(22 gillar detta)
Loading...Loading...
Ledare/Åsikt

”Det är uppenbart att kön påverkar bedömningen av kompetens”

19 april 2012 12 808 visningar 59 kommentarer

DEBATT. ”Jag anser inte att Fullmäktige tar sitt ansvar, när de fyra år i rad väljer män. Dessutom, enligt mig och andra studentpolitiskt aktiva, på grunder som inte har med kompetens att göra. Stämningen under utfrågningen mot mig var kritisk och frågorna detaljerade”. Nadia Moberg, en av tisdagens kandidater till vice ordförande för Örebro studentkår, skriver en debattartikel om valfullmäktige och jämställdhet inom studentkåren.

FUM-valet har vållat en debatt som förhoppningsvis kan leda till något konstruktivt. Det är viktigt att debatten blir relevant och jag vill bidra med mina tankar kring det jag tycker att debatten bör handla om. Örebro studentkår får inte blunda för strukturella problem. Fler kvinnor än män studerar vid Örebro universitetet och är medlemmar i kåren, trots det kommer de fyra senaste presidierna, i och med detta val, ha utgjorts av män.

Jag sökte till vice ordförande eftersom jag ser saker som kan förändras och förbättras. Uppdraget som vice ordförande är primärt utbildningspolitiskt. I tre år har jag engagerat mig i Örebro studentkår och jag har alltid intresserat mig för de utbildningspolitiska frågorna. Uppdrag som utbildningsbevakare, sektionsordförande, studentrepresentant både på universitetet och på Högskoleverket har givit mig många relevanta erfarenheter samt stärkt mig i min tro att vi tillsammans kan förbättra utbildningskvaliteten.
Jag ställde upp i valet utan personlig prestige, min drivkraft var en vilja att få använda mina kunskaper för studenternas bästa, på heltid, väl medveten om att ingen har rätt till ett uppdrag och att det är studentkårens medlemmar genom fullmäktige som väljer sina företrädare. Däremot känns valutgången svårsmält – inte för att jag inte blev vald, utan med vilka motiv valet skedde.
För att förtydliga. Under Fullmäktigemötet fastslogs en verksamhetsplan för Örebro studentkår, i propositionen står bland annat i den inledande texten: ”Vidare bör studentkåren arbeta för att, till större del än idag, vara öppet för mångfald. Speciellt då de två senaste verksamhetsårens heltidsarvoderade enbart bestått av män.” En ganska modest målsättning. Nu blir det fjärde året i rad med endast män som heltidsarvoderade. Är detta en ”slump”? Så uttryckte nämligen min motkandidat och blivande vice ordförande det efter att han blivit vald och jag förde saken på tal.

Oron i mig växte när den blivande vice ordföranden verkar se det som en ”slump” att det har blivit män fyra år i rad. Örebro studentkår är i behov av en djupare och mer problematiserande jämställdhetsanalys. För medlemmarnas skull behövs en levande diskussion i organisationen och valda företrädare behöver aktivt lyfta fram kvinnor för att vi kunna säga oss vara en studentkår för alla. Dessutom ska erfarenheter, kompetens och engagemang värderas. Min förhoppning är att det finns en vilja att diskutera dessa frågor, i Fullmäktige, i presidiet och i sektionerna.

Jag anser inte att Fullmäktige tar sitt ansvar, när de fyra år i rad väljer män. Dessutom, enligt mig och andra studentpolitiskt aktiva, på grunder som inte har med kompetens att göra. Stämningen under utfrågningen mot mig var kritisk och frågorna detaljerade, vilket är bra och viktigt för att granska kandidaterna. Men, det ryktas om att frågorna som ställdes till den manlige motkandidaten inte var lika kritiska och att han inte avkrävdes lika detaljerade svar. Även om detta bara kan verifieras av personer som var på plats så är jag övertygad om att det ligger någonting i det och att det finns en könsaspekt som vi inte får bortse ifrån. Vi behöver också fundera på om själva valprocessen, där hållandet av tal och orerande är avgörande, är jämställd eller om den premierar män och traditionellt ”manliga” egenskaper.

Det är uppenbart att kön påverkar bedömningen av kompetens. Risken är att organisationen stagnerar ju längre vi väntar med att hantera jämställdhetsproblemet inom Örebro studentkår. En fara är att vi diskriminerar kompetens. Det kommer i sin tur leda till ett sämre påverkansarbete, ett försvagat studentinflytande och i värsta fall till och med till en försämrad utbildningskvalitet.

Nadia Moberg

Dela:
  LösnummerText:

  59 kommentarer »

  • Halken skrev:

   Jag vill förtydliga att jag inte sa att det var en slump att det blivit manliga presidier så länge, utan att jag hoppas det är en slump.
   Det kan finnas strukturer som gör att tjejer hålls tillbaka men då måste vi arbeta bort dem, först identifiera dem. Men representationen går längre än så, det finns många grupper som behöver representeras mer.

   Det är svårt att säga hur stort stöd man har ute bland medlemmarna när valet är uppbyggt som det är, men jag hoppas att FUM-delegaterna inte gjort ett val som medlemmarna inte kan stå bakom.

  • Filip skrev:

   Hahaha! Detta är i nivå med uttalanden av Gudrun Schyman, Linda Rosing och Kicki Danielsson!!!

   Det enda som saknas nu är artiklar om hur studentkåren är homofober, rasister och hur de hatar skalliga människor!!!

   Fantastiskt! Helt underbart hur lösnummer löpande får mig att skratta!

  • ZZZZ skrev:

   Inte bara jag som anser att denna artikel är skrattretarnde och på sjukt låg nivå.

   Det verkar som om vissa förespråkar köns val i stället för kompetens val.
   nu saknar jag bara en artikel om kvotering som en lösning på detta problem. Eller vänta är det ett problem att man väljer kompetens före kön? Finns det några vetenskapliga studier på detta?

  • Sluta skrev:

   Att Lösnummer publicerar denna artikel ser jag som ett hån mot hela fullmäktige.

   Till dig Nadia. Förflytta dig några århundraden framåt är du bussig. Den här artikeln stinker

  • Docent skrev:

   Först vill jag tacka Moberg för en väldigt skarp och intellektuellt hederlig artikel. Det behövs mer sånt från aktiva studenter!

   För det andra. När jag läser kommentarerna bekräftas precis det som Moberg är ute efter att problematisera. Genom att använda härskartekniker, raljant retorik och osakliga påhopp blir det uppenbart att Moberg träffar en öm punkt. Ett klassiskt antiintellektuellt självmål som ofta återfinns i kommentarer till artiklar som behandlar könsmaktsordningen. Den första kommentaren har en poäng. Det finns många grupper som strukturellt diskrimineras inom det svenska högskoleväsendet. Det Moberg gör är att utifrån ett genusperspektiv ifrågasätta en av flera diskriminerande strukturer som i det här fallet har bidragit till att en inkompetent person valts före en mer kompetent. Det verkar kommentatorn bortse ifrån.

   För det tredje. Om det är studenter vid universitet som har skrivit kommentarerna till artikeln är det ytterst bekymmersamt. Under studietiden ska studenterna lära sig att argumentera för sin ståndpunkt, tränas i etiska överväganden och förhålla sig kritiskt till allehanda spörsmål. Inget av det ser jag i kommentarerna.

   Sammanfattningsvis, nej det är inte en slump att män särbehandlas. Det gäller inte bara på kåren eller på ÖU utan i hela samhället. Jag ser gärna fler debattartiklar av den här typen från studenter som leder till en konstruktiv och framåtsyftande debatt!

