Styrelse

Verksamhetsåret 2016/2017

Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen. Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1a juli-30e juni) och arbetar med övergripande frågor och planering. Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det kommande verksamhetsåret.

Jenniina Martikainen

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Beskrivning av styrelsepost: Min uppgift som chefredaktör är att ha det övergripande ansvaret över tidningen, sköta tidningens externa kontakter och se till att Lösnummer uppfyller sina mål.

Mål med styrelsearbetet: Att tillsammans med redaktionen och styrelsen sträva efter att erbjuda Örebrostudenterna studentlivets självklara nyhets- och nöjesplattform!

Vakant styrelsepost

Vice chefredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som vice chefredaktör hjälper jag chefredaktören i hennes dagliga arbete. Jag är även redaktionsansvarig, vilket innebär att jag planerar och håller i redaktionsmöten och ser till att våra redaktionsmedlemmar får utlopp för sin kreativitet!

Mål med styrelsearbetet: –

Vakant styrelsepost

Annons- och ekonomiansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag har det övergripande ansvaret för Lösnummers budget och har även kontakt med organisationer som är intresserade av att synas på vår hemsida och i vår papperstidning.

Mål med styrelsearbetet:  –

Är du intresserad av att bli Lösnummers annons- och ekonomiansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Emilia Hellman

Bildredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som bildredaktör ansvarar jag för Lösnummers fotografer och deras bilder. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med foto och ser till att dessa representerar studentlivet på Örebro universitet på ett rättvist sätt.

Mål med styrelsearbetet: Att Lösnummer med sina bilder ska tala direkt till studenterna. Fotona ska på ett kreativt, unikt och informativt sätt skildra universitetslivet här i Örebro.

Vakant styrelsepost

Webb-TV-redaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som webb-TV-redaktör ansvarar jag för Lösnummers webb-TV-produktion. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med vår webb-TV och ser till att den representerar studentlivet på Örebro universitet.

Mål med styrelsearbetet: –

Är du intresserad av att bli Lösnummers Webb-Tv-redaktör? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Martin Lindow

International editor

Description of the post: The international editor’s job is to organise content for the international pages in the paper and online.

Aim of board work: My goal as international editor is to gather thoughts, interests and everyday matters from both Swedish and international students at Campus Örebro, Campus USÖ, Campus Grythyttan and Campus Alfred Nobel. With contributions from fellow students I wish to create content that is appealing, entertaining and relevant to Lösnummer’s various readers.

Madeleine Cornelius

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: –

Sara Svärd

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: –