Styrelse

Verksamhetsåret 2016/2017

Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen. Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1a juli-30e juni) och arbetar med övergripande frågor och planering. Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det kommande verksamhetsåret.

Malin Glimstedt

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Beskrivning av styrelsepost: Min uppgift som chefredaktör är att ha det övergripande ansvaret över tidningen, sköta tidningens externa kontakter och se till att Lösnummer uppfyller sina mål.

Mål med styrelsearbetet: Att Lösnummer är det första studenter tänker på när de vill uppdatera sig om vad som händer i universitetsvärlden!

Amie Chorr

Vice chefredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som vice chefredaktör hjälper jag chefredaktören i hennes dagliga arbete.
Som redaktionsansvarig håller jag i våra redaktionsmöten och ser till att alla redaktionsmedlemmar får utlopp för sin kreativitet.

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål är att Lösnummer ska vara en innovativ nyhetskälla som Örebrostudenterna vänder sig till först och litar på. Jag vill också att alla redaktionsmedlemmar ska känna att de får prova sina bästa och galnaste idéer och se dem utvecklas till fantastiska kreatörer!

Vakant styrelsepost

Annons- och ekonomiansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag har det övergripande ansvaret för Lösnummers budget och har även kontakt med organisationer som är intresserade av att synas på vår hemsida och i vår papperstidning.

Mål med styrelsearbetet:  –

Är du intresserad av att bli Lösnummers annons- och ekonomiansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Emilia Hellman

Bildredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som bildredaktör ansvarar jag för Lösnummers fotografer och deras bilder. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med foto och ser till att dessa representerar studentlivet på Örebro universitet på ett rättvist sätt.

Mål med styrelsearbetet: Att Lösnummer med sina bilder ska tala direkt till studenterna. Fotona ska på ett kreativt, unikt och informativt sätt skildra universitetslivet här i Örebro.

Kevin E Karlsson

Webb-TV-redaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som webb-TV-redaktör ansvarar jag för Lösnummers webb-TV-produktion. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med vår webb-TV och ser till att den representerar studentlivet på Örebro universitet.

Mål med styrelsearbetet: Att kontinuerligt informera och underhålla studenterna på Örebro universitetet med relevanta och nytänkande videoinslag av hög kvalité.

Martin Lindow

International editor

Description of the post: International editor’s job is to organise content for the international pages in the paper and online.

Aim of board work: My goal as international editor is to gather thoughts, interests and everyday matters from both Swedish and international students at Campus Örebro, Campus USÖ, Campus Grythyttan and Campus Alfred Nobel. With contributions from fellow students I wish to create content that is appealing, entertaining and relevant to Lösnummer’s various readers.

Emma Möller

Marknadsföringsgruppen - Kommunikationsstrateg

Beskrivning av styrelsepost: Marknadsföringsgruppen ansvarar för den strategiska planeringen av Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi planerar event, marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål är att engagera såväl redaktionsmedlemmar som studenter i sann Lösnummer-anda! Genom att synas och höras på universitetets tillställningar, samt arrangera egna, kommer vi i Lösnummer vara en självklar del av Örebro universitet och kännas till av studenterna – oavsett om de håller till på campus, campus USÖ eller Grythyttan. Jag vill aktivt vara med och skapa det Lösnummer som vi vill förmedla.

Harun Delic

Marknadsföringsgruppen - PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Marknadsföringsgruppen ansvarar för den strategiska planeringen av Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi planerar event, marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: Ambitionen med min styrelsepost är att kunna öka förtroendet studenter och Lösnummer emellan för att expandera varumärket Lösnummer som både tidning och universitetsartefakt. Jag önskar att i slutet av min styrelsepost kunna självsäkert stå bakom Lösnummers nya approach och att göra Lösnummer till ett samtalsämne på campus. Röra från det daterade till mer moderna, och detta genom att arrangera och marknadsföra Lösnummer på bästa möjliga sätt!

Nathalie Larsson

Marknadsföringsgruppen - PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Marknadsföringsgruppen ansvarar för den strategiska planeringen av Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi planerar event, marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Mål med styrelsearbetet: Med mitt styrelsearbete vill jag bidra till Lösnummers fortsatta utveckling i innovativ anda. Jag hoppas också bidra till en bra energi och kanske en och annan fest eller tillställning för att stärka bandet mellan Lösnummer och studenterna.