  • Calle skrev:

   För det första – detta är inte en nyhetsartikel utan en debattartikel där Nadia getts möjlighet att personligen berätta utifrån sitt perspektiv. Som jag har förstått det har Andreas fått samma möjlighet. Nadia har valt att gå ut offentligt, men möts nu av anonyma angrepp. Det är fegt.

   ZZZZ – det är ingen som förespråkar det du kallar för könsval. Men faktum är att 60 % av studenterna och 2/3 av ÖS medlemmar är kvinnor, samtidigt som ÖS går in på sitt fjärde manliga presidium. Om du trots detta menar att det inte finns ett jämställdhetsproblem får du gärna delge oss din analys av läget. Det är heller ingen som förespråkar att kompetens ska gå före kön; många har ju en upplevelse av att det är precis just felet som sker i ÖS nu när går in på fjärde året utan kvinnor i presidiet. Det finns massor med kompetenta kvinnor, varför finns inte de i ÖS?

   Sluta – på vilket sätt är Nadias debattartikel ett hån mot Fullmäktige? Fullmäktige är ett det högsta beslutande organet inom ÖS och bestämmer saker som i det långa loppet påverkar alla studenter och lärosätet. Valen som FUM gör måste kunna diskuteras offentlig. Lösnummer är en offentlig plattform där alla som vill kan läsa och diskutera – den som vill ge sakliga förklaringar till hur han/hon röstade är välkommen att göra det!

  • Annika skrev:

   Tack för en väl formulerad artikel Nadia, jag hoppas att den blir startskottet för en saklig, konstruktiv och viktig debatt! Det är synd att några av kommentarerna här ovan håller en sådan låg nivå.

   Uppdraget som vice ordförande är, som du här skriver, primärt utbildningspolitiskt och när en person som så uppenbart brinner för och har stor kunskap i just dessa frågor väljs bort till förmån för en som under fullmäktige tydligt visade en brist på kunskap och engagemang inom detta område blir jag mycket oroad. Det är svårt att se det som något annat än ett uttryck för den könsmaktsordning som vi idag lever i. Jag följer gärna med i den tidsmaskin som tar mig till en framtid där Örebro studentkår, Sverige och resten av världen är jämställd, för där är vi sannerligen inte än.

  • Karin Hillmann skrev:

   Bra artikel Nadia!
   Jag är säker på att din analys är helt riktig. Tyvärr har vi inte kommit längre i 2000-talets Sverige när det gäller jämlikhet.
   Till Filip, ZZZZ och Sluta vill jag bara säga: Väx upp och lämna sandlådeargumentationen bakom er. Kan ni inte hitta några verkliga argument utan bara gå till personangrepp så tycker jag att ni ska hålla era åsikter för er själva. De tillför i alla fall inte någonting till debatten som jag tror att Nadia vill få igång och som verkligen är viktig.

  • Johanna skrev:

   Karin! Jag brukar tycka att debatter blir mer intressanta om man välkomnar olika åsikter, men det kanske bara är jag.

  • Erik skrev:

   Tack Nadia för en bra debattartikel som belyser ett strukturellt problem som är verkligt!

   Att läsa några av de kommentarer som finns till de artiklar som berör det här ämnet gör mig faktiskt mörkrädd, speciellt om kommentarerna kommer från akademiker. Jag trodde att vår generation hade en mer naturlig inställning till jämställdhet och att motverka strukturella problem som sätter upp hinder för enskilda individer. Vanligtvis lyfts det i debatten fram att det är besvärligt om kvinnor skulle bli inkvoterade i styrelser eller liknande just på grund av könet. Men här är det ”tvärtom”. I detta fall har den mest kompetente till posten (Nadia) inte blivit vald utan posten har gått till den andre kandidaten som i sammanhanget har betydligt mindre erfarenhet – och som är man. Stämmer dessutom den stora skillnaden i vilka svar som avkrävts kandidaterna på FUM så visar det än mer tydligt att det finns ett problem att belysa och förändra.

   Låt oss diskutera de problem som finns. Att det för fjärde året i rad enbart är män i presidiet (och tredje året i rad med enbart heltidsarvoderade män i styrelsen) är de facto ett problem, ett problem vi måste komma till rätta med! Det är viktigt att denna diskussion fortsätter och jag hoppas innerligt att den inte avtar utan hålls levande. Studentkåren och universitetet måste främja förändringar för att senare även påverka samhället.

  • Fd kåraktiv skrev:

   Intressant artikel. Hela händelseförloppet framstår som väldigt förvirrat och med olycklig utgång. Den mest erfarna och kompetenta ska väljas och män ska inte inkvoteras pga sitt kön.

   Till Johanna: menar du på allvar att Filip och ZZZ bidrar till jämställdhetsdebatten? Eller är du ytterligare en arg man som vill bidra till att upprätthålla patriarkala strukturer? Tragiskt om så är fallet.

  • Jerry Berglund skrev:

   Måste också hålla med om att det är sorgligt att några som nästa går till angrepp mot Nadia, som enbart belyser ett problem som helt klart just nu existera i ÖS. Det verka helt enkelt vara svårt för tjejer att bli valda till de tyngsta posterna. Jag har all respekt för de som blev valda absolut. Men var ett av dessa val verkligen det bästa ÖS? Han har ju själv beskrivit känslan som konstig, han hade inte väntat sig detta. Nadia är den som har mest kompetens och varit med länge i hetluften. Hon är inte heller den person som gnäller eller hävdar att hon inte kommer någonstans p g a sitt kön, om det inte (som just nu) kan verka vara fallet. Hon är många gånger tuffare än män på det hon gör.

   Jag har absolut inget problem om det skulle bli manligt styre i ÖS för femte gången i rad, eller för den delen kvinnligt i topp för sjätte året i rad (har vad jag känner till aldrig hänt). Bara dessa har det som krävs så har jag absolut inget emot ojämn könsfördelning. De som är bäst lämpade för jobbet, skall ha det. Har aldrig trott på kvotering och gör det inte nu heller. Däremot när man märker att någon får jobbet på mer tvivelaktiga premisser, då känns det inte bra. Hade varit lika illa om det var tjejen som hade sämre kompetens och fått jobbet. Detta tål att diskuteras och vi måste diskutera det. Däremot tror jag inte på varannan damernas. Rätt personen på rätt plats är alltid viktigast. Här frågar jag mig, om detta är fallet. För mig är Nadia det självklara valet till denna post.

  • Sluta skrev:

   Men varför envisas ni med att tro att Halken valdes in för att han är man? Mitt förra inlägg kanske var dagisnivå, men det är ju ingenting i jämfört med hur ni uttrycker er! FUM ansåg att Halken var den mest kompetente kandidaten, han röstades därför fram. Konstigare än så är det inte.

   Är ni för kvotering?

  • Agera skrev:

   Sluta: det är nog ingen som tror att Halken blev vald för att han är man. Men sådana aspekter kan ha spelat roll, som en struktur. FUM ansåg att Halken var den bäst lämpade och det är faktiskt något som flera tycker är just konstigt! Valet har så klart följt alla regler och FUM har gjort ett val de var ålagda att göra, det många väcker kritik mot är varför man valde som man gjorde. Val måste kunna diskuteras, tycker du inte?

   Sen borde debatten resas från denna trista personnivå och istället handla om hur ÖS ska bli bättre på att få fram tjejer i ledande positioner.

  • Halken skrev:

   Jag tycker att det är bra att skriva en debattartikel om ett problem man ser. Det kan mycket väl finnas strukturproblem som gör att kvinnor inte vågar kandidera trots att de är kompetenta, att de metoder som man använder sig av för att föra fram kandidater gynnar traditionellt manliga egenskaper och liknande.
   Jag vet inte hur upplevlsen av att grillas en stund för att sedan tvingas sitta utanför mötet under grillning av andra kandidater och omröstning påverkras av att vara del i en större grupp, kvinnor, som vad jag förstått ofta upplever att de blir utstötta och måste armbåga sig in i sammanhang. Men jag förstår att det kan påverka.

