger hos enskilda läraren. – Det är upp till varje lärare att ändra om möjligt. De som har kunnat ändra till Campusförlagt utbildning har så klart gjort det men det har inte varit möjligt i vissa fall.

Om det nu är upp till varje lärare att ta besluten för hur undervisningen kommer att fortsättas, hur tänker studenter kring denna enfaldiga besluten?

Medier, Kommunikation & PR studenten Emma Trolle, är en av många studenter som önskar återgå till undervisning på Campus. Men så blev inte fallet, utan hennes lärare ställde som krav att fortsätta digitalt. Denna information framgick inte förrän Emmas klass tagit detta vidare till utbildningsdialogen, som är till för studentrepresentanter i respektive kurs i programmen. I denna dialog får studenterna chansen att påverka sin utbildning genom att antingen lyfta kritik eller ge beröm för olika moment i delkurserna.

Efter att de tagit upp situationen i utbildningsdialogen, berättar Emma i sina ord – Den tänkta läraren vi skulle haft åkte på någon sjukdom, vilket gjorde att läraren fick hoppa in och hade som krav att kursen skulle ske på distans. 

Emma lämnades smått besviken efter beslutet, i och med att hon hoppades kunna återgå till Campus. Men trots det väljer hon ändå att se situationen från den ljusa sidan. – Man är ju glad att vi i alla fall kunde få en lärare haha, men bittert att det råkade bli på distans, fyller hon i. 

Annika Gardhorn, vill förtydliga för Emma Trolle och hennes klass att deras ursprungliga lärare blev svårt sjuk i början av höstterminen. – Vilket bidrog till att vi snabbt var tvungna att hitta vikarier till hens kurser. Detta resulterade i att vi fick tag i föreläsare/vikarierande lärare från andra universitet som inte hade möjlighet att vara på plats. I vår överenskommelse ingick då att lärarna fick möjligheten att undervisa online just i dessa fall.

“Just i dessa fall”, väcker ytterligare frågor. När kan besluten om digital undervisning ogiltigförklaras? 

Annika Gardhorn förklarar – Jag skulle nog vilja påstå att p g a pandemin och restriktioner vi hade i början av höstterminen och med oklarheter om hur resterande termin skulle hanteras blev anledning till att göra överenskommelser om digitala föreläsningar och handledningar. I normalfallet hade vi velat ha vikarierande lärare på plats vilket vi anser vara det bästa för både undervisande lärare och studenterna.

Men det är inte alltid som ansvariga för programmen varit tydliga i sin kommunikation med uppläggen för delkurserna.

En anonym rättsvetarstudent, som studerar till sin master inom ämnet har också undervisning digitalt. Rättsvetarstudenten har ännu inte fått klart för sig varför undervisningen fortfarande är digital. – Jag är osäker på om vi fått en förklaring? Jag har letat på Blackboard om varför vi har på distans, men inte hittat något. I och med att jag haft digitalt i över 1 år nu så har jag vant mig vid det, avslutar rättsvetarstudenten. 

Även om många studenter tvingas fortsätta med digital undervisning har en anonym lärarstudent, med inriktningen åk 4-6 en kombination av det digitala och fysiska. – Men nu under min tredje termin har vi påbörjat med fysiska föreläsningar på plats i skolan. 

Lärarstudenten förklarar den digitala undervisningen som ris och ros. – Digital undervisning har fördelar, ett av dem är att hålla sig hemma. Många klasskamrater är nu närvarande under föreläsningarna på plats med snuva och halsont, de är helt enkelt rädda att missa innehåll från föreläsningens gång.

Emellertid ligger ansvaret hos varje lärare om undervisningen ska vara Campusförlagt eller fortsättas digitalt. Anställda på universitetet pekar alltså på Covid-19s eftermäle, som gjort att undervisningen blivit svår att kunna förutspå och samtidigt gjort uppläggen för delkurserna någorlunda oklar. 

Studenterna riktar också kritik mot kommunikationen mellan lärare och ansvariga. Ett flertal studenter känner att de inte fått tillräckligt med information om uppläggen för delkurserna. De har på egen hand fått söka sig till informationen, vilket har lett till att studenter känt sig förvirrade och smått besvikna. 

Många fortsätter sin undervisning digital, även om den oftast förklaras som ris och ros. Emma Trolle och anonyma rättsvetarstudenten är två studenter som sitter i små Zoom-rutor fortfarande. Trots det, håller de ändå hårt om tummarna att undervisningen återgår till campus igen inom snar framtid. 

Todd Gårdefors

Skribent

Krönika: Det här är vår nya verklighet

17 januari, 2022, 15:29 Lämna en kommentar

Det här är vår nya verklighet. En som kanske inte är så dålig – säger jag skrattandes. Men skrattet försvinner…


REPORTAGE DEL 2: NYEXAMINERANDE LÄRAREN SKA UNDERVISA I SEXUALKUNSKAP- UTAN UTBILDNING

12 januari, 2022, 16:37 Lämna en kommentar

Förra året stod det klart att alla nya lärarstudenter vid landets universitet och högskolor ska få utbildning i sex, samtycke…


REPORTAGE DEL 1: Efter 124 år får lärarstudenter undervisning i sexualkunskap

10 januari, 2022, 16:06 Lämna en kommentar

I över hundra år har lärare undervisat i sexualkunskap utan utbildning i ämnet. Det var inte förrän 2020 som regeringen…


KRÖNIKA: Vikten av att vara utan jullov

21 december, 2021, 15:11 Krönika, Lämna en kommentar

Mat i mängder, filmer man sett minst 15 gånger och hemvändare. Vissa lämnar campus, andra kanske till och med lämnar…


STUDENTBOENDE I ÖREBRO, DEL 2: “TRYCKET KOMMER”

20 december, 2021, 15:44 Lämna en kommentar

När Örebro studentkår öppnade sitt akutboende i november månad var trycket lågt, men hur mycket säger detta egentligen om bostadssituationen…


STUDENTBOENDE I ÖREBRO, DEL 1: LÅGT TRYCK PÅ NOVEMBERS AKUTBOENDE

16 december, 2021, 14:35 Lämna en kommentar

Under pandemin har studenter kunnat njuta av sina föreläsningar på egen ort. Nu när omfattningen av platsbaserad undervisning har ökat…


De osynliga vinsterna av att jobba ideellt på Örebro Kårhus

10 december, 2021, 12:39 Lämna en kommentar

Varje vecka strömmar hundratals studenter till Örebro Kårhus för att dricka en öl på torsdagspuben eller dansa loss på dansgolvet…


Campusförlagd eller digital undervisning – upp till läraren att bestämma?

9 december, 2021, 12:00 Lämna en kommentar

Det är längesedan som vi studenter fick sitta på Campus tillsammans med våra klasskamrater och lärare, och inte i små…


REPORTAGE: HISTORIER FRÅN ETT LEVANDE CAMPUS

30 november, 2021, 10:52 Lämna en kommentar

Om du ställer dig på studentgatan, stänger ögonen, och mentalt blickar tillbaka till samma plats för 20 år sedan kommer…


ÅTERBLICK PÅ DIGITAL UNDERVISNING; VAD TYCKER STUDENTERNA?

17 november, 2021, 13:15 Lämna en kommentar

När pandemin fick sitt fotfäste i Sverige var det snabba ryck som gällde. Nästan över en natt stod universitetets lokaler…