Styrelse

Verksamhetsåret 2017/2018

Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen. Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1a juli-30e juni) och arbetar med övergripande frågor och planering. Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.

Jenniina Martikainen

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Beskrivning av styrelsepost: Min uppgift som chefredaktör är att ha det övergripande ansvaret över tidningen, sköta tidningens externa kontakter och se till att Lösnummer uppfyller sina mål.

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål som chefredaktör är att tillsammans med redaktionen och styrelsen erbjuda Örebrostudenterna studentlivets självklara nyhets- och nöjesplattform! Jag strävar också efter att fortsätta göra Lösnummer till en inkluderande, uppmuntrande och intresseväckande plattform med stor gemenskap både inom vår redaktion och med studenterna.

Emma Möller

Vice chefredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som vice chefredaktör hjälper jag chefredaktören i hennes dagliga arbete. Jag är även redaktionsansvarig, vilket innebär att jag planerar och håller i redaktionsmöten och ser till att våra redaktionsmedlemmar får utlopp för sin kreativitet!

Mål med styrelsearbetet: – Att fortsätta synas bland studenterna – på deras skärmar och runt omkring dem på campus. Väcka intresse och fortsätta göra Lösnummer till studenternas självklara nyhets- och nöjesplattform vad gäller studentlivet. Jag vill även stärka styrelse och redaktion med kärlek och gemenskap. Det är viktigt för mig att varenda kotte i Lösnummer ska känna sig välkommen och viktig och få utlopp för sin kreativitet!

Emilia Hellman

Bildredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som bildredaktör ansvarar jag för Lösnummers fotografer och deras bilder. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med foto och ser till att dessa representerar studentlivet på Örebro universitet på ett rättvist sätt.

Mål med styrelsearbetet: Att Lösnummer med sina bilder ska tala direkt till studenterna. Fotona ska på ett kreativt, unikt och informativt sätt skildra universitetslivet här i Örebro.

Martin Lindow

International editor

Description of the post: The international editor’s job is to organise content for the international pages in the paper and online.

Aim of board work: My goal as international editor is to gather thoughts, interests and everyday matters from both Swedish and international students at Campus Örebro, Campus USÖ, Campus Grythyttan and Campus Alfred Nobel. With contributions from fellow students I wish to create content that is appealing, entertaining and relevant to Lösnummer’s various readers.

Madeleine Cornelius

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: – Min ambition som PR-ansvarig är att fortsätta stärka och marknadsföra Lösnummers varumärke på bästa sätt. Den välkända Lösnummerandan ska genomsyra allt vi gör – från medieinnehållet vi producerar till vår synlighet på både universitetets och Lösnummers olika evenemang. Jag hoppas att i slutet av detta verksamhetsår vara nöjd över Lösnummers fortsatta utveckling som den innovativa studenttidning vi är. Jag hoppas även på en förstärkt relation mellan Lösnummer och alla studenter samt ett ökat intresse för vår verksamhet.

Sara Svärd

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: – Som PR-ansvarig i Lösnummers styrelse är min ambition att se till att Lösnummer fortsätter att utvecklas. Lösnummer är en plats för Örebros studenter att få utlopp för både åsikter och kreativitet, och mitt mål är att fortsätta göra vår plattform tillgänglig för er studenter. Att vi fortsätter synas och siktar högt kommer stärka Lösnummers kreativa anda där ingenting är omöjligt. I slutet av detta verksamhetsår är Lösnummer större än någonsin och vi fortsätter utmärka oss för varje år som går.

Vakant styrelsepost

Annonsansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag har det övergripande ansvaret för annonsering i tidningen och sköter Lösnummers kontakter med organisationer som är intresserade av att synas på vår hemsida och i Studentguiden.

Är du intresserad av att bli Lösnummers annons- och ekonomiansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Vakant styrelsepost

Webb-TV-redaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som webb-TV-redaktör ansvarar jag för Lösnummers webb-TV-produktion. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med vår webb-TV och ser till att den representerar studentlivet på Örebro universitet.

Är du intresserad av att bli Lösnummers Webb-Tv-redaktör? Maila till chefredaktor@losnummer.se!