   Däremot blir jag personligen riktigt sårad av kommentarerna som säger att jag skulle vara inkompetent. Det är väl sant att jag inte framhållit vilka kompetenser jag har som skulle vara relevanta som vice ordförande i det material jag presenterat inför en ordförandekandidatur. Men innan ni dömer ut min kompetens kan ni kolla upp saker lite närmare. Om jag tillträder och inte kan göra jobbet alls, då är det fullt förståeligt om ni vill diskutera hur en inkompetent man valdes framför en kompetent kvinna. Men att döma ut FUM som en del i manskonspirationen och förutsätta att bara för att en man blivit vald är han inkompetent är inte jämställdhetsarbete, det är könskrig.

   Vi behöver helt klart fundera över varför vi inte ser fler kandidater (och valda sådana) som är kvinnor, och invandrare, och handikappade…

   Till er som tror att jag valdes för att jag är man: Jag sporras att bevisa att ni har fel. Vänligen återkom.

  • Erik skrev:

   Det är en stor skillnad mellan att säga att någon är inkompetent och att någon har mer kompetens och erfarenhet. Jag tror du kommer göra ett bra jobb som vice ordförande för Örebro studentkår. 

   Däremot är det alldeles uppenbart att det finns samhällsstrukturer som gör att kvinnor inte kan, eller vill, söka sig vidare. Att det är fjärde året med män i ÖS presidium kan visa på en sådan struktur inom ÖS. Ser vi till universitetet är majoriteten av studenterna på grundutbildningen kvinnor men när det gäller doktorander har denna fördelning vänt drastiskt. Detsamma ger då naturligtvis effekter vad gäller tex antalet professorer.  Det är detta som måste diskuteras. Om vi vill att debatten ska komma vidare inom ÖS, ÖU och samhället måste vi lyfta oss från individnivå annars kommer diskussionen aldrig ta höjd och kommer aldrig kunna förändra de strukturer som finns. 

  • Erik lärare skrev:

   Jag vill gratulera Nadia till en oerhört bra artikel! jag blir mörkrädd när jag såg de första inläggen. Kvotering är självklar när det gäller platser som skall väljas. Finns idag överallt.Sign. Filip har nog svårt att skilja på Gudrun Schyman och Linda Rosing.Sign. ZZZZ tycks fortfarande sova, som han gjorde i 4:e klass, där man får lära sig avstavningsregler. Att han törs skriva här, är för mig en gåta. Det är hans åsikter också!Sign. sluta, vet kanske inte att det gått 200 år sedan dessa diiskussioner började. Upplysningstiden kallar vi den. Problemet är uppenbart! Inte bara för det artikeln tar upp, utan för att de lågtstående ” kritiska” inläggen gör att artikeln får vingar!

  • Anders Hallberg skrev:

   Jag publicerade under morgonen detta inlägg på en studiekamrats Facebook-vägg, men då jag antar att alla inte känner alla känner jag att det är relevant att även lägga in den här, då jag anser att den är relevant.

   Först och främst: jag var inte där. Jag vet inte mer än det jag läst i Lösnummer och det jag hört via olika studiekamrater m.fl., så det kan hända att jag missförstått vissa saker. I så fall ber jag att ni bortser från dessa på grund av min okunnighet om fallet, eller påtalar dem så att min okunnighet kan omvandlas till kunnande och vetande.

   Ni har rätt i att det finns ett strukturellt samhälleligt problem, det håller jag med om. Men alla kvinnor kan inte i alla lägen spela ut könskortet.

   ”Jag anser inte att Fullmäktige tar sitt ansvar, när de fyra år i rad väljer män.”

   Om Fullmäktige tar sitt ansvar eller inte tänker jag inte gå in och orda om, det får stå för andra, men att avfärda FUM som kvinnodiskriminerande endast för att man själv förlorat utan invändningar är oansvarigt. Och skämsigt.

   ”Jag ställde upp i valet utan personlig prestige, min drivkraft var en vilja att få använda mina kunskaper för studenternas bästa, på heltid, väl medveten om att ingen har rätt till ett uppdrag och att det är studentkårens medlemmar genom fullmäktige som väljer sina företrädare. Däremot känns valutgången svårsmält – inte för att jag inte blev vald, utan med vilka motiv valet skedde. […] Oron i mig växte när den blivande vice ordföranden verkar se det som en ”slump” att det har blivit män fyra år i rad. Örebro studentkår är i behov av en djupare och mer problematiserande jämställdhetsanalys.”

   Att naturen är slumpad så att blixten ibland kan slå ner på samma ställe fler än en gång är ingen nyhet. Ändå verkar Moberg överraskad över att slumpen ibland även råder på andra ställen än inom naturvetenskapen. Citattecknen Moberg satt kring ordet ”slump” i den ovan citerade texten är heller inte utplacerade av någon ”slump” om vi säger så. Även om sarkasm och ironi är spännande stilfigurer så gör de sig inte ofta så bra i skrift när de används av personer som inte behärskar dem. Här är de tänkta att användas som ett sätt att underminera sin, i det här fallet, motkandidats trovärdighet.

   ”Stämningen under utfrågningen mot mig var kritisk och frågorna detaljerade[…] [m]en, det ryktas om att frågorna som ställdes till den manlige motkandidaten inte var lika kritiska och att han inte avkrävdes lika detaljerade svar. Även om detta bara kan verifieras av personer som var på plats så är jag övertygad om att det ligger någonting i det och att det finns en könsaspekt som vi inte får bortse ifrån.”

   Mobergs resonemang visar sig ju vid en närmare granskning vara grundat på lösa (förhoppningsvis) ogrundade spekulationer. Att hävda någons skuld och sedan anföra så här svaga bevis är pinsamt. De enda som kan bekräfta eller vederlägga hennes påstående är ju de (eventuella) genusförrädare som utfrågade henne och Halken innan valet ägde rum.

   Så visst finns det ett problem, men det finns också en gräns. Att hojta könsdiskriminering varje gång en kvinna inte får som hon vill är lätt. Det är även lätt att hojta antisemitism om jag inte tycker om en tecknad serie (http://www.paparkaka.com/roc_20101029_big.gif) eller att skrika rasism när kulturministern äter tårta (även om det sistnämnda faktiskt var riktigt smaklöst gjort av kulturministern).

  • Kårmupp skrev:

   Efter att ha blivit rekommenderad att läsa den senaste veckans artiklar om kårvalet har jag nu gjort så och kan konstatera följande.

   1. Det finns en kandidat, välkänd i högskolesektorn, med en dokumenterad erfarenhet av att arbeta med frågor som rör utbildningskvalitet, studentinflytande och att mobilisera studenter på gräsrotsnivå. Har ett brett kontaktnät lokalt såväl som nationellt inom utbildningspolitiken. Trots det väljs en kandidat (kanske inte fullständigt inkompetent men likväl inte lika kompetent som den som inte väljs).

   2. Den återvalda ordförande (Grattis!) säger sig ha samarbetssvårigheter med den som slutligen väljs som vice ordförande. *varningsklocka FUM (!?)*

   3. Kandidaterna verkar ha behandlats olika av fullmäktige. Det är inte upphov till att använda begrepp likt ”könskrig”. Däremot är det värt att med ett vetenskapligt förhållningssätt ifrågasätta hur det kommer sig att män via spökkvotering för poster på er kår. (Vilket den här artikeln gör)

   4. Valet verkar ha borsett ifrån befintliga åsiktsdokument. Ett drag som i påfallande utsträckning inom kårvärlden gynnar män utan tillräcklig kompetens.

