Styrelse

Verksamhetsåret 2020/2021Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen.Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1 juli – 30 juni) och arbetar med övergripande frågor och planering.Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.<br /><br />
FYLLNADSVAL HT20I början av höstterminen 2020 kommer vi annonsera hur du kan fylla ut vår styrelse med just ditt driv och din kompetens! Håll utkik på våra sociala medier!<br />

Oskar Geijersson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Verksamhetsåret 2020/2021Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen.Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1 juli – 30 juni) och arbetar med övergripande frågor och planering.Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.<br /><br />
FYLLNADSVAL HT20I början av höstterminen 2020 kommer vi annonsera hur du kan fylla ut vår styrelse med just ditt driv och din kompetens! Håll utkik på våra sociala medier!<br />

Attessa Nilsson

Vice chefredaktör

Verksamhetsåret 2020/2021Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen.Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1 juli – 30 juni) och arbetar med övergripande frågor och planering.Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.<br /><br />
FYLLNADSVAL HT20I början av höstterminen 2020 kommer vi annonsera hur du kan fylla ut vår styrelse med just ditt driv och din kompetens! Håll utkik på våra sociala medier!<br />