Styrelse

Verksamhetsåret 2018/2019

Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen. Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1a juli-30e juni) och arbetar med övergripande frågor och planering. Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.

OBS! Än står två styrelseposter tomma! Är du vår nästa annonsansvariga eller international editor?
För att ansöka eller nominera någon annan mailar du till chefredaktor@losnummer.se !

Jenniina Martikainen

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Beskrivning av styrelsepost: Min uppgift som chefredaktör är att ha det övergripande ansvaret över tidningen, sköta tidningens externa kontakter och se till att Lösnummer uppfyller sina mål.

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål som chefredaktör är att tillsammans med redaktionen och styrelsen erbjuda Örebrostudenterna studentlivets självklara nyhets- och nöjesplattform! Jag strävar också efter att fortsätta göra Lösnummer till en inkluderande, uppmuntrande och intresseväckande plattform med stor gemenskap både inom vår redaktion och med studenterna.

Ulrika Winge

Vice chefredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som vice chefredaktör hjälper jag chefredaktören i hennes dagliga arbete. Jag är även redaktionsansvarig, vilket innebär att jag planerar och håller i redaktionsmöten och ser till att våra redaktionsmedlemmar får utlopp för sin kreativitet!

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål som vice chefredaktör är att inspirera, peppa och pusha redaktionen till att utvecklas i sina roller. Man lär genom att göra, och ofta kan man mer än man tror. Jag vill att redaktionen ska få ordentlig uppskattning för sitt arbete och därmed en vilja att producera mer, allt för att ge läsarna högkvalitativ rapportering, granskning och underhållning!

Felicia Widström

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: Mina ambitioner med rollen som PR-ansvarig för Lösnummer är att ytterligare öka läsarantalet, stärka varumärket och redaktionen – en redaktion som genomsyras av god energi, engagemang och välvilja. Detta genom att alltid sträva efter utveckling och framgång i allt vi gör, från innovativa idéer till genomförande och resultat. Jag vill i slutet av detta verksamhetsår stolt kunna säga att intresset för Lösnummer är större än någonsin.

Elin Wiewegg

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: Mina ambitioner som PR-ansvarig är att fortsätta stärka Lösnummers varumärke och skapa ett ökat intresse för vår verksamhet. Detta genom att sträva efter innovation och utveckling i marknadsföring av tidningen. Jag vill även locka fler medlemmar till vår redaktion – en engagerande och kreativ mötesplats där alla studenter kan känna sig välkomna. I slutet av detta verksamhetsår vill jag stolt kunna säga att intresset för Lösnummer som källa för nyheter och underhållning för örebrostudenter är större än någonsin.

Olivia Jändel

Webb-TV-redaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som webb-TV-redaktör ansvarar jag för Lösnummers webb-TV-produktion. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med vår webb-TV och ser till att den representerar studentlivet på Örebro universitet.

 

Oskar Geijersson

Bildredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som bildredaktör ansvarar jag för Lösnummers bildmaterial och bildliga kommunikation. Jag samordnar redaktionens fotografer och ser till att Lösnummers bildmaterial genomgående representerar studentlivet på Örebro universitet på ett rättvist sätt och håller hög kvalité.

 

Vakant styrelsepost

Annonsansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag har det övergripande ansvaret för annonsering i tidningen och sköter Lösnummers kontakter med organisationer som är intresserade av att synas på vår hemsida och i Studentguiden.

Är du intresserad av att bli Lösnummers annonsansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Vakant styrelsepost

International editor

Description of the post: The international editor’s job is to organise content for the international pages in the paper and online.