   5. Sammantaget är det tillräckligt för att ifrågasätta FUMs verkliga ambitioner i presidievalet. Gällde valet att tillse att Örebros studenter fick ett kunnigt och effektivt presidium under nästkommande verksamhetsår eller att välja in en ”kompis”.

  • Kvinnlig student skrev:

   FÖR UPPLYSNING:
   Låt oss klargöra en sak: Hallqvist blev kritiskt utfrågad! Både under den öppna hearingen och under fullmäktigemötet – kanske till och med mer kritiskt utfrågad än de andra kandidaterna.

   Däremot blev han kritisk utfrågad till posten som ordförande för Örebro studentkår och inte för posten som vice ordförande. Under sittande möte var Nadia Moberg den mest kompetenta kandidaten inom de frågor som en vice ordförande ska ansvara för, vilket det inte togs hänsyn till. Hon var även den kandidat vars åsikter om hur studentkåren ska styras stämde bäst överens med Örebro studentkårs ordförande Jacob Höglund, som vice ordförande faktiskt ska samarbete med.

   Hallqvist gjorde så pass bra ifrån sig i sitt kandiderande till ordförande att han utsågs till vice ordförande på ”gamla meriter”. Det blir extra tydligt när Hallqvist själv poängterar att han måste läsa in sig på frågorna. Med det INTE sagt att jag tror att Hallqvist kommer att göra ett dåligt jobb som vice ordförande, för det är jag övertygad om att han inte kommer att göra. Jag tror inte heller att fullmäktige består av kvinnofientliga som medvetet röstade fram Hallqvist för att han är man. Kanske bör det rent av tilläggas att beslutet togs efter klockan ett på natten och att det på mötet närvarande skickliga retoriker och debattörer som förde sin talan om vilken kandidat som borde väljas.

   Samtidigt kan det finnas strukturer i studentkåren och i samhället i stort som gynnar män och därför välkomnar jag debatten om jämställdhet inom Örebro studentkår.

  • Kårmupp skrev:

   Dessutom, efter att ha läst Anders Hallberg kommentar m.fl. är det lätt att förstå att det inte kan vara lätt att vara engagerad kvinna i Örebro studentkår. Tråkiga personpåhopp blandas med rent trams.

   Hallberg läser artikeln som djävulen läser bibeln. Den bottenlösa ovetenskaplighet som Hallberg ger uttryck för är något jag hoppas att få studenter lider av vid Örebro universitet annars får ni se över forskningsanknytningen i utbildningen.

  • Calle skrev:

   Kvinnlig student: Det är ingen som sagt att FUM ”medvetet röstade fram Hallqvist för att han är man”. Strukturer är sällan så medvetna. Det är belagt i forskning att kvinnor ofta granskas hårdare och får andra sorters frågor än som söker samma post. Detta är så klart ingen enskild persons fel utan just en struktur som man medvetet måste arbeta med.

   Som Nadia skriver behöver man också se över om formerna för valet gynnar och missgynnar olika sorters personer. Det kanske inte är så bra – varken ur jämställdhetsperspektiv eller andra perspektiv, att retorisk förmåga är så oerhört viktigt som det är idag.

   I mina ögon är man inte automatiskt kvalificerad till uppdraget som vice bara för att man var en stark ordförandekandidat. Det är två olika uppdrag med olika ansvarsområden. Vice ska arbeta mycket med utbildningspolitik.

   Andreas har många kompetenser och goda erfarenheter, och bör absolut ha en position i ÖS där han kan arbeta med engagemangsskapande och organisation. Men jag tycker att uppdraget som vice ordförande är fel plattform. Uppdraget är inte fritt, utan kretsar kring utbildningspolitik, och då borde FUM också välja den som har mest utbildningspolitisk kompetens. FUMs frågor till kandidaterna borde också kretsa kring det som jobbet (enligt arbetsbeskrivning och verksamhetsplan) handlar om, alltså utbildningspolitik och utbildningsbevakning.

  • Erik skrev:

   ”Nu blir det fjärde året i rad med endast män som heltidsarvoderade. Är detta en ”slump”? Så uttryckte nämligen min motkandidat och blivande vice ordförande det efter att han blivit vald och jag förde saken på tal. ”

   Vet inte hur Nadia räknar, men under 2008/2009 var det 2 män och 2 kvinnor, och under 2009/2010 var det två män och två kvinnor på de politisk heltidsarvoderade. Då blir det en uppenbar lögn att kalla det för att det är fjärde året i rad med endast män som heltidsarvoderade.

  • Anders Hallberg skrev:

   Jag tycker f.ö. personligen att det är pinsamt att så många avfärdar FUM som ett gäng misogyna ryggdunkare.

  • Anders Hallberg skrev:

   Tack för kritiken, Kårmupp.

  • Anders Hallberg skrev:

   Hoppas f.ö. att fler är som du, för det är viktigt att frågor som denna lyfts och debatteras, vilket nu är konsekvensen av Mobergs utspel. Men, Kårmupp, tycker du att det är ok att spela på könskortet jämt?

  • Calle skrev:

   Anders Hallberg –

   ”Ni har rätt i att det finns ett strukturellt samhälleligt problem, det håller jag med om. Men alla kvinnor kan inte i alla lägen spela ut könskortet.”

   Nadia kan ju omöjligen hållas ansvarig för vad andra kvinnor i andra organisationer gör. Debatten måste handla om ÖS och detta val. Och faktum är att ÖS nu går in på sitt fjärde helmanliga presidium. Är inte det värt att problematisera?

   ”Om Fullmäktige tar sitt ansvar eller inte tänker jag inte gå in och orda om, det får stå för andra, men att avfärda FUM som kvinnodiskriminerande endast för att man själv förlorat utan invändningar är oansvarigt. Och skämsigt.”

   Vad är din grund för att Nadia belyser frågan bara för att hon själv förlorade valet? Detta blir som sagt fjärde året utan kvinnor i presidiet – trots att 60 % av studenterna och 2/3 av ÖS medlemmar är kvinnor! Jag tycker att det är en alarmerade snedvridning som ÖS behöver arbeta med. Sedan har frågan så klart aktualiserats i samband med valet, så är det ju ofta.

   ”Att naturen är slumpad så att blixten ibland kan slå ner på samma ställe fler än en gång är ingen nyhet. Ändå verkar Moberg överraskad över att slumpen ibland även råder på andra ställen än inom naturvetenskapen.”

   Blixtar är naturfenomen. Val i politiska organisationer är inte naturfenomen, utan sociala fenomen. Anser du att det är en slump att ÖS fyra år i rad har valt manliga presidium? Jag tror inte att det är en slump.

   ”Citattecknen Moberg satt kring ordet ”slump” i den ovan citerade texten är heller inte utplacerade av någon ”slump” om vi säger så.”

   Nadia har valt att ha citattecken eftersom hon citerar Andreas Hallqvist. Det är väl inte så konstigt?

   ”Mobergs resonemang visar sig ju vid en närmare granskning vara grundat på lösa (förhoppningsvis) ogrundade spekulationer. Att hävda någons skuld och sedan anföra så här svaga bevis är pinsamt. De enda som kan bekräfta eller vederlägga hennes påstående är ju de (eventuella) genusförrädare som utfrågade henne och Halken innan valet ägde rum.”

   Vad är det för närmare granskning du talar? Jag var där, och upplevde att stämningen redan från början var mer kritisk mot Nadia. Jag tyckte inte heller att FUM gjorde en relevant kompetensbedömning. Posten som vice rymmer en rejäl del utbildningspolitik – trots detta handlade inte utfrågningen om det.

   Det är nog inte heller Nadias avsikt att ”bevisa” någonting. Hon har skrivit en artikel om hur hon upplevde det. Det är omöjligt att bevisa eller motbevisa vad som har sagts mellan Nadia och Andreas.

   ”Att hojta könsdiskriminering varje gång en kvinna inte får som hon vill är lätt. Det är även lätt att hojta antisemitism om jag inte tycker om en tecknad serie”

   Som sagt, Nadia kan omöjligen hållas ansvarig för vad andra personer gör.

  • Calle skrev:

   Hallberg – varifrån har du fått att Nadia ”jämt” spelar på det så kallade könskortet? Det är heller ingen som har påstått att Nadia skulle ha fått uppdraget bara för att hon är kvinna. Förstår i ärlighetens namn inte var du har fått det ifrån.

  • Anders Hallberg skrev:

   Calle: Det har jag aldrig påstått. Jag ber om ursäkt ifall det var så det uppfattades. Det är i så fall ett beklagligt misstag från min sida.

  • Lösnummer
   Lösnummer (author) skrev:

   Förtydligande gällande män i presidium:

   09/10: Två män (Joakim Nilsson och Magnus Ahlin) fram till några månade innan årets slut, då en av dem hoppade av och ersattes med en kvinna (Johanna Bergman Laurila)
   10/11: Två män (Erik Pedersen och Fredrik Jonsson)
   11/12: Två män (Jacob Höglund och Morgan Berglund-Williams)
   12/13: Två män (Jacob Höglund och Andreas Hallqvist)

   Nästa år blir alltså fjärde året i rad med ett manligt presidium, som det valts från början under val-FUM.

  • Anders Hallberg skrev:

   Jag gjorde även klart och tydligt i mitt första inlägg att mina synpunkter grundas på den information jag har i frågan, dvs lösnummerartikeln och info från tredje man som närvarat, vilket jag själv, som jag tydligt klargjort, inte gjorde.

  • Erik skrev:

   Sakupplysning!

   Erik du skriver här ovan att Nadia räknar fel när det gäller fyra år av män i ÖS presidium. Detta är faktiskt något som stämmer. Ända sedan verksamhetsåret 09/10 har FUM valt män till presidiet. Presidiet i detta fall består av ordförande och vice ordförande.

   ?2009/2010 Nilsson/Ahlin väljs av FUM (män)
   2010/2011 Pedersen/Jonsson (män)
   2011/2012 Höglund/Berglund-Williams (män)
   2012/2013 Höglund/Hallqvist (män)

   Till detta så har samtliga heltidsarvoderade i styrelsen sedan 2010/2011 varit män. Detta blir mao fyra år av män i presidiet och tre år av enbart män som heltidsarvoderade i styrelsen.

  • Calle skrev:

   Wretling – vi talar om presidiet, ordförande och vice ordförande. I år är det bara ordförande och vice som har arvoderade styrelseplatser, därav förvirringen. Dessa personer har FUM valt till presidiet de fyra senaste åren:

   2009/2010 Nilsson/Ahlin väljs av FUM (män)
   2010/2011 Pedersen/Jonsson (män)
   2011/2012 Höglund/Berglund-Williams (män)
   2012/2013 Höglund/Hallqvist (män)

  • Fredrik Jonsson skrev:

   Jag tänkte kommentera händelseförloppet under fullmäktige.

   Vi börjar med en utfrågning av ordförandekandidaterna med efterföljande debatt i FUM. Diskussionen här handlar om vilken riktning ÖS ska ta, ska vi fortsätta på den väg som vi slagit in på iom den organisationsförändring som gjordes för ett år sen, då är Jacob rätt val, vill vi däremot ha en förändring så är det Andreas som ska väljas. Det diskuteras länge kring detta och de båda kandidaternas fördelar vägs fram och tillbaka mot varandra. Till slut så blir det då valdags och Jacob väljs. Till detta ska även nämnas att Jacob fick frågan om hur, om han väljs och Andreas ställer upp till Vice ordförande, om han kan samarbeta med Andreas som Vice, och svaret blir då ett rakt och tydligt nej, han upplever att deras åsikter står alldeles för långt ifrån varandra för att ett effektivt samarbete ska kunna ske i presidiet vid den situationen.

   Nu är det dags för utfrågning av kandidaterna till Vice ordförande, eller kandidaten som det än så länge är. Innan detta börjar så tillfrågas Andreas om han är intresserad av att frinomineras till Vice ordförande. Svaret blir väldigt svävande. ”Nja, mja jag vet inte, kanske. Jag får ha samma princip som min nominering till ordförande, om någon nominerar mig så ställer jag upp” Efter detta så följer en lång diskussion kring hurvida Andreas ska frinomineras eller inte. Många menar att han har ju faktiskt många bra idéer som kan vara nyttiga. Diskussionen mynnar ut i att en frinominering lämnas in.

   Till slut så börjar nu alltså utfrågningen av kandidaterna till Vice ordförande. Under den här utfrågningen så säger Andreas rakt upp och ner att han inte har full koll på vad posten faktiskt innebär, och det framkommer att han har dålig koll på postens viktigaste (i min mening) funktion, det utbildningspolitiska ansvaret. Som motståndare har han en kandidat som är väl införstådd i postens arbetsbeskrivning, har koll på ÖS utbildningspolitik och har arbetat med dessa frågor inte bara lokalt, utan även nationellt som studentrepresentant hos Högskoleverket.

   Diskussion följer i FUM. Diskussionen känns dock i min mening igen från den som tidigare hölls kring ordförandevalet. Riktningen är vald iom att man valt Jacob till ordförande, vem kompletterar nu honom och hans organisationssyn bäst. Är det som så att lika barn inte alltid leka bäst? Kan Andreas genomföra de förändringar som han vill inom ramen för Jacobs organisation? Den utbildningspolitiska aspekten av posten diskuteras knappt.

   Kan det vara som så att det Andreas lyfte under ordförandevalet har fastnat hos fullmäktige? Att det någonstans finns en tanke hos ledamöterna att ”han var ju ändå rätt bra” som får stå över det kritiska granskandet av kandidaterna och som gör att man i stort sätt ignorerar arbetsbeskrivningen för posten när man sedan ska välja? För det är uppenbart när man ser till arbetsbeskrivningen, visionsdokument, åsiktsdokument och verksamhetsplan att Nadia är den mest kompetenta personen för posten.

   Det känns för mig som att det finns ett strukturellt odemokratiskt system i valprocessen där Andreas i det här fallet har fått mycket mera tid att göra ett intryck på fullmäktige eftersom han redan presenterat sig och utfrågats under ordförandevalet och nu får göra det igen på Vice ordförande. Lägg därtill att valet av Vice ordförande var lagt efter ordförande och därmed hamnade mellan halv 1 och halv 2 på natten (ungefär) när fullmäktige börjar bli trötta och mosiga i huvudet efter att ha suttit på möte sen 16.00 så är det inte konstigt att fullmäktige har svårare för att lyssna och ta in ny information.

  • Stella skrev:

   Det är inte så pass ofta man får läsa artiklar av kandidater som inte har blivit valda till en post, och absolut inte sådana som är ‘dignified’, men detta är ett sådant artikel.

   Att prata om könsdiskriminering är alltid svårt och det är ännu svårare när det handlar om riktigt situationer och riktiga människor. Men det betyder inte att det inte ska göras heller.

   Det är dags att se till strukturerna och förstå att samma möjligheter betyder inte lika möjligheter. Att människor som lyfter könsdiskriminering till debatten inte nödvändigtvis vill se kvotering. Att man kan vara kvinna betyder inte det att man är överkänslig och bortskämd. Kan ni snälla skärpa er?

   Har ni en FUM som fyra år i rad väljer men som presidialer så måste ni se över valsystemet. Har ni dessutom antagit VP som säger att ni ska hantera problemet så är det uppenbart att även FUM anser att detta är ett problem.

   Men för att valen ska bli mer tillgängliga och rättvisa kan man inte vänta tills FUM sitter där och ska rösta utan jämställdhetsarbetet ska integreras i hela verksamheten om det ska ha nån chans att lyckas.

   Det som ni behöver fråga er själva, ni som inte tror på det som Nadja skriver, är: går ni/ÖS miste om kvinnors kompetens i och med att det finns bara män i ledande positioner? När ni vet svaret till den frågan kan ni börja diskutera problemet på riktigt (alldeles oavsett vad svaret bli)

   Tack Nadja för att du lyfter problemet.

  • Kompetens skrev:

   Tack Nadia för en superviktig och intressant artikel!

  • Liv skrev:

   Fram för kvotering!
   Att vara ordförande eller vice ordförande för en studentkår är ett förtroendeuppdrag. Det innebär att uppgiften är att representera väljarna/medlemmarna. Det handlar alltså inte om ett vanligt arbete. Vid riksdagsval och när regeringen utses används kvotering eftersom man insett att det är enda sättet att få in tillräckligt många kvinnor i politiken. Kvotering behöver tydligen också tillämpas vid valen i Örebro Studentkår eftersom det är uppenbart att man inte lyckats bryta med de strukturer som gynnar män när personer till presidiet utses. När de ålderdomliga strukturerna inte längre styr kan kvoteringen tas bort!

  • Draper skrev:

   Problemet ligger väl i första hand att medlemmarna inte bry sig om valen. Alla tre valen. Cirka 4% rösta i valet för FUM och många sektioner fyllde inte ens platserna till FUM.

   Det är ett problem som borde fixas. Många visste säkert inte om det var val till KS och många vet inte om hur det går till.

   Jag var inte med på FUM i tisdags så jag kan inte ge kommentarer på det men så förhoppningsvis rösta FUM för verksamhetsåret 11/12 på de personer de ansåg bäst för Studentkåren. Jag vill även påpeka att FUM består av kvinnor dock så vet jag inte av hur många.

   Personangreppen mot Halken och Nadja är inte bra för Studentkåren. Utan flera steg tillbaka.

   Och om vi börjar med kvotering så finns det en chans att person som valdes kommer tro att valdes på grund av kön och inte av kompetens.

  • Mikael Glännström skrev:

   Det problematiska här tror jag inte handlar om kön. Självklart är det ett problem i sig att kvinnor ifrågasätts och granskas mer strukturellt och inte kommer fram till lika många ledarpositioner på grund av detta, eller kanske på grund av att viljan att kämpa mattas av med tiden.

   Problemet i detta, och många andra fall, är att FUM inte är tillräckligt insatta i sakfrågorna. Förmodligen hade många FUM delegater inte en aning om vad vice ordförandeposten innebär i praktiken och kunde därför inte göra en bedömning om vilken kandidat som var mest lämpad för posten.

   De gick istället (inte alla, men majoriteten) på vilka de gillade mest, vilka de kanske kände till mest. Det framgår tydligt av Fredrik Jonssons redovisning av förloppet att FUM inte följt särskilt demokratiska processer vid valet.

   Som tidigare FUM delegat kan jag inte göra annat än att verifiera detta. Oftast väljs personer som är mest kända av FUM, snarare än de som är mest lämpade till posterna. Detta på grund av lathet att sätta sig in i FUM handlingarna och sakfrågorna.

   Det finns fler problem med FUM. För inte så länge sedan var närvaron ett stort problem. Ett möte varannan månad ett problem? Hur seriöst tar man då sin post?

   Skärpning! Ställ högre krav på FUM. Eller er själva, om ni är med i FUM.

   (nu ska inte detta generaliseras. de flesta delegater är säkert jätteduktiga och insatta. jag ska villigt erkänna att jag själv inte var det.. och att jag blev invald till FUM mer som av en slump än som ordentligt intresserad.)

   (jag tror Halken kommer göra ett bra jobb och kritiken är inte ämnad åt att förklara honom inkompetent, för han är säkerligen engagerad och duktig)

  • Mikael Glännström skrev:

   Jag är alltså en föredetta FUM delegat. Det framgick kanske inte.

  • Henrik B N skrev:

   Det både antyds och påstås att du är en dålig förlorare, men din välformulerade artikel är exakta motsatsen. Trots att du på ett så galet sätt avvisats från kåren så står du upp för vad som är rätt och blottlägger ett ojämlikt system. Och det dessutom när du vet vilka negativa och inskränkta kommentarer som kommer kastas på dig. Du gör kort och gott det kåren borde göra. Starkt, modigt och imponerande!

  • Halken skrev:

   Jag tror att det är svårt att säga att kvinnor överlag är sämre på att tala för sig och visa retorisk förmåga, men som tidigare påpekats (kanske i kommentar till annan artikel) är Corax överrepresenterade (och tidigare de sektioner som idag motsvaras av Corax).
   Inom ramarna för Corax finns statsvetenskap, retorik och annat som gynnar förmågan att presentera sig fullgott med det upplägg som valet har idag. Det är inte dåligt att få visa sin starka sida, men jag tycker att kandidater inte får visa sin starka sida om det inte är att tala för sig och besvara frågor.

   Jag hoppas att vi kan arbeta med kandidaternas presentationer och ge alla möjligheten att visa upp sig på det sätt de själva kommer fram bäst i. En hearing och en utfrågning på sittande möte behöver kompletteras med mingel, debatter, många olika sätt att presentera sig själv som kandidat.
   Dessutom måste fler uppmuntras att ställa upp, jag ställde upp trots en övertygelse att FUM inte skulle välja någon som kom ”utifrån” och är glatt förvånad att ha fel om det. Jag vill att fler ska känna att de har möjlighet att påverka. Valdeltagandet måste upp, antalet nominerade till FUM och andra poster måste upp.

   Jag hoppas och tror att jag kan använda de kompetenser jag har för att få arbetet gjort, även om jag måste hitta andra sätt att göra det än vad som gjorts tidigare år. För jag känner att det är det jag blev vald på: Ett löfte att göra saker på andra sätt.

  • Docent skrev:

   Tyvärr verkar inte diskussionen i tråden ha lyfts särskilt mycket sen jag var här senast. Kritikerna har ännu att presentera en argumentation innehållandes något av relevans. Dessutom framstår det som att den politik som presenteras i Halkens inlägg ovan inte direkt är ett svar på Mobergs kritik mot kåren, inte heller är det direkt någon politik att gå till val på? Jag hade förväntat mig och hoppats på en mer ideologisk och saklig respons på artikeln, inte tomma ord om att fler måste engageras.

   Om representanter för Corax, vad det än är, finns representerade som kritiker till Mobergs artikel har dessa mycket kvar att bevisa om Halkens tes om deras retoriska skicklighet ska ha någon bäring. Det framstår snarare som att kritikerna stärker Mobergs resonemang om att kåren har jämställdhetsproblem.

  • Fredrik Jonsson skrev:

   Docent: Corax är en sektion inom studentkåren som representerar studenter inom humaniora och samhällskunskap. Det är alltså ingen organisation som är kritiska mot Moberg. Det Halken hänvisar till är att studenter inom detta utbildningsområde de senaste åren har varit överrepresenterade bland kårens arvoderade.

  • Halken skrev:

   Och med det vill jag säga att det verkar som det finns strukturer som gynnar vissa personer. Att kvotera fungerar inte som lösning, eftersom vi då behöver se till att ha varannan damernas, varannan invandrarnas, varannan äldre studenters, varannan inflyttads, varannan ekonomernas…
   Det håller inte att kvotera och vänta på att strukturerna ska lösa sig av sig självt.

   Vi måste ha ett aktivt arbete med att identifiera och motverka strukturer som håller tilbaka vissa grupper eller lyfter fram andra på bekostnad av andra (och därigenom håller tillbaka alla andra).
   Ett led i detta är att ha flera olika metoder som får samverka för att presentera kandidater, så kan olika personlighetstyper komma fram och visa sin kompetens. Både personer med traditionellt kvinnligare drag, män som kvinnor, och personer som på annat sätt inte gynnas av att ha tal och utfrågning.

   Det är ett ideologiskt svar. Inte med den uttalade genusprägel som ”Docent” verkar efterfråga (och om man går under ”Docent”, borde man inte då veta något om Universitetsanknutna organisationers uppbyggnad?) utan med ett perspektiv att fler måste engageras och motiveras att våga ta för sig oavsett kön eller vad man nu kan känna håller en tillbaka.
   ”Docent” får tycka hur mycket som helst att det inte är något att gå till val på, men det har jag gjort och FUM har uppenbarligen ansett det vara ett hållbart argument. Jag kan inte bryta den manliga dominansen genom att bli kvinna, men kanske jag kan använda andra verktyg för att försöka bryta manlig, svenskfödd, HumUS-students dominans. För jag vill inte vinna ett val på att vara man OCH JAG TÄNKER BEVISA ATT SÅ INTE ÄR FALLET. Jag tänker bevisa att jag är kompetent att utföra uppgiften, även om jag måste göra det på ett annat sätt än Nadia skulle ha gjort.

  • Kompetens skrev:

   Vilket snömos. Den som läser och förstår Nadias artikel och Docents kommentarer förstår att det som efterfrågas är en seriös, välgrundad och intellektuell debatt om hur inkompetenta män positivt särbehandlas pga sitt kön. Det har aldrig handlat om kvotering. Ingen har heller ansett det nödvändigt eller för den delen önskvärt att kandidater ska byta kön, att ens insinuera det visar på att man inte förstått vad diskussionen handlar om. Sen är det inte lite konstigt att Halken känner sig så träffad så fort inkompetens och maktnormer kommer på tal?? Handlar det om självcentrism, osäkerhet eller att artikeln faktiskt är briljant?

  • F.D skrev:

   Skitbra artikel!

  • Docent skrev:

   Tack Fredrik Jonsson för sakupplysningen. Jag förstår däremot inte vad Halken menar när han skriver:

   ”Det håller inte att kvotera och vänta på att strukturerna ska lösa sig av sig självt.”

   Vad betyder ”… vänta på att strukturerna ska lösa sig av sig självt.”? Uppriktigt nyfiken.

   Inte heller förstår jag logiken i följande fras:

   ”Inte med den uttalade genusprägel som ”Docent” verkar efterfråga (och om man går under ”Docent”, borde man inte då veta något om Universitetsanknutna organisationers uppbyggnad?)”

   Inte för att det spelar någon roll för Mobergs artikel, men jag ska bevärdiga dig ett svar. Jag ska försöka vara pedagogisk och kommer tillbaka till det där med retorik som nämnts tidigare i tråden.

   Grunden i en trovärdig och framgångsrik retorik bygger på att den framstår som logisk. Den behöver inte alltid var logisk utan kan också luta sig mot ethos- eller pathosargumentation. Just hur en trovärdig linjeargumentation ser ut är något de allra flesta studenter lär sig under den första terminens metodkurs. De allra flesta som läser den här tråden, inklusive Halken, har troligtvis tagit några högskolepoäng. Tveksamt är väl om kritikerna har studerat retorik, genusvetenskap eller statsvetenskap, men det är oviktigt.

   När du säger A – Om man går under docent och B – att jag borde veta något om Universitetsanknutna organisationers uppbyggnad så antyder du att C är att jag inte gör det även om du säkrar upp med ett frågetecken. Nu blir ditt resonemang varken hållbart eller trovärdigt eftersom ditt påstående är fullständigt bottenlöst. Du vet absolut ingenting om mina kunskaper om akademiska organisationers struktur eller uppbyggnad. Du underbygger inte heller din antydan med någon teoretisk grund. Dessutom definierar du inte akademiska organisationer (SULF, SUHF, EUA, lärosäten, studentorganisationer, fakulteter, ESU, institutioner, råd, sektioner, studiegrupper…?) Du får gärna förtydliga om du vill ha en diskussion om akademiska organisationer, du känner säkert till att det är ett hett ämne såhär i autonomitider.

   Sättet du uttrycker dig på blir trots allt intressant mot bakgrund av Mobergs artikel. Det kan jag skriva hur mycket som helst om men nöjer mig med att konstatera att män på maktpositioner ofta undkommer obekvämligheter med svepande påståenden.

  • Halken skrev:

   Okej, ”Docent”. Jag har ingen aning om vem du är, men det är för att du gömmer dig bakom ett alias.
   Det betyder att allt jag kan anta om din person är det du vill uttrycka genom valet av alias. ”Docent” antyder att man är docent och varit knuten till lärosätet ett bra tag. Då kanske man borde känna till något om studentkåren vid lärosätets uppbyggnad och ha någon igenkänning för namnet Corax. Eller så är det så att ”Docent” inte är docent, utan försöker skapa en falsk bild av sin kunskapsbas. I så fall så är det såklart inte konstigt om min bild av ”Docent” inte stämmer med personen som gömmer sig bakom aliaset.

   En orsak att jag inte definierar ”akademiska organisationer” är att jag inte nämner den termen någonstans. Att hävda att jag brister i argumentationen som inte definerar något jag inte ens använder mig av låter lite klurigt för mig, men man kanske lär sig det i något av de ämnen jag inte läst.

   Nog om påhoppen på mig från anonym kommentator, över till att förklara vad jag menar med ”Det håller inte att kvotera och vänta på att strukturerna ska lösa sig av sig självt.”

   Det är väldigt enkelt. Man kan inte kvotera in kvinnor och hoppas att de strukturer som håller kvinnorna tillbaka (och därmed gör kvoteringen nödvändig) ska försvinna av sig själva. Man måste aktivt arbeta för att identifera och förändra dem. Man kan välja att kvotera in kvinnor under tiden man arbetar med att förändra strukturerna om det inte finns tid att vänta (vilket det ofta gör i t.ex. arbetslivet där omsättningen av personer inte är 1-2år). Men kvotering är inte ett sätt att förändra strukturer, om det inte är ett verktyg mot avsaknad av förebilder – i det fallet så skulle jag säga att det är ett dåligt verktyg eftersom det är svårt att se upp till någon som är inkvoterad till sin plats, men det är ändå ett verktyg att överväga.

   Ni får gärna kalla det tom retorik, än så länge är det tom retorik – som alla kommentarer här är – men jag har fått en chans att verkställa delar av det jag sagt att jag vill göra och ert case kommer påverkas kraftigt av hur mycket faktiskt arbete jag lägger ner och hur mycket resultat det ger.

  • Docent skrev:

   Anonym, kritisk och intresserad visst, men påhopp? För att vara väldigt tydlig, jag har ingen koppling till Örebro och har aldrig haft. Dessutom är det irrelevant, precis som mitt alias är oviktigt för vad jag skriver. Två saker reagerar jag trots allt på. 1. Nu när vi talar om kompetens, så är det intressant att du reagerar på mitt alias. Precis på samma sätt som personer associerar kompetens till kön associerar du ett alias till en viss typ kompetens och kunskap. Men egentligen kan du bara bedöma mig utifrån vad jag skrivit här. En kul reflektion i sammanhanget. 2. Sättet du använder ordet man på i kvoteringsstycket, det finns en språklig norm i det som jag också tycker är lite lustig.

   Nej du använder inte ”termen” akademiska organisationer, men är det inte det du avser? Om så inte är fallet får du nog uttrycka dig tydligare. För nog är det fler än bara jag som ser en viss likhet mellan Universitetsanknutna organisationers uppbyggnad och akademiska organisationer?

   Ditt resonemang omkring kvotering gjorde mig än mer förvirrad är jag rädd. Givetvis försvinner inga strukturer bara sådär. Men du använde ordet lösa, det gjorde det hela oklart. Mobergs artikel handlar inte heller om kvotering.

   Nog för mig. Hoppas att det kommer fler artiklar med samma akademiska höjds som Mobergs, det är alltid kul att läsa och debattera!

  • Emma skrev:

   Hej! Jag har en liten fråga angående dessa fyra år med manligt presidium; hur många gånger har det funnits kvinnor som sökt posterna som ordförande eller vice?

  • Fredrik Jonsson skrev:

   Emma: Med reservation för eventuella felaktigheter (främst 08/09):

   Till verksamhetsåret 08/09 kandiderade två kvinnor till ordförande, samt en kvinna och en man till vice ordförande (presidiet detta år bestod av två kvinnor)

   Till verksamhetsåret 09/10 kandiderade en kvinna och en man till ordförande och en man till vice ordförande (presidiet detta år bestod av två män)

   Till verksamhetsåret 10/11 kandiderade två män till ordförande och två män och en kvinna till vice ordförande (presidiet detta år bestod av två män)

   Till verksamhetsåret 11/12 kandiderade två män till ordförande samt en man till vice ordförande, den förlorande kandidaten i ordförandevalet nominerades sedan på sittande möte till vice ordförande (presidiet detta år består av två män)

   Till verksamhetsåret 12/13 kandiderade två män till ordförande och en kvinna till vice ordförande, den förlorande kandidaten i valet till ordförande nominerades sedan på sittande möte till vice ordförande (presidiet detta år kommer bestå av två män)

  • Emma skrev:

   Det är alltså elva män och tre kvinnor som kandiderat de åren som tidigare diskuterats (alltså 09-13). Problemet kanske inte ligger i att män blir valda utan att kvinnor inte kandiderar?

   Vidare undrar jag om någon har koll på hur många kvinnor som nominerats men tackat nej?

  • Erik skrev:

   Har följt denna diskussion lite vid sidan om och tycker lite synd om den
   Som blev vald och det starka ifrågasättandet av hans kompetens.

   Jag tror att det är för enkelt att att automatisk utgå ifrån att det var Nadias kön som avgjorde
   Valet. Sedan Nadia skrev sin artikel och ” skyllt ” på att hon förlorat ( i brist på bättre ord ) pga av hennes kön så har debatten uteslutande handlat om detta. Men vet vi det? Har ni frågat fum?

   Nu framställs det som att den som blev vald var ett totalt pucko som blev vald framför en kompetent person. Men min erfarenhet av val inom ös är att dagsformen är oerhört avgörande, exempelvis förlorade ju ordförande 08/09 valet till 09/10 enligt många pga dålig insats vid val fum presentationen. Nadia har ju också en ideologsk botten som man kan vara emot, är det så enkelt att det alltid måste vara kön? Har ni frågat fum?
   Det kan förstås vara tryggt att utgå ifrån att Nadia har blivit bortvald pga av sitt kön, men är det verkligen så?
   Kan det inte varit sp att fum uppskattade andra kriterier än vad Ni som förespråkar Nadia menar vsr överlägsen inom ?

  • Nadia skrev:

   Först och främst vill jag säga att det är tråkigt och onödigt med påhoppen som förekommit i vissa kommentarer. Nu lämnar vi det därhän. Sedan vill jag tydliggöra att jag aldrig påstått att den som FUM valt är inkompetent, jag hoppas att nästa verksamhetsår blir bra för ÖS. Vad som är relevant, och som också till min glädje har börjat diskuteras nu, är valformen och hur ÖS kan arbeta för en jämställd organisation. Allt jag hoppas är att min debattartikel har väckt diskussioner och en vilja att arbeta med detta.

   Sedan, till Erik: Jag märker att du väljer att tolka artikeln på ditt sätt, och jag har varken ork eller lust att förklara allt, däremot vill jag säga att min ”ideologiska botten” aldrig skulle påverka mig i rollen som förtroendevald.

  • Förenad skrev:

   Nu måste jag komma med ett inlägg även under den här artikeln. Det är ANMÄRKNINGSVÄRT att flera inte förstår eller medveten misstolkar artikeln. Oavsett anledning är det korkat och intellektuellt ohederligt, som någon skrev tidigare. Dessutom verkar majoriteten av kritikerna vara män i försvarsposition. Ett bevis på att artikeln träffat rätt.

   Ta den senaste av er Erikar som skrivit. Ditt syfte är tydligt och det handlar om att missförstå och provocera, i bästa fall. Försöker du verkligen första artikeln bör du läsa den igen. Författaren beskriver ett problem som du avfärdar med konspiratoriska spekulationer. Om du faktiskt förstått artikeln hade du förstått att förtroendevalda är en målgrupp, trots det ställer du frågan: har ni frågat FUM? Det är ju det författaren gör! Fruktansvärt respektlöst och osmart. Du skulle göra alla som vill diskutera ojämställdhet på en vetenskaplig grund en tjänst om du i alla fall försöka förstå artikeln. Till sist, du riktar kritik mot att en kandidat till en politisk post har en ideologisk botten. För mig framstår det som väldigt meriterande med lite ideologisk ryggrad.

   Du som författat artikeln – bry dig inte om kommentarerna från människor som uppenbarligen spekulerar och än värre inte förstår din artikel.

  • Lösnummer – Örebrostudenternas tidning sedan 1966 » Artikel » Tre kvinnliga presidier i Örebro studentkårs historia skrev:

   […] mer: Debattartikel: ”Det är uppenbart att kön påverkar bedömningen av kompetens” Bokmärk och dela med […]

  • Andreas Hallqvist skrev:

   Personligen ser jag missförstånd åt båda håll. Ett tecken på att det är en svår och viktig fråga är att artikeln år att tolka som så olika saker för olika personer.
   När ena sidan säger att det inte finns några problem och att det bara är kvinnor som gnäller samtidigt som andra sidan pratar om en korrupt organisation måste nog sanningen ligga någonstans däremellan.
   Emma gör en insats och ställer frågor som tar fram statistik, det borde fler göra. Vi behöver ta reda på vad problemet egentligen är. Sen behöver vi göra insatser riktade mot det .

  • Kårmupp skrev:

   Problemet är identifierat och vetenskapligt belagt. Kåren behöver knappast arbeta med att göra bevisbördan tyngre utan snarare faktiskt följa artikelförfattarens inrådan och ta ojämställdheten på allvar. Med det inte sagt att Emma inte gör ett viktigt jobb när hon presenterar statistik som styrker artikelns tes.

  Kommentera

  Kommentera nedan, eller länka från din hemsida. Du kan också prenumerera på kommentarer via RSS.

  Stötande eller olämpliga kommentarer tas bort. Läs våra villkor innan du kommenterar.

  Du kan använda följande HTML-taggar:
  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Lösnummer använder sig av Gravatar som är små bilder som visas i samband med din kommentar. Skaffa en egen Gravatar här och gör vår sida lite vackrare!


  × 1 = sju